Zal oorsprong vermelding de Franse tuinbouw helpen?

De Franse tuinbouwsector (groente- en sierteelt) verliest voortdurend terrein aan geïmporteerde tuinbouwproducten. Op een omzet van 3 miljard EUR tuinbouwproducten, wordt 1 miljard geïmporteerd. Wat snijbloemen aangaat wordt 85% geïmporteerd, in hoofdzaak vanuit Nederland en verder uit Israël, Colombia en Kenya. Concurreren op prijs met het geïmporteerde product is geen optie. De sector maakt zich dan nu ook sterk om de herkomst herkenbaar te maken, in Frankrijk een beproefd concept om daarmee producten van eigen bodem te promoten. Frankrijk telt nog slechts 5000 sierteeltbedrijven. Deze zijn goed voor 15% van de nationale consumptie van sierteeltproducten.

Drie verschillende typen labelling moeten de Franse snijbloemen verkoop gaan stimuleren:

.‘Fleurs de France’ – in Frankrijk geproduceerd (lancering in februari jl. snijbloemtelers telt Frankrijk bijna niet meer; alleen in het Departement Var is er nog een klein aantal die zich staande weet te houden met bloemsoorten als de pioenroos, mimosa en boterbloemen);

.‘Plante Bleue’ – planten afkomstig van een kwekerij die gecertificeerd is voor sociaal- en milieu verantwoorde productie (lancering in 2011 via de Franse kaderwetgeving voor milieu, “Grenelle de l’Environnement”. Frankrijk telt op dit moment slechts 5000 gecertificeerde kwekerijen)

.‘Label Rouge’ – bestaande generieke certificering voor producten van hoge kwaliteit (focus op dahlias, rozestruiken en geraniums);

Naast certificering put men hoop uit de voor de tuinbouw beschikbare investeringssteun. De nationale investeringsbank (BPI) heeft 14 mln. EUR toegewezen voor modernisering van kassen. Ook is er generieke investeringssteun voor de landbouw vanuit de BPI gericht op energiebezuiniging en automatisering (60 mln. EUR).

Of dit de concurrentiekracht zodanig zal versterken dat de sector beter in staat is de concurrentie vanuit andere EU Lidstaten het hoofd te bieden, zal de toekomst leren.

Niettemin is de Franse markt voor Nederland zeer interessant voor toenemende afzet van groenten & fruit en ook kunnen moderniseringsprogramma’s voor de kassenbouw aanknopingspunten bieden voor de toeleverende industrie.

Deze programma’s vallen onder het ministerie van Landbouw en zijn uitvoeringsinstantie, FranceAgriMer. Zie hiervoor artikel over het moderniseringsprogramma voor de kassenbouw (weblog – rubriek tuinbouw).

V.w.b. de veredeling in bloemzaden, kent Frankrijk wel degelijk enkele ‘successstories’, zoals bijvoorbeeld Cyclamen MOREL (gevestigd in de Var), koploper wereldwijd met zijn ‘cyclamen persicum’. Deze veredelingssector steunt op Végepolys, dé pôle de compétivité (= innovatiecluster) voor de tuinbouw (sierteelt en voedingstuinbouw) in Angers. De sierteeltsector verwacht dat de sterke ontwikkeling van volkstuinen – i.s.m. Gemeenten – en het nieuwe concept “jardins partagés” (een door een groep bewoners collectief beheerde tuin/moestuin in stadsgemeenten) de consumptie van sierteeltproducten zal stimuleren. Ook heeft de sectororganisatie voor de sierteelt Erik Orsenna – economoom, schrijver, filosofoof en lid van de Académie Française – verzocht om hun programma  “Manifeste pour une Cité Verte” voor te zitten. Dit manifest is vergelijkbaar met het NL programma Green Cities.

*Meer weten over statistieken Franse tuinbouw:

Sierteelt :

. La Filière Horticole 2012 (publicatie FranceAgriMer, 2013):

http://www.franceagrimer.fr/content/download/27625/243716/file/STA-HOR-DonnéesFilière2012.pdf

. Bilan commerce extérieur 2013 (publicatie FranceAgriMer, juni 2014) :

http://www.franceagrimer.fr/content/download/32049/288081/file/BIL-HOR%20commerceexterieurFrance2013-A2014.pdf

. Consumenten aankopen sierteeltproducten 2013 (publicatie FranceAgrMer, juni 2014):

http://www.franceagrimer.fr/content/download/32047/288056/file/BIL-HOR-vegetauxornement-achat2013-A2014.pdf

 

Voedingstuinbouw:

. La filière fruits et légumes 2014 (publicatie FranceAgriMer, februari 2015) :

http://www.franceagrimer.fr/index.php/content/download/36560/335092/file/chiffres%20clés%20FL%202013.pdf

 . Huishoudelijke aankopen G&F in 2014 (publicatie FranceAgriMer, maart 2015)

http://www.franceagrimer.fr/fam/content/download/37755/347083/file/2014-bilan%20achats%20de%20fruits%20et%20légumes.pdf

%d bloggers liken dit: