Autoriteit Voedselveiligheid: aanbeveling energydrinks – mogelijk heffing in 2014

Energydrinks hebben opnieuw de aandacht van de Franse Autoriteiten. Dit naar aanleiding van een op 1 oktober jl. gepubliceerde aanbeveling van ANSES, de Franse Autoriteit van Voedsel- en Milieuveiligheid (vgl. NVWA) m.b.t. energydrinks. De aanbeveling kreeg ook de nodige aandacht van de media. Onder energydrinks wordt verstaan cafeïne houdende softdrinks die als regel ook andere ingrediënten bevatten zoals taurine, guarana, vitaminen en D-glucoronolactone.

De energydrink, een consumentenproduct en vaak gepresenteerd als ‘sportdrank’, wordt in het Frans aangeduid met ‘ boisson énergisante’ ; dus niet te verwarren met de term ‘boisson énergétique’ (een dieetproduct), waarvoor de regelgeving voor dieetproducten van kracht is. ANSES spreekt liever van ‘boisson excitante’ wegens de samenstelling van de drank (hoog cafeïne gehalte in combinatie met andere stimulerende ingrediënten) die psychische, cardiologische en neurologische gevolgen kan hebben en tot risicovol gedrag kan leiden, aldus ANSES.

De fors stijgende verkoopcijfers van de laatste jaren, maar ook het toenemend aantal energydrinks baren ANSES tot zorgen: uit een marktonderzoek van AC Nielsen blijkt dat de Franse consumenten in 2012 een totaal van 40 miljoen liter aan energydrinks hebben geconsumeerd. E.e.a. betekent voor 2012 een gemiddelde groei van 10% in hypermarkten, +6% in supermarkten en zelfs +37% in hard discount winkels. In de periode 2009-2011 was de groei 30%. De consument blijkt voor 60% een man te zijn. Consumptie per leeftijdsgroep: 14 – 34 jaar: 36%; 65 jaar en ouder: 21%.

De Franse markt telt maar liefst circa 120 energydrinks, waarvan 25% onder private label. Red Bull is marktleider van energydrinks met een aandeel van 40%. Het product ‘Monster’ heeft een marktaandeel van 14%.

Volgens een recent EFSA onderzoek (Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid) zijn niet alleen jongeren (10 – 18 jaar) met 68% een belangrijke consumptiegroep, maar in toenemende mate ook de volwassenen en zelfs kinderen van 3-10 jaar.

ANSES onderstreept, op basis van nieuwe, recente onderzoeken (EFSA, Kinderziekenhuis Zürich, eigen onderzoek), de risico’s van deze softdrinks voor de volksgezondheid (voor hart en bloedvaten), vooral als de dranken geconsumeerd worden in combinatie met alcohol of tijdens een fysiek inspannende sportprestatie. ANSES waarschuwt ervoor dat deze dranken geen enkel nutritioneel effect hebben op denk- of sportprestaties; in tegendeel, energydrinks zouden juist negatieve neurologische effecten genereren. ANSES merkt ook op dat er tot op heden onvoldoende onderzoek beschikbaar is op het vlak van kruiseffecten van de combinatie cafeïne – taurine in de dranken.

Ook laat ANSES zich kritisch uit t.a.v. de (tolerante) Europese regelgeving die niet voorziet in wettelijke inkadering voor deze groep softdrinks. Hierdoor passen lidstaten ieder een eigen beleid toe (meestal geen beleid).

In zijn aanbeveling stelt ANSES de Franse overheid voor om langs verschillende fronten te opereren:

. adequate voorlichting van de consument door hem te wijzen op de risico’s voor zijn gezondheid, met name de mogelijke gevolgen van consumptie in combinatie met alcohol of tijdens een fysieke inspanning;

. een wettelijke inkadering voor reclame en commerciële communicatie gericht op  kwetsbare doelgroepen: kinderen, jongeren en zwangere vrouwen. Dit zou ook van toepassing moeten zijn op locaties, waar veel alcohol wordt geconsumeerd en sportevenementen.

Eén van de grote consumentenbonden zegt voorstander te zijn van een verbod op iedere verwijzing naar sport in de marketing van fabrikanten die sportevenementen sponsoren. Verder is de Bond voorstander van adequate etikettering voor de doelgroep kinderen en van regelgeving voor cafeïne gehalten in softdrinks.

De conclusies en aanbeveling liggen nu bij de minister van Volksgezondheid en de DGCCRF (ministerie van Economie). DGCCRF is een overheidsinstantie van het ministerie van Economie en belast met wet- en regelgeving kwaliteit en etikettering voor voedingsmiddelen en non-food consumentenproducten. DGCCRF is controlerende instantie ‘in de schappen’ (vgl. NVWA / ‘Keuringsdienst van Waren’ ).

Reeds eerder, eind 2012, was door een groep Parlementariërs en de regering een poging gedaan om dit ‘probleem’ via de weg van de ‘fiscale heffing’ aan te pakken. De introductie van een tax op energydrinks werd door zowel Parlement als regering goedgekeurd in kader van het nieuwe wetsontwerp voor de financiering van de sociale zekerheid 2013.

De ‘Conseil Constitutionnel’ besloot echter in het wetsontwerp deze tax ten slotte te annuleren. De ‘Conseil’ vond de argumenten juridisch niet voldoende ‘rationeel onderbouwd’, mede omdat energydrinks geen alcoholische dranken zijn.

Ondertussen hebben enkele parlementariërs in het Parlement wel reeds de toon gezet. Zij zeggen een amendement te zullen indienen tijdens de eerstvolgende debatten over de nieuwe wet voor de sociale zekerheid 2014. Ook minister Touraine van Volksgezondheid zegt voorstander te zijn van inkadering van deze productgroep. Wordt over de concrete invulling vervolgd….

 Link naar aanbeveling:

http://www.anses.fr/sites/default/files/documents/NUT2012sa0212.pdf

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: