Steunprogramma voor biogasinstallaties in de veehouderij

Dit programma is recent aangekondigd door Landbouwminister Le Foll en  Milieuminister Batho, als onderdeel van een (in najaar verwachte) Wet m.b.t.  energietransitie.

Het steunprogramma ‘Energie Méthanisation ( = biogas) Autonomie Azote’ (EMAA) met focus op de veehouderij heeft onder meer ten doel een beter stikstof beheer door het valoriseren van ‘organische’ stikstof en het terugdringen van het gebruik van minerale stikstof. Hiermee kunnen milieuverontreiniging a.g.v. stikstofgebruik en aanhoudend stijgende input- kosten voor de boer worden verminderd. Ook is het doel van de overheid om hiermee een zgn. ‘Frans biogasmodel’ te ontwikkelen –dit in tegenstelling tot het Duitse model – , te weten collectieve biogasinstallaties met korte aanvoercircuits en het creëren van extra werkgelegenheid (men spreekt van 2.000 banen) in rurale gebieden. Het streven is naar 1.000 biogasinstallaties in de veehouderijsector in 2020. Hiermee zou een investeringsbedrag van 2 miljard euro zijn gemoeid, afkomstig uit de nieuwe Investeringsbank van de overheid en het nationale ‘Fonds Chaleur’ van ADEME (interministerieel Agentschap voor milieu en energie).  Binnenkort worden tenders uitgezet voor de bouw van collectieve biogasinstallaties.

Hiervoor zullen administratieve procedures vereenvoudigd worden. Ook is aangekondigd dat de regelgeving (de zgn. homologatie) m.b.t. digestaat- tot nu toe geklasseerd als ‘afvalstof’ – zal worden herzien t.b.v. een optimale valorisatie van dit product. Tot nu toe mag digestaat alleen worden uitgereden op eigen landbouwgrond en kan dus niet worden ‘geëxporteerd’ naar andere regio’s in Frankrijk. Dit belemmerde de ontwikkeling van biogasproductie in de landbouwsector. Verder komt een opwaardering van het inkooptarief van elektriciteit uit biogas van installaties in de veehoudersector. E.e.a. moet de boer/veehouder aan een extra bedrijfsinkomen helpen, nu de boeren/veehouders te lijden hebben onder sterke schommelingen van de productiekosten. Inmiddels is, naar verluidt, de grootste biogasinstallatie geopend in de regio Charente-Maritime: Tiper Méthanisation. Een collectief project van 60 boeren i.s.m. lokale voedingsmiddelenindustrieën. Deze installatie heeft 15 mln. euro gekost, waarvan 9.5 mln. subsidie. Op jaarbasis zal 75.000 ton biomassa worden verwerkt, afkomstig uit mest, plantaardige bijproducten en organische afvalstoffen van de agro-industrie, waaronder slachterijen. De electriciteitsproductie bedraagt 16 MWh. goed voor de stad Thouars (12.000 inwoners).

Dit overheidsinitiatief kan ook perspectieven bieden voor Nederlandse constructeurs van biogasinstallaties.

Meer informatie over de Franse biogasmarkt en de op onderdelen uitgesplitste leveranciers en spelers op de Franse markt en verder regelgeving is te vinden op de website: www.biogaz-europe.com (ook Engelstalig). Dit is de website van de vakbeurs Biogaz-Europe die jaarlijks te Nantes plaats vindt.

Meer informatie over het steunprogramma: http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/plan_EMAA_VF_cle0ded2a.pdf

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: