Belangrijke Franse delegatie bezocht Nederland voor NL-FR dialoog milieurandvoorwaarden – melkveehouderij

Op 23 en 24 april jl. bracht een Franse delegatie van 16 personen, op initiatief van het Landbouwbureau Parijs, een succesvol bezoek aan Nederland. Bezocht werden de WUR, het nieuwe laboratorium van FrieslandCampina, een aantal voorloperbedrijven en een mestbewerker. De delegatie sprak ook met vertegenwoordigers van het ministerie/DG AGRO, de Commissie Deskundigen Mestwetgeving, de Werkgroep Onderbouwing Bemestingsnormen, LTO en Koeien & Kansen.

De Franse delegatie bestond uit belangrijke vertegenwoordigers (bestuursleden, tevens melkveehouder) van diverse ‘Chambres d’Agriculture’, de APCA (koepelorganisatie van de Chambres d’Agriculture), het Institut de l’Elevage, CNIEL (sectororganisatie van melkveesector), de FNPL (federatie van melkveehouders), de FNSEA (grootste boerenbond), het Office International de l’Eau en het ministerie van Landbouw.

Onder (bege)leiding van de Franse delegatieleider André Le Gall (Hoofd veehouderijtechnieken – Institut de l’Elevage Paris-Rennes) en van Nederlandse kant Frans Aarts (onderzoeker Landbouwsystemen – WUR) en Nico van Opstal (Landbouwraad – Nederlandse ambassade Parijs) werd de delegatie voorgelicht over de implementatie van de Nitraatrichtlijn (5e Actieplan), de Kaderrichtlijn Water, de rol van de partijen daarbij (overheid, wetenschap, landbouworganisaties, voorloperbedrijven), de KringloopWijzer als ‘licence to produce’ en als monitor voor de ontwikkeling van milieuprestaties van de sector en over mest verwerkt tot hoogwaardige meststof. Al eerder hadden de Fransen aangegeven grote interesse te hebben voor genoemde punten en de Nederlandse aanpak. De Franse delegatie was enthousiast hoe Nederland met de KringloopWijzer op boerderij niveau helpt aan de Nitraatrichtlijn te voldoen in plaats van algemene standaarden.

Het beoogde resultaat was kennis nemen van elkaars actieplannen, het proces van opstellen daarvan, de resulterende problemen en een beeld krijgen hoe we elkaar kunnen helpen met elkaars expertise. De Franse delegatie ziet het belang van samenwerking met Nederland rond mestverwerking. Ook was de Franse delegatie in Nederland het eens met LTO dat de Nitraatrichtlijn in de toekomst minder voorschrijvend moet zijn, maar gericht op resultaat moet zijn en de boer de ruimte geeft hoe dit te realiseren.

Doelstelling is een basis te leggen voor een langduriger NL-FR dialoog op genoemd vlak en het ontplooien van gezamenlijke activiteiten.

Aanleiding van dit bezoek is het implementeren van de Nitraatrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water, op een manier die:

  • voldoet aan de randvoorwaarden die de EC stelt;
  • leidt tot de gewenste milieukwaliteit;
  • op draagvlak bij de landbouw kan rekenen, is niet alleen voor Nederland een grote uitdaging, maar ook voor Frankrijk, met name voor het gebied Bretagne-Pays-de la Loire- Zuid-Normandië (met als bijnaam “le Grand Ouest”).

Beide landen hebben al flinke stappen gezet, maar zijn nog niet klaar met dit proces en kunnen samen oplossingen aandragen door ervaringen te bespreken en expertise te delen.

Na afschaffing van de melkquotering zal in beide landen de intensiteit van een aantal melkveebedrijven toenemen, zodat meer bedrijven te maken krijgen met een mestoverschot. De overschotmest kan een prima organische meststof zijn voor andere (akker)bouwbedrijven. Bewerking van de mest is raadzaam, omdat de kwaliteit ervan kan worden verbeterd en gegarandeerd. Ook dit onderwerp kwam ruimschoots ter sprake tijdens het bezoek.

 Aandacht voor Nederlandse aanpak m.b.t. afschaffing melkquotering:

A.g.v. de afschaffing van de melkquotering, was er overigens buitengewoon veel aandacht in de Franse vakpers voor de Nederlandse aanpak. Diverse artikelen zijn de laatste weken verschenen in vakbladen als Revue Laitère Française (o.a. interview met Jan-Maarten Vrij), L’Eleveur laitier en het magazine van het Institut de l’Elevage (interview met Nico van Opstal, Landbouwraad Parijs).

 klik hier voor artikel Institut de l’Elevage – Pays Bas une réforme qui passe en douceur

klik hier voor artikel L’éleveur laitier – Pays Bas un modèle pour l’ouest Français

klik hier voor 2e artikel L’éleveur laitier – Pays Bas un modèle pour l’ouest Français

Enkele foto’s….

Ontvangst door Frans Aarts (onderzoeker WUR):

ontvangst door Frans Aarts (WUR)

 

 

 

 

 

 

Bezoek aan voorloperbedrijf – met Pascal Ferey, Secretaris APCA, melkveehouder in de Manche en Nico van Opstal, Landbouwraad :

bezoek voorloperbedrijf2 

 

 

 

 

 

1) bezoek van FRA delegatie, met Landbouwraad Nico van Opstal

2) onderzoekers Frans Aarts (WUR) en André Le Gall (Institut de l’Elevage)

3) groepsfoto tijdens bezoek                                          

bezoek FRA delegatie- met Landbouwraad Nico van Opstal

 André en Frans 
   groepsfoto

%d bloggers liken dit: