Tuincentra surfen op tuin- en kamerplanten en andere ontwikkelingen in de tuinmarkt

‘Levende’  producten als kamer- en tuinplanten zijn, in tegenstelling tot  ‘niet-levende producten’ , momenteel de groeimotor voor de Franse tuinmarkt. De markt van resp. tuinplanten –  een omzet van 1,7 miljard euro – en kamerplanten – een omzet van 464 miljoen euro – vertoonde in 2012 wederom een groei en wel met resp. 6% en 2% t.o.v. 2011. Sinds 2006  blijft dit marktsegment toenemen. ‘Niet-levende’ materialen als producten voor de tuin, decoratieve tuinartikelen, tuinmateriaal/-equipment en -meubilair zagen daarentegen hun omzet dalen. Frankrijk telt in totaal maar liefst 32 ketens van tuincentra, met grote verschillen in omvang, 95 inkoopcentrales en 1.487 verkooppunten. 

Er zijn een 3-tal categorieën van winkels die actief zijn op de tuinmarkt en met voor elke categorie een beperkt aantal grote(re) ketens die de markt bepalen: a) de tradionele tuincentra ofwel ‘ jardineries’  (Gamm Vert, Jardiland…; marktaandeel 22%), waarvan sommige toebehoren aan gespecialiseerde tuincentraketens, andere aan supermarktorganisaties; b) ketens van Doe ’t Zelf’ winkels (lifestyle/ interieur-, -bouwproducten, maar ook ‘ levende en niet-levende’ producten voor de tuin; vb. Bricorama, Castorama…; in het Frans: GSB = grande-surface bricolage; marktaandeel 30%); c) de zgn. LISA (Libre-Service Agicole; dit zijn coöperatieve supermarkten met equipment voor boer en tuinder, in rurale gebieden; groeiend aandeel in tuinmarkt; marktaandeel 15% ). Het marktaandeel van de supermarkten in de omzet van de tuinmarkt bedraagt nog 19%, maar liet in 2012 een dalende tendens zien, in vergelijking met de gespecialiseerde ketens van tuincentra. 

De ketens van gespecialiseerde tuincentra en LISA behaalden in de tuinmarkt 2012 een positieve marktomzet; voor de overige verkoopkanalen was de omzet negatief. Een opvallende ontwikkeling bij de tuincentra ketens was de online verkoop met een groei van 15% in 2012. Tuincentra zijn ook een interessant verkoopkanaal voor petfood en accessoires voor gezelschapsdieren en zelfs – en dit is recent voor enkele ketens- voor biologische, natuur- en fair trade voedingsmiddelen (bv. Botanic). Een compleet overzicht van de Franse ketens van tuincentra, Doe ’t Zelf winkels, hun inkoopcentrales en LISA-organisaties, voorzien van adresgegevens en namen van hoofdinkopers, is op te vragen bij het Landbouwbureau Parijs (PAR-LNV@minbuza.nl ). Hiertoe opgave van uw complete adresgegevens ( verzending van adressenlijst per post).

1 – Marktomzet

De totaalomzet van de Franse tuinmarkt (‘levende’ en ‘dode’ materialen) kwam in 2012 uit op 7,5 miljard euro. In 2010 en 2008 was deze markt goed voor respectievelijk 7,3 en 7 miljard euro. De markt – dit was t/m 2011 een groeimarkt; een lichte afname met 1% in 2012 – is dus voor 2012 stabiel te noemen. De  productgroepen laten echter grote verschillen zien – sommige zitten in de lift, andere nemen af . Uitgedrukt in marktomzet 2012 en %-ontwikkeling in 2011/2012 is het beeld als volgt:

Tuinplanten 1,7 miljard euro (+6%); kamerplanten 464 miljoen euro (+2%); producten voor de tuin 567 miljoen euro (-3%), decoratieve tuinartikelen 482 miljoen euro (-2%), gereedschappen (874 miljoen euro (-1%), gemotoriseerd materiaal 996 miljoen euro (-1%), equipment voor tuinaanleg 916 miljoen euro (-0,2%°) en leisure-producten voor de tuin 1,4 miljard euro (-8%).

De online verkoop via tuincentra groeide met 15%. Dit marktsegment is echter, met een marktaandeelvan 1%, nog bescheiden te noemen. De tendens is echter ingezet.

2 – Marktaandeel en %-ontwikkeling per verkoopkanaal 

Ook de verkoopkanalen  lieten voor dit marktsegment een nieuwe ontwikkeling zien. De supermarktorganisaties en Doe ’t Zelf winkels zagen hun omzet in de tuinmarkt dalen ten gunste van de gespecialieerde tuincentra en LISA ( = Libre-Service Agricole; dit zijn ‘supermarkten’  met equipment voor de agrarische ondernemers, meestal gevestigd in rurale gebieden; groeiend marktaandeel in de tuinmarkt).

Het beeld is, per verkoopkanaal, uitgedrukt in marktaandeel en  %-omzetontwikkeling (tussen haken) – cijfers 2012, het volgende:

. Doe ’t zelf winkels (in het Frans: GSB = Grande-Surface Bricolage) 30% (-1%);

. Gespecialiseerde tuincentra ( ‘ jardineries’) 22% (+2%);

. Super- en hypermarkten (in het Frans: GSA = Grande-Surface Alimentaire) 19% (-6%). Maar lees verder over initiatief van Auchan Jardinerie;

. LISA’ s (een LISA is een coöperatieve supermarkt met equipment voor de agrarische ondernemer; groeiend marktaandeel in tuinmarkt) 15% (+2%);

. gespecialiseerde winkels in gemotoriseerd materiaal 8% (-3%);

. kwekerijen 2% (raming: +5%);

. bloemisten 2% (raming: -1%);

. handelshuizen 1% (raming: -2%);

. verkoop via Internet (e-commerce via tuincentra)  1% (raming: +15%).

3 – Tendens naar concentratie

De tendens is naar toenemende concentratie van de winkelketens. 

. Marktleider is Gamm Vert (www.gammvert.fr ) met een jaaromzet van ruim 1 miljard euro in 2012 en een totaal aantal verkooppunten van ruim 1.000 tuincentra. Gamm Vert is van oorsprong een landbouwcoöperatie.  Twee grote landbouwcoöperaties Terrena en Unéal zijn nu aandeelhouder in de bedrijfstak ‘ tuinmarkt’ van Gamm Vert, via de recent overgenomen Noord-Franse distributeur Vertdis (jaaromzet 2011 ruim 150 miljoen euro). Gamm Vert kent verschillende winkelsoorten: Comptoir du Village Gamm Vert, Gamm Vert en Gamm Vert Nature. Gamm Vert Nature is als nieuw model begin 2012 gelanceerd en heeft als bijnaam  ‘jardinerie d’attraction’. Het betreft hier een tuincentrum geheel gericht op het  opkomende ‘go green feeling’ van de stedelijke en dan vooral de vrouwelijke consument.Deze winkelformule heeft bv. een aparte gedeelte met een zeer breed assortiment snijbloemen; animatie voor kinderen op de  woensdagmiddag, een salon voor hondenverzorging, seizoensgebonden decoratieproducten enz.  Recent opende Gamm Vert 2 nieuwe ‘ Gamm Vert Nature’  in Seclin (N-FRA) en Cholet (Charente- Maritime). In najaar 2012 kwam Gamm Vert in het nieuws wegens overname van de grootste Franse ‘ on-line tuincentrum’ , met een gemiddelde jaaromzet van 12,5 miljoen euro: www.plantes-et-jardins.com . Ook heeft Gamm Vert recent 2 regionale coöperatieve winkelketens (landbouwequipment) overgenomen, Maïsadour ( Z-W FRA) en de hierboven genoemde Vertdis (N-FRA).

. Jardiland (www.jardiland.fr ) volgt met een jaaromzet van 811 miljoen euro en 192 verkooppunten en binnenkort 13 extra tuincentra van Vive le Jardin , een kleine winkelketen die Jardiland bezig is over te nemen. Jardiland telt 12 tuincentra in het buitenland ( Spanje, Portugal, Zwitserland en België).

. een agressieve opkomer is ‘ Auchan Jardinerie’ (www.auchan.fr ) van de supermarktorganisatie Auchan, nu nog beperkt tot 15 tuincentra. Auchan Jardinerie is een geduchte concurrent aan het worden voor de bekende tuincentrumketens Truffaut en Gamm Vert. In april jl. kwam Auchan Jardinerie is het nieuws door de opening van een groot tuincentrum in Grand-Synthe (N-FRA) met een verkoopoppervlak van 3.000 m2. Maar ook andere supermarktorganisaties (Leclerc, Carrefour) hebben, zij het in beperkte mate, tuincentra geopend (zie verder).

Botanic ( www.botanic.com ): deze keten – 75 tuincentra – heeft zijn assortiment verbreed met een nieuwe, branche-vreemde productgroep: biologische en fair-trade voedingsmiddelen. Met succes, want hiermee is de bedrijfsomzet minder afhankelijk van het seizoenpatroon geworden, aldus Botanic. Een formule die ook andere ketens lijkt te interesseren.

Andere gespecialiseerde ketens van tuincentra zijn, met vermelding, tussen haken, van resp. de namen van de tuincentra (mits deze anders zijn dan de naam van de keten zelf) en het aantal verkooppunten (cijfers 2012):

Baobab (= Pollen, op zijn beurt recent gefuseerd met de keten VillaVerde; 177 tuincentra), Delbard (Nalod’s;  136 tuincentra), Coté Nature (- Côté Nature Développement; 21 tuincentra), Garden Price (= Les Nouvelles Jardeneries; 8 tuincentra), INEDIS Jardin (9 tuincentra), JARDI E. Leclerc (BBJ Nord; BBJ Sud Ouest; 31 tuincentra), La Jardinerie Carrefour (1 tuincentrum),  Les Amis Verts (= INEDIS Jardin; 24 tuincentra), Les Jardinautes (Le Club; 27 tuincentra), Ma Campagne (8 tuincentra), Magasin Vert/Culti Vert (Distriservice, Distrivert, Normavert, Sicamo, Sudinter; 44 tuincentra), SO.JA (21 tuincentra), Truffaut (57 tuincentra) en Weldom (1 tuincentrum).

Ketens van Doe ’t Zelf winkels met een tuincentrum:

Bricorama (1 tuincentrum), Castorama (6 tuincentra), La Jardinerie de Bricomarché (4 tuincentra), La Jardinerie de Mr. Bricolage (Mr. Bricolage; 5 tuincentra) en Leroy Merlin (3 tuincentra).

4 – EVEMENTEN EN VAKBEURZEN

. Evenement ‘Les Journées des Collections ‘ 22 – 24 mei 2013: voor groenproducten te Chantilly (Polo Club). Er worden 400 leveranciers en ruim 1000 kopers verwacht. Meer informatie: www.journeedescollections.com

. Vakbeurzen: De tuinmarkt kent enkele gespecialiseerde beurzen: Salon du Végétal (februari 2013), Salon Vert (september 2013; www.salonvert.com), Paysalia (december 2013; www.paysalia.com. Zie ook het overzicht van vakbeurzen onder rubriek ‘Franse vakbeurzen’.  

5 – Adressengidsen:

. supermarktorganisaties, ketens van tuincentra en doe ’t zelf winkels, LISA’s: op te vragen bij het Landbouwbureau Parijs, maar zie ook hun belangenorganisaties: www.fcd.asso.fr (supermarktorganisaties), www.fnmj.com   (belangenorganisatie van tuincentra).

. Ledenlijst van PROMOJARDIN, een promotieorganisatie die 141 telt: fabrikanten/producenten van tuinartikelen en levende en niet-levende tuinproducten, petfoodfabrikanten, distributeurs (= ketens van tuincentra en supermarktorganisaties) en een aantal dienstverlenende bedrijven. Deze zijn te vinden op website: www.promojardin.com ( onder ‘L’annuaire des adhérents’).

. Fédération Nationale des Producteurs de produits horticoles et de pépinière (FNPHP). Belangenorganisatie van de primaire sector (www.fnphp.com )

. L’annuaire Hortilien: adressengids van de primaire sector, maar ook van distributiebedrijven van groenproducten en toeleveringsbedrijven van Groendiensten enz. (www.hortilien.com )

6 – Websites voor meer info (o.a. ook statistieken, studies, online adressengidsen…):

www.promojardin.com

www.jardineries.com

www.faitesrespirerlaville.com (Green Cities)

www.fnmj.com

www.lsa-conso.fr (onder zoekfunctie ‘jardinage’  invoeren)

www.valhor.com (VAL’HOR is de sectororganisatie van de sierteeltsector)

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: