Nieuwe kasconcepten: focus op fotovoltaïsche kassen en Europees consortium ‘kassen van de toekomst’

 Zowel PEIFL, ‘pôle de compétitivité’ (innovatiecluster) voor de tuinbouw – recent omgedoopt met een nieuwe naam, TERRALIA en gevestigd te Avignon, als Plant InterCluster, een netwerk van 5 Franse innovatieclusters (Céréales Vallée, PEIFL, Qualimed, Qualitropic en Végépolys) met specialisatie in plantaardige producties of verwerking, hebben recent speciale aandacht besteed aan nieuwe kasconcepten.

 ‘Journée Fruits et Légumes’, georganiseerd door PEIFL (= nu TERRALIA) in juni jl.:

Hier werd vooral de focus gelegd op de fotovoltaïsche kas. Ook werd het woord gegeven aan enkele Franse glastuinders die reeds (met succes) experimenteren met dit kasconcept. INRA, Instituut voor Landbouwkundig onderzoek, werkt al op de concepten. Er staat sinds kort een prototype van deze kas in het onderzoekcentrum Sophia-Antipolis (Z-FRA). Een ander project wordt gebouwd door het Laboratoire Océanique te Villefranche (Z-FRA). Het kassenareaal wereldwijd is in 30 jaar tijd met 10% toegenomen, aldus INRA die verder opmerkt dat men dus baat heeft bij de ontwikkeling van agrivoltaïsche productiesystemen. De productie van energierijke fotons kan ook leiden tot de andere producties (voedsel, sierteeltproducties, cosmetica en farmaceutische producten), aldus INRA.

Fotovoltaïsche zonne-energie wordt gezien als een interessant potentieel in de opwekking van duurzame energie en een extra inkomen voor de glastuinder. Een zorgpunt blijft hier wel de ontwikkeling van aankooptarieven van groene stroom. Dit is weer afhankelijk van het overheidsbeleid voor alternatieve energiebronnen en dus ‘politiek’.

Nationaal subsidieprogramma in voorbereiding

FranceAgriMer, de uitvoeringsinstantie van het Franse ministerie van Landbouw, bevestigt dat er in het najaar een nieuw investeringsprogramma voor de modernisering van kassen komt t.b.v. glastuinders – de datum van publicatie is nog niet bekend. Ook is het nog niet bekend op welke onderdelen subsidies zullen worden gegeven. Het gemiddelde ‘bouwjaar’ van Franse kassen is 1992. Dankzij het laatste subsidieprogramma – vooral gefocust op vermindering van energiegebruik – programma is nu beëindigd – is  62% van het glasareaal nu uitgerust met thermische schermen, maar er zijn ook andere technische verbeteringen geweest.  Een overzicht van de ontwikkelingen in de glastuinbouw (publicatie van mei 2013 in de Franse taal uitsluitend), gepubliceerd door het vakblad Réussir Fruits & Légumes is op te vragen bij het Landbouwbureau Parijs (PAR-LNV@minbuza.nl ).

Plant Intercluster Consortium heeft in juni jl. een 3e PIC international meeting “Good practices for a greener future” georganiseerd in Marseille. Hier stonden diverse thema’s op de agenda, waaronder ‘indoor cultures / greenhouses – energetic performances and other topics’. Andere thema’s waren ‘biocontrol and alternative solutions’ en  precisielandbouw. 11 innovatieclusters, afkomstig uit 7 landen waren hierbij aanwezig. De buitenlandse clusters waren afkomstig uit België, Spanje, Portugal, Italië, Polen en Argentinië. Eén van de doelstellingen van deze bijeenkomst is om gemeenschappelijke R&D projecten uit te werken rond de genoemde thema’s, waaronder dus “serres du futur” (Kassen van de toekomst). Een 2-tal samenwerkingsakkoorden zijn getekend: met het Argentijnse cluster ‘Cluster de la Semilla’ en het Poolse  ‘Wielkopolska Clustering Center’.

Ook is er een Europees consortium ‘kassen van de toekomst’ gestart. Doelstelling is dat dit ook ten goede moet komen aan de ontwikkeling van bedekte plantaardige teelten wereldwijd, aldus Plant Intercluster. Het kassenareaal wereldwijd is in 30 jaar tijd met 10% toegenomen, aldus INRA die verklaart dat de wereld dus baat heeft bij de ontwikkeling van agrivoltaïsche productiesystemen.

Het Franse areaal met bedekte teelten geeft het volgende beeld:

Aardbeien (1259 ha), komkommers (476 ha), meloenen (760 ha) en tomaten (1900 ha). Het gemiddelde glasareaal per teler is 3,2 ha. In 2006 was dit nog 1,2 ha.

De voornaamste teeltgebieden voor tomaten en komkommers onder glas zijn: Bretagne (430 ha), Rhône-Méditerranée (327 ha), Val de Loire (182 ha), Nord-Est (61 ha) en Sud-Ouest (77 ha).

Een overzicht van de ontwikkelingen in de glastuinbouw (ontleend aan de mei publicatie van vakblad Réussir Fruits & Légumes), uitsluitend in de Franse taal, is op te vragen bij het Landbouwbureau Parijs (PAR-LNV@minbuza.nl ).

Meer informatie:

http://www.pole-terralia.com/ (nieuwe websitenaam van PEIFL à nu TERRALIA)

http://www.vegepolys.eu/en/plant-intercluster/home/

http://www.vegepolys.eu/media/20130618_cp_post_3eme_rencontres_pic__067325900_1159_19062013.pdf

www.plant-inter-cluster.eu

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: