De Franse champignonsector doorgelicht

Een recent gepubliceerde analyse (31 maart jl.) van de Franse champignonsector in vergelijking met zijn Europese counterparts is beschikbaar op de website van FranceAgriMer, uitvoeringsinstantie van het Franse ministerie van Landbouw. Dit onderzoek, echter wel beperkt tot tabellen en grafieken, is uitgevoerd door FranceAgriMer i.s.m. ANICC, de brancheorganisatie van de Franse champignonsector. In de conclusies wordt opgemerkt dat de sector kwetsbaar blijft als gevolg van een (te) hoge kostprijs die de concurrentiepositie van de Franse champignon in de laatste 30 jaar fors heeft ondermijnd. Ook zou het nieuwe GLB een extra ‘handicap’ vormen voor de sector. Het marktsegment ‘conserven’ staat eveneens onder druk, daarentegen kent de versmarkt voor champignons een toenemende vraag.

Enkele cijfers:

De totale Franse productie van champignons bedroeg in 2013 106.000 ton tegen 107.500 ton in 2012. Hiervan was 26% bestemd voor de versmarkt en 74% bestemd voor de verwerkende industrie.

In 2005 beliep deze productie nog ruim 110.000 ton en in 2000 zelfs 140.000 ton. Het aandeel van Frankrijk in de Europese productie ( versproduct) is teruggevallen tot 4%. Polen (285.000 ton) is met een aandeel van 29% koploper geworden op de Europese markt, gevolgd door Nederland (270.000 ton) met een aandeel van 16%. De Franse import van verse champignons is sinds 2003 sterk gestegen, vooral uit Polen. In 2013 was Nederland met circa 9000 ton de grootste leverancier van Frankrijk – deze import blijkt stabiel. De import uit Polen neemt echter sinds 2010 af en wel ten gunste van Nederland die zijn positie heeft versterkt. België blijft met ruim 4000 ton de 3e leverancier van Frankrijk en laat sinds 2012, na een lichte dip in 2011 en 2012, weer een lichte stijging zien.

Ook geeft de Franse productie van verwerkte champignons een dalende tendens weer. In 2013 produceerde Frankrijk 78.000 ton tegen 82.000 ton in 2005 en 104.00 ton in 2000. In de EU zijn de top-3 productielanden Nederland (160.000 ton), Polen (85.000 ton) en Frankrijk (78.000 ton). In 2012 nam Polen nog de 3e plaats in.

*Link naar studie (beperkt tot tabellen en grafieken):

http://www.franceagrimer.fr/fam/content/download/37756/347093/file/SYN-FEL-2015%20Présent%20Champ%20Couche.pdf

*Informatie over de conservenindustrie: zie website van de federatie van conservenfabrikanten: http://www.adepale.org/

*Op zoek naar meer informatie over de sector? Neem contact op met het Landbouwbureau Parijs (PAR-LNV@minbuza.nl )

%d bloggers liken dit: