Voorschriften voor voedselcontactmaterialen

Voor voedselcontactmaterialen zijn een aantal Europese Verordeningen van kracht:  1935/2004, 10-2011 (contactmaterialen op basis van plastics) en 45-2009 (‘actieve en intelligente’ materialen). Deze Verordeningen zijn vrij ‘compleet’ te noemen. Frankrijk kent echter wel voor enkele situaties een aantal ‘aanbevelingen’ voor de fabrikanten van voedselcontactmaterialen en hanteert nationale voorschriften voor bv. alumuniumfolie en bakpapier. Deze aanbevelingen zijn opgesteld door de DGCCRF (Direction Générale de la Consommation, de la Concurrence et de la Répression des Fraudes)/ Ministerie van Economie en als regel gebaseerd op adviezen van ANSES, de Franse Voedsel- en Waren Autoriteit. DGCCRF is vergelijkbaar met een ‘Keuringsdienst van Waren’ en controleert in de voedingsmiddelenindustrie, maar ook in de schappen.  

De aanbevelingen – een soort GMP – v.w.b. materialen van kunststof , uitgewerkt i.s.m. het Franse bedrijfsleven – zijn voor het bedrijfsleven geen wettelijke verplichting. Het is echter wel raadzaam voor een bedrijf – ook een buitenlandse leverancier – om deze op te volgen. Dit ingeval van bijvoorbeeld een juridisch geschil met een Franse afnemer.  Meer informatie, indien gewenst, beschikbaar bij het Landbouwbureau Parijs.

Voor contactmaterialen van kunststof, bakpapier, alumuniumfolie en coatings gelden de volgende aanbevelingen:

Kunststoffen:

. EU-Verordening 1935/2004 is van kracht. Er is aanbeveling voor het gebruik van bepaalde kleurstoffen en pigmenten. Deze aanbeveling kan worden gevonden via de volgende link naar betreffende webrubriek van DGCCRF:  http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Plastiques

Bakpapier:

. hiervoor is geen (EU-)regelgeving. FRA kent een officiële aanbeveling die te vinden is via de volgende links naar de betreffende webrubrieken van DGCCRF:

www.economie.gouv.fr/dgccrf/Papiers-et-cartons

www.economie.gouv.fr/dgccrf/Papiers-et-cartons-enduits   (v.w.b. voorbehandelde karton of papier materialen)

 

*Aluminiumfolie :

. hiervoor geldt nationale regelgeving, zie de volgende webrubriek van DGCCRF:

http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Aluminium-et-alliages-d-aluminium ;

 . Zie verder de FRA Beschikking van 27 augustus 1987 m.b.t. de artikelen over aluminium of metaalmengsels op basis van aluminium,  bestemd voor verpakkingen van voedsel, incl. dranken:

zie link :  http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000663769&dateTexte=20140801

 

*Coatings:

Voor bedrijven die graag meer willen weten over de ontwikkelingen en regelgeving in Frankrijk inzake contactmaterialen, waaronder bijvoorbeeld coatings, bestaat een informatieve Frans- en Engelstalige website: www.contactalimentaire.com (“site Internet de Veille et d’Assistance sur la Sécurité des Matériaux et Emballages au contact des aliments”).  Hoewel de website toebehoort aan een semi-overheids laboratorium, LNE, werkt DGCCRF nauw samen met LNE. Verder publiceert DGCCRF zelf ook een infosheet over de relevante regelgeving m.b.t. contactmaterialen voor voedingsmiddelen:

http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Fiche-generale-relative-a-la-reglementation-des-ma

Coatings die kunnen worden geconsumeerd, worden als een ingrediënt, dus een voedingsmiddel, beschouwd en mogen alleen in voedingsmiddelen toegestane additieven bevatten (ref. EU-regelgeving terzake). Coatings die niet bestemd zijn om te worden geconsumeerd, maar soms wel een ‘eetbaar’ aspect (kunnen) hebben, moeten worden voorzien van duidelijke informatie terzake op het etiket van het product (ref. FRA Wetboek voor Consumptiezaken,  ‘Code de la Consommation’). Voor kleurstoffen in coatings die ‘geïntegreerd zijn met het voedingsmiddel’, wordt extra aandacht gevraagd wegens het migratierisico in het product. Advies is om op dit punt de EU-regelgeving voor additieven te volgen, maar interpretatie kunnen per lidstaat soms verschillen.

 

%d bloggers liken dit: