Victoires du Paysages 2014: 31 genomineerde groenprojecten en Europaprijs voor Autostadt Volkswagen

De 4e editie van ‘Victoires du Paysages’, een landelijke competitie voor groenprojecten in de stad, vond recentelijk plaats onder auspiciën van de Franse minister voor Milieu in het chic “Espace Cardin” in Parijs. Deze 2-jaarlijkse groencompetitie moet bijdragen aan de FRA ambities ter invulling van de Europese Landschapsconventie (Raad van Europa) die door Frankrijk in 2006 werd getekend. Hieraan wil minister Royal van Ecologie een nieuwe impuls geven. In dit kader heeft minister Royal een ambitieus actieplan ingezet, het “Plan d’actions pour la reconquête des paysages et la place de la nature en ville » en zal zij in mei 2015 de eerste editie van  “Printemps des Paysages et des Jardins” inluiden. Initiatieven als de “Prix National de l’Arbre”, het keurmerk “Label Grand site de France”, “Mon paysage au quotidien: la France vue par ses habitants » en « Plan de paysages », dienen eveneens hetzelfde doel.

Organisator van ‘Victoires du Paysage’ is de Franse sectororganisatie voor de sierteelt, VAL’HOR, samen met enkele andere professionele organisaties. Doelstelling van het concours is de lokale overheden, gemeenten maar ook bouwmaatschappijen te stimuleren om groene initiatieven te ontwikkelen voor de vergroening van de ‘bebouwde omgeving’. Hierbij staat ‘groen’, gekoppeld aan gezondheid, biodiversiteit en sociale cohesie in de stad’, centraal.

De Victoires du Paysage vindt plaats o.l.v. een onafhankelijke jury en kent 8 verschillende prijscategorieën voor vernieuwende groenprojecten in de stedelijke omgeving. Hierbij wordt gekeken naar originaliteit, en functionaliteit van het project, maar ook naar de keuze van de geplante gewassen in relatie tot de locatie. De projecten moeten maximaal in de laatste 5 jaar voorafgaand aan het concours zijn gerealiseerd. De prijzen zijn bestemd voor teamwerk – de teams dienen dan ook minimaal te bestaan uit de opdrachtgever, een projectleider (belast met de uitvoering), een landschapsarchitect, hovenier(s) en kwekerij(en). Samenwerking met een maatschappelijke partij of burgerorganisatie wordt ook aangemoedigd.

Een overzicht van de genomineerde hoveniersbedrijven, landschapsarchitecten en kwekerijen over de periode 2008-2014 (Victoires du Paysage vindt om de 2 jaar plaats) is onderaan dit artikel (pdf document) geplaatst. Voor belangstellende Nederlandse bedrijven die Franse partners zoeken!

Het initiatief, in 2008 opgestart, wordt gesteund door de ministeries van Ecologie en Landbouw. Victoires du Paysage 2014 werd ingeleid door de Directeur Ruimtelijk ordening, Woningbouw en Natuur van het ministerie van Ecologie. Deze onderstreepte het belang van ‘meer groen in de stad’ voor de stedelijke economie en volksgezondheid. Groen als ‘médicament vert’ was zijn motto.

Victoires du Paysages 2014 telde 31 genomineerde groenprojecten, waarvan 20 projecten van steden of lokale overheden, 5 projecten van bouwmaatschappijen en 6 projecten van particulieren.

De ‘Europa prijs’ – deze werd dit jaar voor het eerst uitgereikt – ging naar ‘Autostadt Volkswagen’ in Wolfsburg. De Franse ambassade in Tokyo ontving een eervolle melding voor de aanleg van de nieuwe ambassadetuin die symbolisch de symbiose tussen de Franse en Japanse (tuin)cultuur moet vertolken – een gezamenlijk project van een Franse landschapsarchitect en een hovenier en kwekerij uit Japan.

De Grand Prix du Jury ging naar de stad Nice voor de aanleg van een ‘groene corridor’ dwars door de stad. Andere steden die genomineerd werden voor een speciaal project: Niort, Annecy, Charenton le Pont, Nantes, Sézanne, Epernay, Perpignan, Draguignan, Carpentras, Mâcon, Montpellier, Loudeac, Valenciennes….

De prijsuitreikingen werden afgewisseld met flashbacks van genomineerde projecten tijdens eerdere Victoires du Paysage en interviews met burgers van betreffende steden om indruk te geven hoe deze projecten zich ontwikkeld hadden.

 Meer informatie: http://lesvictoiresdupaysage.com

Overige websites:

.Hoveniersbedrijven: http://www.entreprisesdupaysage.org/

.Sectororganisatie VAL’HOR: http://www.valhor.fr/

.Groothandelsmarkt RUNGIS – grossiers in sierteeltproducten:

http://www.rungisinternational.com/documents/fr/QFQ-2014/horti.pdf

 

Overzicht van genomineerde bedrijven:

(hoveniers, landschapsarchitecten en kwekerijen) tijdens de ‘Victoires du Paysage’ 2008, 2010, 2012 en 2014)

 klik hier voor overzicht genomineerden Victoires du Paysage

%d bloggers liken dit: