Steunplan voor varkenssector

In het kader van het ‘ Plan d’avenir pour l’elevage’  van Landbouwminister Le Foll met hieraan gekoppelde ‘actieplannen’  ter ondersteuning en ter versterking van de sectoren die momenteel in moeilijkheden verkeren (melk-/rundvee-, varkens- en pluimveesector) was het midden april de beurt van de varkenssector.  Het actieplan voor deze sector blijkt vooral concrete maatregelen te bevatten ten gunste van de varkenshouders zelf; voor de (hoog nodige) herstructurering van de verwerkendende industrie, vooral de slacht-en uitnijderijsector die met een overcapaciteit van maar liefst 20% te kampen heeft en waar veel banen op het spel staan (bv. 1.700 arbeidsplaatsen bij GAD/CECAB!), alsook voor het probleem van sociale dumping (verwijzend naar Duitsland) beperken de aankondingingen zich slechts tot intentieverklaringen van de overheid. De overheid zegt echter op beide punten nog voor de zomer met meer duidelijkheid te komen. Dit is voor de sector een teleurstelling, immers een actieplan zonder aandacht voor het arbeidskosten probleem, begint al gelijk met een ‘ lacune’. De sector had gehoopt op een sterk politiek signaal van de Franse regering – 2 ministers (Economie en Sociale Zaken) hadden recent aangekondigd ‘sociale dumping’  in de EU bij de EurCie te zullen aanklagen. Dit is – waarschijnlijk om politieke redenen – niet gebeurd. Voor de slacht-/uitsnijderijstor is  zal de nieuwe investeringsbank van de overheid (BPI ofwel Banque Publique d’Investissement) worden ingezet op basis van bedrijfsprojecten voor modernisering van het productieapparaat. Hierover is echter nog geen duidelijkheid, terwijl er haast is geboden, aldus de vleessector. Reeds eerder was door de overheid aangekondigd dat de BPI 1 miljard euro zou besteden aan investeringsprojecten van de verwerkende/voedingsmiddelenindustrie. De varkenshouders zullen vooral profiteren van de aangekondigde vereenvoudiging van administratieve procedures. Dit biedt ruimte om zo’n 2 miljoen varkens meer te kunnen produceren, waarmee de varkensstapel weer op 25 miljoen dieren kan worden gebracht. Het huidige Franse milieuvergunningenstelsel – de zgn. ‘ installations classées pour la protection de l’environnement’  – dat verder gaat dan de EU-voorschriften- , zal nl. in juni a.s. door Milieuminister Batho worden versoepeld. Zo zal voor de categorie 450 – 2.000 dieren dan alleen een registratiemelding voldoende zijn; een vergunning en de daarbij behorende zware procedure is dan niet meer nodig. Ook zal de productiesector steun krijgen voor de productie van biogas dankzij het recente, ambitieuze steunplan EMAA (Energie Méthanisation Autonomie Azote; zie website van het ministerie van Landbouw: www.agriculture.gouv.fr ).  Maar administratieve vereenvoudigingen wenst ook de vleessector en wel voor de exportprocedures die te complex worden geacht. Een bijkomend zorgpunt zijn de exportproducten van Frankrijk: FRA exporteert vooral karkassen (met lage toegevoegde waarde) en importeert uitgebeend/ uitgesneden vlees (met hoge toegevoegde waarde). Een ander zorgpunt voor de sector blijft de nieuwe ‘Loi Consommation’ die begin mei ter behandeling komt in het Parlement en die de contractprocedures tussen retailer, industrie en primaire sector moet verduidelijken en aanscherpen. Industrie en primaire sector ( veehouderijsector) wensen opname (in het wetsontwerp) van een verplichte (en niet optionele) clausule voor contractherziening bij forse prijsschommelingen van grondstoffen; ook wenst men de introductie van sancties tegen overtreders van de Wet. Een ander aspect van de intentieverklaringen is het valoriseren van de herkomst ‘France’. Hiertoe zou het eisenpakket ‘VPF’ (Viande Porcine Française) verder moeten worden uitgebreid met de kenmerken van de Franse productie- en verwerkingstechnieken. Dit voorstel heeft de goedkeuring van de slacht-/uitsnijderijsector, maar vooralsnog niet die van de Franse vleeswarenindustrie die dit soort voorschriften te ‘beperkend’ vindt voor de branche.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: