Nieuwe subsidieregeling aardappelopslaginstallaties: kansen voor NL equipment

FranceAgriMer, de uitvoeringsinstantie van het Franse Ministerie van Landbouw, heeft een nieuwe (EU-conforme) subsidieregeling geopend voor de bouw en/of modernisering van aardappelopslaginstallaties. De regeling is bestemd voor alle categorieën van aardappeltelers (consumptie-, industrieaardappelen en pootaardappelen). De maximale hoogte van de overheidssteun bedraagt, per individuele teler, 22.500 euro en 30.000 euro, als de teler een jonge boer is. De overheidsfinanciering is beperkt tot 40% van het totale investeringsbedrag per teler. Voor jonge boeren is dit percentage 50 à 60%.

De regeling kan ook kansen bieden voor Nederlandse leveranciers van aardappel opslaginstallaties.

Frankrijk is in de EU, met een totaal areaal van ruim 154.000 ha, een gemiddelde productie van ruim 6 miljoen ton en een export van 2,7 miljoen ton aardappels (2012), een belangrijk aardappelproducent en – exporteur. De voornaamste productiegebieden zijn de regio’s Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Champagne-Ardenne en Centraal-Frankrijk.

 Heeft u belangstelling voor informatie over de organisatie van de aardappelsector? Neem dan contact op met het Landbouwbureau Parijs: PAR-LNV@minbuza.nl

 . Hieronder een link naar de webpagina van betreffende regeling:

http://www.franceagrimer.fr/index.php/filiere-fruit-et-legumes/Aides/2014-Aide-a-l-investissement-pour-la-construction-et-l-amenagement-de-batiments-de-stockage-de-pommes-de-terre

. Hieronder de Franse subsidieregeling die inzicht geeft in wat wel en niet subsidiabel is en onder welke voorwaarden:

FRA_subsidieregeling aardappelopslaginstallaties_2014

. Onderaan (bovengenoemde) webpagina zijn de verschillende documenten, van belang m.b.t. deze regeling, te downloaden (via de webpage, niet via hieronder). Deze zijn:

%d bloggers liken dit: