Tekort aan slachtlammeren: zorgpunt voor slachterijen

Frankrijk is, na een aanhoudende productiedaling en een negatieve handelsbalans – in 2012 was de zelfvoorzieningsgraad voor lamsvlees nog slechts 45% –  beland in een situatie van een structureel tekort aan slachtlammeren. Dit baart zorgen bij de Franse slachterijen die immers afhankelijk zijn van een reguliere aanvoer van slachtdieren. De sector vreest dat deze productietak, als de situatie niet gekeerd wordt, zelfs geheel zou kunnen verdwijnen. De aankondiging van Landbouwminister Le Foll om gekoppelde steun in te voeren voor de schapensector in kader van de Franse invulling van het nieuwe GLB – een totaalbedrag van 125 mln. euro/jaar voor de periode 2014-2020 – is door de sector dan ook goed ontvangen. De sector had steeds voor gekoppelde steun gepleit. De sector merkt op dat dit instrument onmisbaar is voor het behoud van deze productietak in handicapgebieden en ter behoud van werkgelegenheid om zo leegloop te voorkomen. Het gemiddelde bedrijfsinkomen/jaar – slechts 16.500 euro in 2013 – is echter de laatste jaren gedaald naar de laagste inkomenscategorie in de landbouw. Veel schapenhouders trachten dan ook, voor zover mogelijk, nevenactiviteiten te ontwikkelen (teelt van rustieke graangewassen daar waar mogelijk), maar de per definitie weinig vruchtbare gronden van de bergachtige gebieden lenen zich daar niet altijd toe. De sector kondigt aan zich voor de toekomst te zullen inzetten voor versterking van de organisatie en verbetering van de productiviteit i.s.m. het ‘Institut Technique’ IDELE (instituut voor praktijkonderzoek in de veehouderij).

De Franse schapensector heeft een aantal moeilijke jaren doorgemaakt a.g.v. toenemende productiekosten door de stijgende voerkosten, maar ook andere factoren speelden mee (droogte en een dalende consumptie). De concurrentie van het (goedkopere) lamsvlees uit Nieuw-Zeeland, veelal geïmporteerd naar Frankrijk via het V.K. , droeg bij aan de neerwaartse prijsspiraal van lamsvlees in de Franse supermarktketens.

Zowel het aantal schapenhouders als de schapenstapel neemt gestaag af. Frankrijk neemt, met een veestapel van ruim 7 miljoen dieren (waarvan 5 miljoen ooien) in 2012, de 5e plaats in binnen de EU. De cijfers t/m november 2013 laten opnieuw een afname van de veestapel zien (-2%); het aantal slachtingen (83.000 ton-karkas-equivalent) daalde met 3%.  De Franse import bedroeg in 2012 113.000 ton ton-karkas-equivalent, waarvan 92.000 ton uit de EU en 18.000 ton uit Nieuw-Zeeland. De voornaamste leveranciers (cijfers 2012) van Frankrijk waren het V.K. (45.000 ton), Ierland (21.000 ton), Spanje (13.000 ton) en Nederland (2.000 ton).

Interesse in de schapensector? Meer informatie op websites:

. www.nosbrebis.fr (website van FNO, Fédération Nationale Ovine, federatie van schapenhouders);

. www.idele.fr (Institut de l’Elevage, Instituut voor toegepast onderzoek in de veehouderij) : IDELE publiceert een maandelijkse digitale publicatie ‘Tendances’ (op abonnement):

http://idele.fr/domaines-techniques/economie-des-filieres/analyse-des-filieres/publication/IdeleSolr/recommends/abonnez-vous-et-consultez-tendances-de-janvier-2014.html

Overzicht van de Franse schapenhouderijsector 2013 (publicatie van IDELE):

klik hier voor overzicht schapenhouderij 2013 -IDELE

. Belangstelling voor de activiteiten van IDELE?

IDELE organiseert technische bijeenkomsten/seminars voor de sector, waarbij innovatieve ontwikkelingen aan de orde komen:

è  even jaren (dus komend najaar!): “Journées Techniques ovines”;

è  oneven jaren : “Salon Tech-Ovin”. Organisatie FNO (Féderation Nationale Ovine) i.s.m. IDELE ;

Deelname door buitenlandse bedrijven is altijd mogelijk (op inschrijving) – dit biedt ook de gelegenheid nuttige contacten op te doen. Bekijkt u hiervoor de website van IDELE: www.idele.fr

. Meer weten over slachterijen (adresmateriaal enz.): meer info op aanvraag bij Landbouwbureau Parijs.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: