Samenwerkingsakkoord met China

Afgelopen week heeft President Hollande een werkbezoek gebracht aan China. Hij werd begeleid door een 8-tal Franse ministers en een handelsmissie. In dit kader is door  Landbouwminister Le Foll en de Chinese Minister ZHI Shuping een samenwerkingsakkoord gesloten op het vlak van a) landbouwpolitieke aangelegenheden, b) landbouwonderzoek en -onderwijs en c) veterinaire, fytosanitaire zaken, inclusief het delen van expertise inzake  voedselveiligheid. Op vlak van landbouwpolitiek betreft het hier nauwere samenwerking inzake de mondiale ‘ governance’  voor een duurzame ontwikkeling van de landbouw in G20 en FAO als vervolg op de activeiten (AMIS, Wheat Initiative…), waartoe Frankrijk al eerder aanzet had gegeven tijdens zijn voorzitterschap van G20.

Het akkoord moet o.m. ook leiden tot het opheffen van een aantal handelsbarrières voor Franse producten. Er komt een bilaterale, high-level werkgroep die operationeel moet worden tijdens het eerstvolgende bezoek van de Chinese Minister aan Frankrijk.  Op de agenda staan nu al: veterinaire en fytosanitaire handelsbelemmeringen, de erkenning van de Franse (door EU geregistreerde) Beschermde GebiedsAanduidingen (de zgn. producten met een BGA) en expertise inzake voedselveiligheid. 

V.w.b. handelaspecten spelen verschillende zaken:

– levering van technologieën m.b.t. voedselveiligheid; verbetering van de landbouwproductie in China dankzij onder meer zaadveredeling (FRA heeft, behalve het INRA, een aantal grote spelers op het vlak van akkerbouwzaden);

– protocollen – inmiddels getekend – voor de export van ‘foie gras’ en (levende) paarden;

– export van Franse (varkens)vleeswaren naar China, waarvan een aantal met een BGA (Beschermde Gebieds Aanduiding). Verder hebben zo’n 44 Franse slachterijen en opslagbedrijven een exportvergunning verkregen voor varkens- en pluimveevlees;

– technische discussies over de export van rundvlees – momenteel nog steeds niet mogelijk- , waarbij beide landen hebben verklaard de OIE-normen te zullen naleven;

– 2 handelsakkoorden, getekend door private partijen inzake de productie van melkpoeder en de verbetering van varkensgenetica.

– producten met een EU-erkende BOB (Beschermde Oorsprongs Bescherming) of een BGA (Beschermde Gebieds Aanduiding): China heeft nu (eindelijk)formeel de Champagne drank erkend. Beschermde producten die China in 2011 heeft erkend, zijn Cognac, Comté, Roquefort en de ‘Prunaux d’Agen’. Zoals bekend, is wederzijdse erkenning van de BOB/BGA’s voor Frankrijk altijd een onvoorwaardelijke must in bilaterale en internationale handelsonderhandelingen (in EU en WTO kader).

M.b.t. voedselveiligheid is het vermeldenswaard dat het Franse bedrijf Eurofins, wereldmarktleider op het vlak van bio-analyse en gevestigd te Nantes, zijn activiteiten gaat uitbreiden, surfend op het ‘horsegate’  schandaal. In 2012 had het bedrijf een jaaromzet van 1 miljard euro ofwel een groei van 26% t.o.v. 2011. Eurofins streeft naar een omzet van 2 miljard in 2017, gezien de groeimarkt voor analysetests, maar ook het analyseren van een genoom, bodem of -luchtvervuiling. De V.S. zijn met 22% de eerste afzetmarkt voor het bedrijf, gevolgd door de Franse thuismarkt en Duitsland.

 

 

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: