Interesse voor de Franse veehouderij ? Bezoek SPACE en/of Sommet de l’Elevage

Over enkele maanden vinden weer de internationale, ook door Nederlandse exposanten goed bezochte vakbeurzen voor de veehouderij plaats : SPACE – 16 t/m 19 september in Rennes (Bretagne) – en Sommet de l’Elevage – 1 t/m 3 oktober in Clermont- Ferrand (Auvergne).

 Er is een verschil tussen beide beurzen : SPACE is er voor de intensieve veehouderij, Sommet de l’Elevage voor de extensieve veehouderij. Beide zijn interessant voor leveranciers van technologie, equipment, dierverzorgingsproducten, biogas installaties enz. 

SPACE :

Jaarlijks. Ruim 50 Nederlandse exposanten ! Hiermee is Nederland, na Duitsland, de 2e grootste buitenlandse deelnemer ! 102 000 bezoekers, waarvan 12 000 uit het buitenland. Aantal exposanten voor 2014: nu reeds 1.223 ingeschreven, waarvan 363 buitenlandse bedrijven. Dit ondanks de concurrentie dit jaar van 2 andere Europese vakbeurzen: VIV-Europe (NL) en Eurotier (DUI). Twee sectoren zullen op SPACE 2014 centraal staan : robotisering in de melkveehouderij en biogasproductie.

SPACE heeft geen B2B matchmaking evenement, maar kan, op verzoek van een (buitenlands) bedrijf, B2B gesprekken regelen. Als dit uw interesse heeft, dan contact opnemen met de Afdeling international van de beursorganistor– zie pag. 12 van onderstaande infobrochure (via link).

 SOMMET de l’ELEVAGE – 25 Nederlandse exposanten (stijgende lijn). Ruim 82.000 bezoekers, waarvan 3.600 uit het buitenland. Sommet de l’Elevage 2014 telt 1.250 exposanten, waarvan 261 buitenlandse bedrijven afkomstig uit 33 landen. Ereland op Sommet de l’Elevage 2014 is Bulgarije.

Infobrochure over SPACE met uitgebreide informatie en contactadressen:

  •  SPACE :

Infobrochure over SPACE met uitgebreide informatie en contactadressen: klik hier voor dossier-presse-Mai_SPACE2014

meertalige website:  http://www.space.fr/

  • Sommet de l’Elevage: 

Infobrochure en communiqué  over Sommet de l’E’levage met uitgebreide informatie en contactadressen:

klik hier voor brochure SOMMET DE L’ELEVAGE 2014  en klik hier voor communiqué SOMMET de l’Elevage 2014

meertalige website: http://www.sommet-elevage.fr/

Waarom zijn deze beurzen voor NL exposanten interessant?

…Iets over het Franse steunbeleid voor de veehouderij :

 Plan de Compétitivité et d’adaptation des exploitations agricoles : vooral steun voor de dierlijke producties

Op 3 juni jl.werd een nieuw actieplan aangekondigd door de Franse Landbouwminister : 200 miljoen euro voor de periode van het nieuwe GLB, 2014 -2020 met cofinanciering van de EU (FEADER) en de regio’s (die voortaan ook partner zullen zijn in de plattelandsontwikkeling, onderdeel van het GLB). Doel : versterking van het concurrentievermogen van landbouwbedrijven.

 Uit het programma blijkt dat de beschikbare fondsen voor een groot deel naar de veehouderijsector zullen gaan en dat hiermee ook de reeds bestaande financieringsprogramma’s zullen worden versterkt. Het betreft hier met name het steunprogramma voor de modernisering van bedrijfsgebouwen (stallen) en het steunprogramma voor energiebesparing, waaronder het stimuleren van biogasinstallaties. Het overheidsbeleid steunt de (relatief) hoge terugkooptarieven voor electriciteit, geproduceerd dankzij biogasinstallaties. Deze tarieven bedragen zo’n 100 tot 180 euro/megawattuur (voor windenergie is dit veel lager, zo’n 80 euro, maar de investeringskosten zijn ook niet vergelijkbaar).

 Verder is de melkveehouderij bezig , als gevolg van beeïndiging van de melkquota in 2015, zich snel te moderniseren, gestimuleerd door de stijgende melkprijzen, maar ook foor de recente investeringen van een aantal Franse zuivelbedrijven met het oog op versterking van de exportpositie, evenals de recente Chinese investeringen in de Franse melkpoederproductie! Deze ontwikkelingen bieden dus kansen!

 /

%d bloggers liken dit: