Moderniseringsprogramma voor de kassenbouw

U bent constructeur van kassen of equipment van kassen en heeft al potentiële klanten in Frankrijk. Dan is het goed om te weten dat het Franse ministerie van Landbouw via zijn uitvoeringsinstantie, FranceAgriMer, opnieuw een subsidieprogramma heeft gestart voor de modernisering van kassen. Als uw product(en) passen in het subsidiabele investeringspakket, kan deze regeling u helpen om uw potentiële klanten over de streep te helpen.

Dit programma is in januari jl. gestart in het kader van het nieuwe overheidsprogramma “investeringssteun voor de toekomst”, het zgn. PIA (Programme d’Investisssements d’Avenir). Het betreft hier een vervolg op een reeds bestaand financieringsprogramma voor de modernisering van kassen – met echter wel een aantal aanpassingen als gevolg van de resultaten van de balans die in 2014 was opgemaakt van de vorige financieringsprogramma’s.

Er zijn verschillende ‘sluitingsdata’ voor het indienen van een project bij FranceAgriMer (door de Franse kweker uiteraard). Deze zijn 15 mei 2015 – 30 november 2015 – 26 februari 2016.

*Kijk voor meer informatie op:

. algemeen: http://www.franceagrimer.fr/Aides/Investissements-d-Avenir-P3A

. kassenbouw: http://www.franceagrimer.fr/index.php/filiere-horticulture/Aides/P3A-Modernisation-des-serres-et-des-equipements-dans-les-secteurs-maraicher-et-horticole

*Meer informatie over het investeringspakket:

Meer informatie over welke investeringen wel of niet in aanmerking kunnen komen voor investeringssubsidies en overige aspecten die hierbij van nut zijn om te weten: neem contact op met Landbouwbureau Parijs (PAR-LNV@minbuza.nl ).

%d bloggers liken dit: