Innovatieconcours eiwitgewassen en groene chemie : ook voor Europese bedrijven!

In december jl. werd door de Franse Overheid het ‘Concours Innovation 2030’ gelanceerd. Dit  concours is een uitvloeisel van het nieuwe stimuleringsplan van de overheid voor de Franse industrie, bestaande uit 34 sectoren met een aantal speerpunten per sector, waarvoor in totaal 750 miljoen euro wordt uitgetrokken. Hierop volgde een vervolg-actieplan, uitgewerkt in het zogenaamde ‘Rapport Lauvergeon’ dat 7 strategische sectoren identificeerde: sectoren waarin Frankrijk al vrij sterk en innovatief is, maar waarin het land in 2030 een leidende rol in Europa moet gaan spelen, aldus het Rapport Lauvergeon. Biobased economy werd geïdentificeerd als één van deze 7 strategische sectoren.

Het betreft hier project calls, uitgezet door de ‘Banque Publique d’Investissements’ (BPI), de nieuwe investeringsbank van de Franse overheid. Op het vlak van biobased economy wordt het accent gelegd op 1) innovatieve valorisatie van eiwitgewassen voor food en diervoeders en 2) groene chemie (incl. innovatieve bouwmaterialen). De valorisatie van eiwitgewassen heeft ook betrekking op algen als grondstof voor food en diervoeders. Projecten moeten passen in het kader van de richtlijnen, zoals dit staat aangegeven in het Rapport Lauvergeon; het rapport is hiermee leidend.

De inschrijving voor de calls, afhankelijk van de ‘fase’ (zie verder), hebben een looptijd van 2014 t/m 2016. Het concours staat ook open Europese bedrijven en kan dus ook kansen bieden voor innovatieve Nederlandse bedrijven. Voorwaarde voor deelname van een buitenlands bedrijf is echter dat het bedrijf of al gevestigd is in Frankrijk of dat het bedrijf zich daar wil vestigen in kader van bedrijfsontwikkeling/partnership. Projecten van consortia, met Franse partners, zijn ook mogelijk. NB: het creëren van werkgelegenheid speelt uiteraard op de achtergrond wel een rol, maar is geen bepalende factor in de beoordeling, zo wordt door BPI opgemerkt.

Het concours bestaat uit 3 ‘fasen’, waarvoor, afhankelijk van de maturiteit van het product, apart voor elke ‘fase’, een project mag worden ingediend. Voor elk fase/onderdeel  is de limiet 100 projecten, met een maximale subsidie van 200.000 euro per project. Deze 3 fasen zijn: 1) early funding stage (incl. ontwikkeling van een product prototype) ,  2) risk reduction en 3) development.

Belangrijke data m.b.t. de 3 fases/onderdelen van het concours:

. Early funding stage: 31 maart 2014  (sluitingsdatum voor indiening van projecten). Op de website staat 31 januari 2014 als ‘tussendatum’ vermeld. Deze datum is alleen van belang, als het maximun aantal van 100 projecten op die datum gehaald wordt. Hiermee wordt 31/01 dan de sluitingsdatum, maar volgens informatie van BPI lijkt dit zeer onwaarschijnlijk.

. Risk reduction: 1 september 2014 (openstelling van het concours. Sluitingsdatum nog niet bekend);

.Development: 2016 (datum openstelling concours nog niet bekend)

Frankrijk toont al langer speciale belangstelling voor de valorisatie van eiwithoudende gewassen. Frankrijk is koploper van eiwitgewassen in de EU. Ook in het kader van de Franse invulling van het nieuwe GLB heeft het Landbouwministerie een behoorlijk bedrag uitgetrokken voor gekoppelde steun aan de teelt van deze gewassen (tot 27 miljoen euro/jaar). De belangstelling van de Franse overheid voor deze gewassen blijkt ook uit het steunbedrag van 3,7 miljoen euro voor het recent opgezette innovatieplatform IMPROVE (opening in juli jl. in Amiens). IMPROVE heeft als doel nieuwe industriële toepassingen te ontwikkelen uit plantaardige eiwitten voor humane voeding, diervoeding en chemie; 4 toonaangevende industriële partners zijn bij IMPROVE betrokken: Tereos (suikerproductie/-verwerking), Sofiproteol (eiwit- en oliehoudende gewassen), Siclaé en InVivo (beiden productie/verwerking van granen) en verder INRA, onderzoeksinstituut voor landbouwkundig onderzoek en de universiteit van Picardie.

 ‘Groene chemie’ : er is al veel publiek-privaat onderzoek in Frankrijk in de vorm van uiteenlopende onderzoeksprogramma’s, waarbij kennisinstellingen en industriële partners nauw samenwerken, zoals  ARD (Agro-Ressources  Développements; dit is het kenniscentrum van de akkerbouwsector en tevens partner in de pôle de compétitivité IAR voor de industriële valorisatie van akkerbouwgewassen (Industries Agro-Ressources; Champagne-Ardenne), Toulouse White Technology en industriële partners als Roquette, Tereos, Deinove, Sofiproteol en Solvay.

Belangstelling voor de ontwikkelingen van biobased economy in Frankrijk? Meer informatie is beschikbaar in een overzicht, opgesteld door de economisch cluster van de Ambassade Parijs en toegankelijk via de volgende link:

http://frankrijk.nlambassade.org/bijlagen/overzicht-biobased-economy-in-frankrijk.html

Meer informatie (algemene presentatie van het concours in het Engels) op de volgende websites:

http://www.innovation2030.org/en/#ambition_strategique en www.bpifrance.fr

Details (presentatie van de verschillende documenten in het Engels), incl. de ‘user’s guide’’ (een bedrijf dient zich wel eerst te registreren om toegang te krijgen tot het verplichte ‘communicatieplatform’) : https://extranet.oseo.fr/PSIM-amorcage/index.php/psim_en

 Contactpersonen voor buitenlandse bedrijven:

Mw. Taline KARCH: T: +33 – (0)1 41 79 95 14 ; e-mail :  taline.karch@bpifrance.fr

Dhr. J.C. CARLU: T : +33 – (0)1 41 79 91 50 ; e-mail : jc.carlu@bpifrance.fr

Voor belangstellende lezers van het Rapport ‘Lauvergeon’, een analyse met richtsnoeren voor de 7 strategische sectoren, getiteld: “Un principe et 7 Ambitions pour l’innovation » :

http://www.innovation2030.org/pdf/Rapport_Innovation_BDV4.pdf

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: