Nieuwe bijenrassen voor verbetering zaadproductie uien en sjalotten

Bijen zitten, zoals bekend, niet graag in uien, sjalotten, prei of venkel. Dat bemoeilijkt voor tuinders de bestuiving bij de alliaceae. Het Franse zaadbedrijf, Fleurs de Mai, beschouwt dit als een uitdaging en experimenteert met nieuwe bijenrassen die het bedrijf ontwikkeld heeft uit kruisingen met inheemse bijenrassen. De bijen worden getest op hun efficiency in de bestuiving van bovengenoemde planten voor verbetering van de zaadproductie. Als dit interessante experiment een succes blijkt, dan kan deze technologie ook verder worden ontwikkeld voor andere gewassen met een bestuivingsproblemen. Het experiment richt zich verder ook op het gedrag van de bijen bij verschillende teelttechnieken. Het bedrijf Fleurs de Mai, gevestigd in het Loire-gebied, werd in 2013 overgenomen door één van de aandeelhouders van Bejo Zaden. Fleurs de Mai verklaart zijn expertise ten dienst te willen stellen aan alle productiebedrijven van groentezaden.

 

%d bloggers liken dit: