Publiek-private programma’s voor innovatieve visserschepen en vistuigen

Deze publiek-private onderzoekprogramma’s gericht op innovatieve en duurzame visserij – worden aangestuurd door een tweetal ‘pôles de compétitivité’ (innovatieclusters), ‘Pôle Mer Bretagne’ en ‘Pôle Mer Méditerranée’. Beide pôles werken in deze programma’s samen.  De programma’s zijn ingedeeld in 5 categorieën:

vissersschepen ( focus op energiebesparing, bijvoorbeeld door gebruik van alternatieve (biobased !) composiet materialen) – vistuigen ( focus op selectieve visserij waarmee de impact van de visserij-activiteit op het milieu verbeterd kan worden) – veiligheid op vissersschepen – valorisatie van vis, visproducten en bijproductengoed management (focus op visserijbedrijven, maar ook visserijhavens).

 In het kader van deze programma’s lopen er nu diverse, door de innovatieclusters goedgekeurde, projecten zoals Mégaptère (30% energiebesparing dankzij innovatieve composietmaterialen), Sérérinité (vissersschepen bestemd voor de kustvisserij), Flexbea en SOS Stabilité (veiligheid op zee) en Ltis, Optipêche, Tactipêche ( nieuwe visserijtechnieken) en ten slotte Effichalut (technologische innovatie voor de kottervisserij: selectieve visserij met gebruik van sondes).

 Een belangrijk onderdeel van het onderzoek heeft betrekking op innovatie op het vlak van energiebesparing voor de (grote) trawlers – innovatie wordt hier als urgent beschouwd. Voor deze schepen die vaak weken weg zijn en waar de vangstverwerking op het schip zelf plaats vindt, is energiebesparing van cruciaal belang. Voor de kustvisserij – schepen van kleiner formaat – was een dergelijk onderzoek al gaande. Soms kunnen ook buitenlandse bedrijven deelnemen in dergelijke projecten.

 Interesse? Meer informatie is op te vragen bij het Landbouwbureau Parijs:

PAR-LNV@minbuza.nl

 Meer informatie ook op de websites van de 2 innovatieclusters:

www.pole-mer-bretagne-atlantique.com

www.polemermediterranee.com

%d bloggers liken dit: