Vlas en hennep: toenemende belangstelling voor industriële toepassingen

Frankrijk kent een belangrijke hennep- en vlas sector en is met ruim 60.000 ha de grootste producent van deze gewassen in de EU. Deze twee gewassen genieten staan momenteel volop in de belangstelling in Frankrijk. De gewassen hebben namelijk veel voordelen: milieuvriendelijk, er is geen irrigatie en weinig input (kunstmest, gewasbeschermingsmiddelen), de uitstoot van CO2 is laag en de teelt is arbeidsintensief, dus goed voor de werkgelegenheid. Er is er toenemende belangstelling van met name de bouwsector. Recente Innovatieprijzen voor composietmateriaal op basis van vlas en hennep zijn hiervan getuige. De belangstelling voor dergelijke biobased materialen wordt nog eens onderstreept door het feit dat het toonaangevende innovatiecluster, de pôle de compétitivité IAR (Industries et Agro-Ressources) samen met de vakbeurs JEC Europe 2014 (maart 2014) voor het eerst een apart beursgedeelte zal inruimen voor bedrijven, gespecialiseerd in biobased composietmaterialen op basis van vooral hennep en vlas.

De sector streeft naar het creëren van duurzame afzetkanalen van deze gewassen via industriële applicaties. Deze zijn legio en veelbelovend. Er zijn al een aantal succesproducten op de markt: tuinmaterialen, ski’s, tennisrackets, lichtgewicht materialen voor de bouw-, automobiel-, luchtvaart- en scheepvaart industrie…

 Investeringssubsidies:

Het ministerie van Landbouw heeft in september jl. , in het kader van het GLB-beleid  ( voor een beperkt aantal gewassen) een subsidieprogramma geopend voor de vlas- en hennepsector ten behoeve van investeringen in de verwerking van de gewassen tot vezels. Meer informatie is op aanvraag beschikbaar.

 Organisatie van de sector:

 De productie in Frankrijk is grotendeels coöperatief georganiseerd:

de 10 vlas- en hennep coöperaties – goed voor 40.000 ha op een totaal nationaal areaal van 60.000 ha – hebben zich gebundeld in de belangenorganisatie FESTAL (http://www.festal.coop/ ). FESTAL werkt nauw samen met het innovatiecluster, de pôle de compétivité ‘ Industries et Agro-Ressources’ (IAR). De sector is verder georganiseerd in de Franse sectororganisatie CIPALIN en aangesloten bij de Europese organisatie CELC.

De grote teeltgebieden liggen in Noord- en West-Frankrijk. Frankrijk telt een (in 2011 met 11% toegenomen) teeltareaal van ruim 60.000 ha vlas en een gemiddelde jaarproductie van ruim 85.000 ton (lange) vlasvezels. De sector streeft naar het creëren van duurzame afzetkanalen van deze gewassen via industriële applicaties. Deze zijn legio en veelbelovend.

Tot op heden wordt van de Franse vlasproductie vooral aangewend voor textiel. Hiermee heeft de Franse (en Europese) vlassector zich zeer afhankelijk gemaakt van China (de vezels worden immers naar China geëxporteerd voor verdere bewerking en komen in de vorm van textielvezels terug naar Europa). De Franse sector wil dan ook de huidige monopolie situatie van China doorbreken en de toegevoegde waarde van deze gewassen via andere vormen van industriële valorisatie op eigen bodem ontwikkelen

PPP-programma’s zijn getuige van de belangstelling voor de gewassen:

Om de belangstelling voor vlas en hennep te illustreren, volgen hieronder, ter informatie, enkele interessante public-private programma’s:

  • LINT: composieten uit vlas en hennep

Het programma LINT (Lin Technique Normand) is een publiek-privaat project van de pôle MOV’EO  (automotive cluster) dat ten doel heeft nieuwe industriële applicaties te ontwikkelen voor vlas- en hennepvezels in composietmaterialen.  MOV’EO wil hiermee de sector steunen om internationaal marktleider te worden. Industriële partner hierin is de firma Groupe Depestele, gevestigd in Normandië. Depestele, de grootste Franse private vlasproducent met een jaaromzet van 35 miljoen euro, werkt aan R&D voor industriële applicaties (vooral composietmaterialen) en staat bekend om zijn product ‘Lincore’. Andere hierbij betrokken industriële partners zijn: Acome en Omnium Composites Industriels. Hierbij betrokken instituten en universiteiten zijn: CNRT Matériaux, de universiteiten van Rouen, Bretagne-Sud en Le Havre en de ISPA (Institut Supérieur de Plasturgie d’Alençon). Budget: 9 miljoen euro, waarvan 5 miljoen euro subsidie.

Websites:

http://www.pole-moveo.org/pdf-projets-das/Lint-A.pdf

http://www.pole-moveo.org/EN/index.php

http://www.groupedepestele.com/pro_ecomateriaux_lincore.html

 

  • SINFONI : biobased vezels voor luchtvaart, rail en automotive

SINFONI is een publiek-privaat zogenaamd structurerend project van het innovatiecluster, de pôle de compétitivité IAR (Industries et Agro-Ressources) dat zich tot doel heeft gesteld binnen 5 jaar met biobased vezels te komen gemaakt van hennep en vlas voor o.a. de luchtvaart, rail en automotive-industrie. Het project heeft een budget van 14,5 miljoen euro en een steun van 5,8 miljoen euro. Het streven is om een geheel nieuwe vlas linnen- en hennepsector op te bouwen. Trekker is FRD (Fibres Recherche Développement).

Deelnemers aan het project zijn de École nationale supérieure des arts et industries textiles, voor de vezels: Calira, Chanvriers de l’Est, Decock, FRD, La Chanvrière de l’Aube, de versterkingen : AFT Plasturgie, ÉcoTechnilin, Ets Eyrau, Pétronaphte, voor de materialen: Bombardier, Faurecia, Lafarge, Soprema, Stratiforme industries ; Academische partners: Cetelor, Crepim, Ensait, Inra, Mines Douai, Université Lille 1.

Website :

http://www.f-r-d.fr/resources/File/communique_de_presse_sinfoni_compresse.pdf

Overige handige websites:

–          Nationale federatie van vlasproducenten (coöperaties): FESTAL ( www.festal.coop.com )

–          Nationale sectororganisatie: CIPALINhttp://www.lin.asso.fr/pro/InterprofessionAgricole.htm

–          Europese organisatie : CELC (Confédération Européenne du Lin et du Chanvre)

Hoofdkantoor is in Parijs: http://www.mastersoflinen.com/fre/celc/1-presentation

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: