Moderniseringsprogramma voor slachterijen

U bent constructeur van equipment voor de foodindustrie en met name slachterijen en heeft al potentiële klanten in Frankrijk. Dan is het goed om te weten dat het Franse ministerie van Landbouw via zijn uitvoeringsinstantie, FranceAgriMer, een nieuw subsidieprogramma heeft gestart voor de modernisering van slachterijen. Als uw product(en) passen in het subsidiabele investeringspakket, kan deze regeling u helpen om uw potentiële klanten over de streep te helpen.

Evenals het moderniseringsprogramma voor de kassenbouw (zie rubriek tuinbouw), is ook dit subsidieprogramma onderdeel van het brede overheidsprogramma “investeringssteun voor de toekomst”, het zgn. PIA (Programme d’Investisssements d’Avenir).

Zoals ongetwijfeld bekend, is de Franse slachtsector hard toe aan modernisering om de Europese concurrentiestrijd aan te gaan. De verouderde infrastructuur wordt als één van de zwakke schakels beschouwd in en door de sector en kwam ook duidelijk naar voren in de perikelen rond de (pluimvee)slachterij Doux en de (runder)slachterij GAD.

*Kijk voor meer informatie over het subsidieprogramma:

Algemeen: http://www.franceagrimer.fr/Aides/Investissements-d-Avenir-P3A

Slachterijen: http://www.franceagrimer.fr/index.php/filiere-viandes/Viandes-blanches/Aides/P3A-Reconquete-de-la-competitivite-des-outils-d-abattage-et-de-decoupe

*Meer informatie over het investeringspakket:

Meer informatie over welke investeringen wel of niet in aanmerking kunnen komen voor investeringssubsidies en overige aspecten die hierbij van nut zijn om te weten, voordat u in contact gaat met uw Franse klant: neem contact op met Landbouwbureau Parijs (PAR-LNV@minbuza.nl ).

%d bloggers liken dit: