Verbod Bisfenol A in contactmaterialen per 1 januari 2015

Frankrijk kent sinds 24 december 2012 een Wet op verbod van Bisfenol A (BPA) in verpakkingsmaterialen/contactmaterialen voor voedingsmaterialen. Op onderdelen – bijvoorbeeld voor babyspenen of babyflesjes – was deze Wet al van kracht. Vanag 1 januari 2015 treedt de Wet in werking voor alle verpakkings-/contactmaterialen voor voedingsmiddelen. Dit heeft uiteraard gevolgen voor de voedingsmiddelenindustrie als ook (buitenlandse) leveranciers van deze sector.

De nieuwe instructies van DGCCRF m.b.t. het verbod op BPA in contactmaterialen – ook bij import –  zijn eerst sinds gisteren online. DGCCRF is de overheidsinstantie voor kwaliteits- en etiketteringswetgeving, alsook de controle hierop in de schappen en ressorteert onder het ministerie van Economie. Hoewel er in voorjaar 2015 een nieuwe EFSA-aanbeveling inzake BPA wordt verwacht, heeft Frankrijk besloten om nu reeds aan zijn wet uitvoering te geven, conform het tijdspad zoals dit in de Wet van 2012 omschreven stond. Het Franse verbod op BPA in contactmaterialen was reeds eerder via de Europese Commissie aan de lidstaten d.m.v. een Notificatie aangekondigd.

De online gepubliceerde instructies hebben betrekking op de reikwijdte van de uitvoering van de Wet op BPA van 24 december 2012. Voor wat de instructies betreft inzake het wegwerken van voorraden, nog aanwezig op de FRA markt, of m.b.t. lopende leveringscontracten (incl. met Franse importeurs), blijven de instructies van 25 juli jl. (zie verder) vooralsnog in ongewijzigde vorm van kracht.

*Reikwijdte van de uitvoering van bovengenoemde Wet:

Zie link naar webpage “Mise en oeuvre de la Loi bisphénol A (BPA) » , gedateerd 8/12  en verwijzend naar EU-Vo. 1935/2004 van 27/10/2004 inzake verpakkingen: http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/mise-en-oeuvre-loi-bisphenol-a-bpa

In deze tekst wordt toelichting gegeven op de definitie van de in de nieuwe instructies gehanteerde termen, waarvoor het verbod van kracht is:

  • contactmaterialen voor food die door de foodindustrie worden gebruikt, maar ook verpakkingsmateriaal dat door de eindconsument wordt gebruikt voor ‘verpakking’ van voedsel (blik, flessen, keukenpapier, folies, plastic materiaal enz.);
  • ‘omhulsels’ (verpakkingen) en gebruiksmateriaal (bv. keukenmateriaal. elektrische apparatuur in contact met voedsel, groentebakken in de koelkast, babyspenen en babyflesjes (hiervoor gold al eerder een verbod). Industrieel materiaal voor handling, verwerking  enz. en industrieel equipment zijn van het verbod uitgesloten;
  • ‘direct contact’ i.v.m. migratie van BPA: omverpakkingen zijn van verbod uitgesloten;
  • ‘comportant du’ (‘met’, ‘kan bevatten’): analyse en etikettering;

*Instructies voor het wegwerken van voorraden en leveringscontracten (25 juli 2014):

Zie de verschillende voorwaarden op de volgende webpagina:

 http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Securite/Produits-alimentaires/conditions-mise-sur-marche-des-materiaux-et-objets-comportant-bisphenol-a-0 ).

*Rapporten van december 2014 van de Franse overheid over 1) endocriene verstoorders en 2) alternatieven voor BPA: 

klik hier voor rapport endocriene verstoorders

klik hier voor rapport over alternatieven voor bisphenol A

*Vragen? Neem contact op met Landbouwbureau Parijs (PAR-LNV@minbuza.nl )

*Meer informatie gewenst over BPA? Zie op website van RIVM: http://www.rivm.nl/rvs/Actueel/Fact_sheet_Bisfenol_A_BPA

 

%d bloggers liken dit: