Landbouwmechanisatie: 2013 sterke groeimarkt dankzij precisielandbouw

Dit verklaarde AXEMA, de brancheorganisatie van constructeurs van landbouwmachines – niet zonder enige voldoening, daarbij een vergelijking makend met de automobielindustrie, waarmee het immers minder goed gaat – tijdens haar jaarvergadering begin juli. Volgens AXEMA is het investeringsklimaat dit jaar uitstekend, vooral in de akkerbouwsector (goede graanprijzen en schaalvergroting!). Dit blijkt uit de forse interesse van agrarische ondernemers ( maar ook de loonbedrijven ) voor precisielandbouw, dus voor innoverend, high tech materieel. Maar ook de gunstige fiscale regelingen bij aankoop zijn hieraan niet vreemd. Zowel de Franse export als import neemt toe. Ook in de biologische sector lijkt de cursor op groen: men streeft naar een verdubbeling van het biologisch areaal in 2017; nu is dat 1 miljoen ha.  Naar verluidt zal dit vooral de akkerbouw aangaan en betreft dan dus ook mechanisatie. De biologische landbouw blijft gesteund dankzij de nieuwe vergroeningspremie in het kader van het nieuwe GLB,  het recente, nieuwe (vervolg) actieplan ‘Ambition Bio 2017 en de nieuwe, recent verkondigde kredieten voor het investeringsfonds ‘Fonds Avenir Bio’ ter hoogte van 4 miljoen euro per jaar gedurende een periode van 3 jaar voor ontwikkelingsprojecten.

Dit betekent dus ook kansen voor Nederlandse exporteurs van mechanisatie!

De landbouwmechanisatiemarkt doet het ook goed als arbeidsmarkt : de sector staat bovenaan op de nationale ‘Baromètre Emploi’ als ‘meest dynamische werkgever’ – op de laatste vakbeurs SIMA in februari jl. vond overigens een grote wervingscampagne plaats voor technisch opgeleide jongeren. De branche beklaagt zich overigens over het gebrek aan goed opgeleid personeel. De sector meent dat dit remmend werkt op de ontwikkelingen in de sector. AXEMA verwacht voor 2013 een marktomzet van 5,6 miljard euro. Dit betekent wederom een stijgende tendens t.o.v. 2012 (5,4 miljard euro). In 2011/2012 was de toename al 8%. De jaren 2008-2012  laten een groei van zelfs 20% zien, terwijl 2008, met een marktomzet van 4,5 miljard euro, door de branche al als referentiejaar werd beschouwd.

Reeds eerder heeft CEMA, de Europese brancheorganisatie, goede  marktperspectieven aangekondigd voor de gehele Europese markt (+ 3%) met als grootste markten Frankrijk en Duitsland. Deze 2 landen worden gevolgd door Polen en Rusland. Het marktaandeel van Frankrijk en Duitsland tesamen in de Europese markt bedraagt 44%.

Import – export tendensen

Er is in de periode juli 2012 – juli 2013 een toename geconstateerd van zowel de Franse exportwaarde (3 miljard euro) als importwaarde (3,8 miljard euro). Dit laatste betekent dus ook kansen voor de Nederlandse exporteurs.  84% van de Franse import van landbouwmachines is afkomstig uit de EU, het resterende aandeel komt uit Azië en Amerika. De voornaamste leveranciers van Frankrijk zijn uiteraard Duitsland, koploper (35%), gevolgd door Italië (13%), de VS (6,6%), Oostenrijk (5,8%), België (5,6%), het VK (5,2%) en Nederland (4,8%). De voornaamste afnemers van Frankrijk zijn wederom Duitsland, gevolgd door het VK en de VS. Nederland komt op de 8ste plaats.

Frankrijk importeert vooral de volgende productiegroepen : tractoren (32%), machines voor parken en tuinen (15,6%), oogst- en hooimachines (15,3%), onderdelen en accessoires (15,2%) en machines voor grondbewerking/zaai- plantmachines (7,5%).

Er is sinds begin 2013 toenemende belangstelling voor zaaimachines met ingebouwde meststrooier en machines voor grondbewerking. Frankrijk blijft ook één van de belangrijkste afzetmarkten in Europa voor materieel voor gewasbescherming met een toenemende vraag naar  zelfrijdende precisiemachines.

Een blik op de importwaarden, in afnemende orde, van een aantal productgroepen geeft het volgende beeld (cijfers juli 2012 – juli 2013):

landbouwtractoren (1,2 mld euro), materieel voor parken en tuinen (600 miljoen euro), machineonderdelen (585 miljoen euro), oogstmachines (482 miljoen euro), zaai- en plantmachines (150 miljoen euro), machines voor grondbewerking (139 miljoen euro), sproeimachines en materieel voor plantbescherming (125 miljoen euro) en materieel voor de veehouderij (116 miljoen euro) . De import van alle productgroepen is toegenomen, met een sterke groei voor oogstmachines en materieel voor de veehouderij. Dit hangt ook samen met het nog steeds lopende nationale subsidieprogramma van het ministerie van Landbouw voor de modernisering van stallen/bedrijfsgebouwen. Slechts 3 productgroepen laten een (lichte) daling zien: machines voor parken en tuinen (maar de import van deze productgroep lag al hoog), materieel voor de wijnbouw en materieel voor vervoer en handling.

Mechanisatiebedrijven trekken ontwikkeling in de regio’s

Regio’s die economisch optimaal van deze investeringstendens profiteren, zijn het Noord-Franse Picardie en het Loire-gebied. In region Picardie is het Amerikaanse concern Agco-Massey Ferguson zelfs de grootste werkgever geworden en vervangt hiermee het concern Goodyear! Agco MF investeerde in 2012 voor ruim 15 miljoen euro in een nieuwe productie-unit bij Beauvais. In de regio Champagne-Ardenne profileert het bedrijf Franquet (grondbewerking en bietenrooiers) zich als ‘trekker’. Het bedrijf had in 2012 een jaaromzet van 5 miljoen euro, waarvan circa 20% export, vooral naar Centraal- en Oost Europa, Noord-Amerika en China. Franquet behaalde tijdens SIMA 2013 de zilveren medaille voor zijn innoverend high-tech product Combi-Matic en haalt jaarlijks één à twee nieuwe octrooien binnen voor zijn innoverende producten. Noord-Frankrijk telt nog ander innoverend bedrijf, Isagri, dat inmiddels de bijnaam heeft van ‘le microsoft de l’agriculture’.

In het Loire-gebied ligt de focus op grondbewerking en de veehouderij. Het gebied telt een aantal dynamische bedrijven in landbouwmechanisatie, zoals Bourgoin, Agrisem, Kuhn, Sonamia, Claas en Stark Industries. Al deze bedrijven, bekend om hun innovatieve producten, verklaren investerend bezig te zijn.

 

Handige websites:

. Constructeurs landbouw- tuinbouwmachines en importeurs: www.axema.fr

. Dealers (ook materieel voor parken en tuinen), met digitale adressengids : www.sedima.fr

. Inkoopcentrales voor machines/materieel voor parken en tuinen: www.smj-syndicat.fr  en

www.france-espaces-verts.com

. loonbedrijven : www.fnedt.org . NB: de FNEDT, nationale brancheorganisatie van (particuliere) oonbedrijven, is georganiseerd in regionale organisaties. Deze organisaties hebben elk een eigen website:

Aquitaine www.etf-aquitaine.org ; Bretagne  www.edt-bretagne.fr ; Franche-Comté www.etfcomtois.free.fr ; Limousin www.edt-limousin.org ; Midi-Pyrénées www.edt-midipyrenees.org  en www.etarf65.org ; Nord-Pas de Calais/Picardie www.edt.asso.fr ; Normandie www.edtnormandie.com; Pays de la Loire www.edt-paysdelaloire.fr .

. leveranciers van materieel voor de veehouderij : www.space.fr (intensieve veehouderij) en www.sommet-elevage.fr (extensieve veehouderij). Bij het Landbouwbureau Parijs kunt u verder een overzicht krijgen van distributeurs van materiaal voor de varkens- en pluimveehouderij.

. vakbeurzen in de plantaardige sector (incl. materieel) : www.boisenergie.com ; www.salon-agriculture-durable.com; www.sial-angers.com; www.techovin.com; www.vinitech.fr ; www.simaonline.com . Zie verder beurzenoverzicht in gelijknamige rubriek op deze weblog.

De coöperatieve ‘loonbedrijven’ (CUMA’s) zijn georganiseerd in de nationale organisatie FNCUMA (www.cuma.fr ). CUMA’s zijn coöperatieve samenwerkingsvormen van agrarische ondernemers die gezamenlijk materieel inkopen en beheren. CUMA’s kunnen soms gebruik maken van subsidieprogramma’s van het ministerie van Landbouw of van de regionale overheden.

Als u interesse heeft voor de mechanisatiemarkt, denk dan eerst aan beursbezoeken!

Mechanisatie in biologische landbouw en adressenlijst van toeleveranciers:

Het areaal biologisch bedraagt thans 1 miljoen ha cultuurgrond. Volgens FNAB, belangenorganisatie van de biologische telers, is Frankrijk nog steeds niet zelfvoorzienend voor groenten en fruit. De ambitie is hier dus groot.

Het totaal aantal omschakelingen nam voor de eerste maal af in 2012. Naar verluidt wilden de telers meer zichtbaarheid op hun toekomst. Het nieuwe GLB, waarin de biologische landbouw automatisch in de vergroeningspremie zal worden meegenomen, de steunmaatregelen uit de 2e Pijler van het GLB 2014-2020 en het recente  (vervolg)actieplan ‘Ambition Bio 2017’ van Landbouwminister Le Foll voor de biologische landbouw voor de komende 4 jaar, moeten de sector deze zekerheid geven. De ambitie van het steunplan is een verdubbeling van het teeltareaal in 2017! Hiervan zal vooral de akkerbouw gebruik maken, want deze productiesector heeft nog steeds ‘moeite  om over te schakelen naar de biologische teelt’, zo stelt FNAB.

Voor biologische teelten is er een specifieke vakbeurs voor plantaardig uitgangsmateriaal en materieel. De beurs vindt plaats onder de auspiciën van APCA (koepelorganisatie van de ‘Chambres d’Agriculture’) en wordt om de 2 jaar gehouden in de omgeving van Valence in het Departement Drôme. De eestvolgende wordt gehouden in september a.s. De vakbbeurs biedt onder meer ook een aantal seminars met Europese sprekers. Tech ’n Bio vindt dit jaar plaats in september a.s.

Meer informatie: www.tech-n-bio.com

Andere voor materieel interessante beurzen die ook aandacht besteden aan biologische producties, zijn:

www.boisenergie.com ; www.salon-agriculture-durable.com; www.sial-angers.com; www.techovin.com; www.vinitech.fr

 

Adressenlijst toeleveranciers producten voor de biologische teelt:

BIOFIL, het vakblad voor de biologische teelt, publiceert in zijn juli nr. een volledige, handige adressenlijst van:

. bedrijven gespecialiseerd in materieel/irrigatie/accessoires; fertilizers; diergezondheid en diervoeding; zaaizaden en plantgoed; gewasbeschermingsmiddelen;

. laboratoria;

. certificeringsorganisaties;

. collecteurs en verwerkers van bio grondstoffen;

. professionele organisaties;

. leveranciers van energiebesparende producten (zonnepanelen, windenergie voor landbouwbedrijven);

. beurzen en andere ‘bio’ evenementen;

Deze adressenlijst kan worden opgevraagd bij het Landbouwbureau Parijs ( PAR-LNV@minbuza.nl )

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: