Inkoopcentrales van supermartktorganisaties en tuincentra (update)

Een integraal overzicht – editie 2014 – van inkoopcentrales van Franse supermark0rganisaties  en tuincentra is op aanvraag beschikbaar. De overzichten bevatten  contactadressen evenals namen van hoofdinkopers per productgroep en per inkoopcentrale. Deze overzichten kunnen worden opgevraagd bij: PAR-LNV@minbuza.nl Hieronder volgen enkele ontwikkelingen m.b.t 2013:

Supermarktorganisaties en jaaromzet (2013):

De retail telt 14 supermarktorganisaties, waarvan 6 met een jaaromzet groter dan 20 miljard euro. Deze zijn, in afnemende grootte, met vermelding van hun jaaromzet 2013, tendens en marktaandeel:

Carrefour (84,3 miljard euro; 2012: 86,6 miljard; daling; maarktaandeel 20,3%), Auchan (48,7 miljard euro; 2012: 46,9 miljard; groei ; marktaandeel: 11,3%), Leclerc (45,2 miljard euro; 2012: 43,7 miljard; groei ; marktaandeel 19,6%), Casino (48,6 miljard euro; 2012: 42 miljard; groei; marktaandeel 11,7%), Intermarché-Les Mousquetaires (39,9 miljard euro; 2012: 39,1 miljard; groei; marktaandeel 14,2%), Système U (23,9 miljard euro; 2012: 23,2 miljard; groei; marktaandeel 10,3%).

Deze worden gevolgd door een aantal kleinere supermarktorganisaties met een jaaromzet kleiner dan 10 miljard euro: CORA-Louis-Delhaize (marktaandeel 3,4%), Lidl (4,6%), Aldi (2,3%), Dia (1,6%) en tot slot Schiever, Coop Atlantique, Provencia en Coop de Normandie-Picardie.

Internationalisering:

Zes retailers opereren internationaal. Deze supermarktorganisaties, met vermelding van hun %-aandeel van hun marktomzet, behaald op buitenlandse markten, t.o.v. hun totale jaaromzet 2013, zijn in afnemende volgorde:

Auchan (60% tegen 57% in 2012), Casino (60% tegen 56% in 2012), Carrefour (53% tegen 54% in 2012), Louis Delhaize-Cora (25% tegen 33% in 2012), Intermarché (10% ; gelijk aan 2012) en Leclerc (7%; gelijk aan 2012).

Geografische spreiding en aantal winkelpunten (cijfers 2013):

Geografisch zijn de supermarktorganisaties vooral aanwezig in de volgende regio’s ( in orde van aantal winkels): Ile de France, Rhône-Alpes, PACA (Zuid-Oost FRA), Nord-Pas de Calais en Aquitaine.

Het grootste aantal hypermarkten heeft Leclerc (573), gevolgd door Carrefour (231), Auchan (146), Géant Casino (117) en Intermarché Hyper (84). Het grootste aantal supermarkten heeft Intermarché Super (1.363), Carrefour Market (936), Super U (741, Simply Market/ATAC-Bi1 (392), S.Casino (346), en Monoprix (300).

Positie supermarktorganisaties op basis van gemiddeld prijsniveau (2013)

Gebaseerd op indexcijfers:

Lage prijssegment:  Leclerc (93,6), Carrefour (96,3), Auchan (97,2), Géant Casino (97,8% ), Intermarché (98,5), Super U/Hyper U (98,8)

Hoge prijssegment: Carrefour Market (100,5), Cora (103,5), Simply Market (103,7), S. Casino (107,4) en Monoprix (114,9). 

 

Hard Discount winkelorganisaties:

Frankrijk telt 7 hard discounters, in afnemende volgorde en voor enkele met jaaromzet 2013: Lidl (6,9 miljard euro), Aldi (3,2 miljard euro), Dia (2,1 mijard euro), Leader Price, Netto, Le Mutant/Mutant Express en Norma.  Geografisch zijn de discounters vooral aanwezig in de volgende regio’s (in orde van aantal winkelpunten): Ile de France, Nord-Pas de Calais, Rhône-Alpes en PACA (Zuid-Oost FRA).

 

Drives (focus op food):

Het aantal drives nam ook in 2013 weer toe en wel met 40% (tegen +50% in 2012) .  Eind december 2013 stond de teller op 2.721 verkooppunten tegen 1.958 verkooppunten in 2012.  Twaalf supermarktorganisaties hebben nu drives, een verkoopformule die samenhangt  met  de noodzaak voor retailers om hun distributiekanalen te diversifiëren, nu de gemiddelde consumptie van de Fransman blijkt te stagneren als gevolg van de economische conjunctuur.

Toch blijft het marktaandeel van drives in het totale aantal verkooppunten (hyper- en supermarkten)nog steeds beperkt: slechts 4 % in 2013. Système U en Intermarché hebben het grootste aantal drives, met elk meer dan 500 verkooppunten ( in feite betreft het hier ‘semi-drives’). Echter, marktleider blijft, evenals in 2012, Leclerc, met échte (autonome) drives (aparte oprijbaan en aangepaste service/entrepôts). Voor Leclerc is dit nieuwe economische verkoopconcept onderdeel geworden van hun winkelstrategie. 

De top-6 (2013) van supermarktorganisaties met drives, zijn, in afnemende orde – met vermelding van het aantal verkooppunten per bedrijf:

Boven de 100 winkelpunten: Intermarché Drive (735),  Courses U (587), Leclerc Drive (445), Carrefour Drive (348), Casino Drive (169)

Beneden de 100 winkelpunten: Auchan Drive (91), Leader Drive (91), Monopirx Drive (69), ChronoDrive (68), Cora Drive (59) en Simply Market (= Auchan) (40), Colruyt (20) en S. Match (1). 

Cora Drives hebben gemiddeld het grootste assortiment producten per winkelpunt (26.271!). Leader Drive gemiddeld het kleinste assortiment / winkelpunt (2.812).

 

Positie supermarktorganisaties op basis van prijsniveau

Bij een index van 100 (cijfers 2012) verkeren de volgende retailers in het laagste prijssegment: Leclerc (93), Carrefour (94), Intermarché (96), Super U (97), Auchan (99), Carrefour Market (99), Simply Market (100). In het hoogste prijssegment zitten: Casino (113), Monoprix (112), Géant Casino (106), S. Match (104) en Cora (102).

 

Ketens van tuincentra:

Zie voor marktinformatie/ontwikkelingen, diverse artikelen in de rubriek ‘Marktinfo: supermarktorganisaties en tuincentra. Frankrijk telt 29 ketens van tuincentra met in totaal 40 inkoopcentrales, waarvan een aantal met een sterke geografische ligging. Grote nationale spelers zijn Botanic, Gamm Vert, Jardiland, Horizon Vert (= LISA’s) en, Truffaut.

 

Meer informatie op de volgende websites:

. vakblad Linéaires (voedingsmiddelen en distributie): www.lineaires.com

. vakblad LSA (Libre-Service-Actualités; distributie food/non-food): www.lsa-conso.fr

 

%d bloggers liken dit: