Aantal biogasinstallaties sinds 2010 verdrievoudigd

Het aantal biogasinstallaties begint zich te ontwikkelen: van 47 installaties in 2010 tot 140, begin 2014. Dit is dus een verdrievoudiging van het aantal installaties. Volgens ADEME (Agentschap voor Milieu en Energie en subsidieverstrekker van de overheid) een succes, ook al wordt steeds een vergelijking met Duitsland ( 7000 installaties) voorgehouden. De Franse landbouw echter zijn eigen ontwikkelingsmodel zien te vinden, aldus ADEME. Het Agentschap streeft naar 1.400 installaties in 2030 (landbouwsector en industrie samen), waarmee ruim 13.000 banen kunnen worden gecreëerd.

Dit is een belangrijk uitgangspunt voor het overheidsbeleid ten gunste van de ontwikkeling van ‘alternatieve energiebronnen’. Er zijn echter nu al sterke regionale verschillen te constateren: in de traditionele veehouderijgebieden, Bretagne en Normandië, is het aantal biogasinstallaties ‘op de boerderij’ veel hoger dan in de Zuid-Franse regio’s Provence-Alpes-Côte d’Azur of Languedoc-Roussillon. In deze 2 laatst genoemde regio’s draaien de bestaande biogasinstallaties vooral op huishoudelijk afval en agglomeraten. ADEME heeft in maart jl. een nieuwe call geopend in kader van het BIP-programma (Bioressources, Industries et Performances) voor de productie van groene energie op basis van biomassa en voor projecten ter ontwikkeling van bio-raffinaderijen (biobased producten voor chemie en materialen en voor biobrandstoffen). Sluitingsdatum voor de pre-projecten is 12 juni a.s.

Een interessante Franse/internationale vakbeurs voor de intensieve veehouderij, met aandacht voor biogas productieontwikkeling in de veehouderijsector, is SPACE te Rennes, 16-19 september a.s. Verder zal de vakbeurs ‘EXPO-Biogaz’ (Parijs, 3-5 juni a.s.) speciale aandacht besteden aan de landbouwsector.

Zie ook de websites:

www.space.fr

www.expo-biogaz.com

 

 

 

%d bloggers liken dit: