SOPEXA: partner Landbouwministerie voor promotieactiviteiten 2013-2017

Op basis van een aanbestedingsprocedure is recent de collectieve exportpromotie van agro-food – in de vorm van het strategisch meerjarenprogramma 2013-2017 – opnieuw toegekend aan SOPEXA, ‘International Marketing Group Food, Wine & Life-Style’. Het betreft hier een vervolg op het meerjarenprogramma 2008-2012 voor exportpromotie dat ook al aan SOPEXA was toegekend. Voor de financiering wordt een totaalbedrag hoogte van 45 miljoen EUR uitgetrokken ofwel 9 miljoen EUR/jaar. Het programma kent 3 richtsnoeren:

. individueel of collectief begeleiden van exporteurs (‘connection marketing’) en branche-/sectororganisaties op markten met voor FRA belangrijk potentieel. Hiervoor worden instrumenten ingezet als: access market, flash benchmark, vinocheck, Website Passexport en Europass (strategisch advies voor binnenhalen van Europese programma’s ), beursdeelname en overige collectieve activiteiten;

. versterken van marktpositie en zichtbaarheid van bedrijven, al aanwezig op voor FRA strategische markten;

. valoriseren van de Franse culinaire cultuur d.m.v. communicatie over het FRA foodimago (logo: ‘France bon appétit!’, vergezeld van een gestileerde Eiffeltoren).  ‘Think global, act local’ benadering: voorbeeld: in 2010 48 ‘Frankrijk-week’ acties in supermarkten in 26 verschillende landen, 17 publieksevenementen in 15 landen, jaarlijkse ‘Apéritif à la Française’ met ruim 500 merkproducten in 32 steden wereldwijd, excl. de VS, waarvoor aparte acties zijn ontwikkeld als ‘French Cocktail House Parties’ in maar liefst 591 steden in 22 verschillende Staten.

Bij de strategische invulling worden ook 2 (overheids)instanties betrokken: Ubifrance (vgl. Agentschap/EVD) en FranceAgriMer (overheidsinstantie voor markttoezicht van landbouwsectoren, ressorterend onder Landbouw). SOPEXA heeft met Ubifrance (belast met het programma “France-export”) sinds 2010 een samenwerkingsconvenant voor het optimaliseren van exportbegeleiding in de agro-food sector. Dit naar aanleiding van een zekere rivaliteit die de laatste jaren ontstaan was tussen beide organisaties n.a.v. de ‘privatisering’ van SOPEXA in de jaren 2000 – die toen voortaan ‘zijn eigen broek moest ophouden’ – en het (overheids)Agentschap Ubifrance.

In 2010 had SOPEXA Group (een NV) een jaaromzet van 73 miljoen EUR (+2%) – 85% gegenereerd door BtoB – en een netto resultaat van 1,4 miljoen EUR. SOPEXA beschikt over een eigen kapitaal van 16 miljoen EUR en telt diverse aandeelhouders die vooral afkomstig zijn uit de agrarische wereld: sectororganisaties 49% (de zgn. ‘interprofessions’); landbouworganisaties, banken (vb. Crédit Agricole) en financieringsorganisaties van de landbouwsector zelf (vb. UNIGRAINS) 37%; overige organisaties (vb. KvK Parijs) 14%; particulieren 0,02%.

De geografische verdeling van de promotieactiviteiten is als volgt: EU 42%, FRA thuismarkt 15%, Azië 19%, N- en Z-Amerika 16%, Noord-Afrika 3,5%, Europa overig 4%. De activiteiten per productsector (deze zijn dus ook de opdrachtgevers/klanten) zijn gefocust op: wijn en gedistilleerd 44%, multifood 23%, G&F 15%, zuivel 5%, vlees(producten) 11%, missies voor de foodindustrie en regionale overheden 4%.

SOPEXA telt 36 vertegenwoordigingen wereldwijd in 28 verschillende landen, 280 medewerkers van 31 verschillende nationaliteiten. In najaar 2011 werden nieuwe kantoren geopend in Sao Paolo (BRA) en in Wuhan, Chengdu en Xiamen (China).

SOPEXA werkt niet alleen voor Franse opdrachtgevers, maar is ook actief met Europese programma’s: EU-paviljoens op vakbeurzen in opkomende economieën, organisatie van handelsmissies/evenementen samen met bezoeken van EU-Commissarissen enz.

Relevante websites: www.sopexa.com; www.franceagroalimentaire.com; www.frenchfoodandbeverages.com ; www.aperitifalafrancaise.com

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: