iVERDE schenkt zilverlindes voor Koningsdagreceptie aan NL Residentie in Parijs

Met de VN klimaatconferentie COP21 prominent op de Parijse agenda, staat de Koningsdagviering op de Nederlandse Residentie dit jaar – op 29 april – in het teken van duurzaamheid. Ruim 500 gasten worden verwelkomd, met naast de reguliere contacten een breed netwerk van milieubewuste ondernemers tot groene ontwerpers. Als eregast van de receptie onderschrijft de Franse staatssecretaris voor Europese Zaken, Harlem Désir, het belang van de Nederlandse-Franse samenwerking op dit gebied.

De trending topic van het jaar is ook het meest besproken onderwerp tijdens Koningsdagreceptie: duurzaamheid. Frankrijk bereidt zich voor om in november 2015 de VN klimaatconferentie voor te zitten. In de aanloop ernaar toe lanceert het talrijke initiatieven op het gebied van klimaat en milieu. Met het Nederlandse Groene Groei-beleid en de bijbehorende expertise voor ogen, sluit de ambassade zich hier bij aan en organiseert Frans-Nederlandse ontmoetingen rondom dit thema.

De Koningsdag op de Nederlandse Residentie in Parijs is mede mogelijk gemaakt door de bijdrage van Nederlandse sponsors.

Zoals Stichting iVerde van de Nederlandse tuinbouworganisaties, die in het kader van de Green City-filosofie, twee zilverlindes schenkt om daarmee aandacht te vragen voor het belang van vergroening in de steden voor de luchtkwaliteit. Na de receptie zullen de bomen worden aangeplant in de tuin van de Residentie.

Bomen voor gezonde steden

Met het schenken van de lindes wordt symbolisch bijgedragen aan het discours over het verbeteren van de leefbaarheid in steden. Ook de Franse steden hebben te kampen hebben met luchtvervuiling ten gevolge van de uitstoot van fijnstof. Bomen en in het bijzonder zilverlindes vangen fijn stof uit de lucht en zijn zodoende een machtig wapen in de strijd tegen luchtvervuiling.

Met het uitdragen van de “Green City filosofie” zet Stichting iVerde zich wereldwijd in voor vergroening van de stedelijke omgeving om gezondheidsschade door vervuilde lucht tegen te gaan.

 Over ‘The Green City’ filosofie

De “Green City filosofie” richt zich op het overdragen van nieuwe inzichten en kennis over de positieve, verrijkende rol van openbaar groen in de leefomgeving en wordt gedragen door de Stichting iVerde. Deze stichting is opgericht door Anthos, VHG en LTO. Samen vertegenwoordigen zij meer dan 3000 Nederlandse groenbedrijven. De stichting iVerde verkent op dit moment de mogelijkheden voor samenwerking met Franse partners. Deze activiteit kan dan ook worden gezien als een aanzet voor het intensiveren van de contacten tussen het Nederlandse en Franse groene bedrijfsleven.

 ‘Green City filosofie’ in Frankrijk:

*Le Cercle Cité Verte

Ook in Frankrijk heeft de Green City filosofie de nodige aandacht. De brancheorganisatie van de Franse tuinbouwsector, VAL’HOR, heeft hiervoor, in samenwerking met andere groenorganisaties, een think-tank opgericht, “Le Cercle Cité Verte” genaamd. Deze staat onder leiding van de filosoof, econoom en ‘Académicien’ , Erik Orsenna. In 2011 lanceerde VAL’HOR en Cercle Cité Verte een ‘Manifest voor een Groene Stad’ met 70 aanbevelingen. Het 2-jaarlijkse concours ‘Les Victoires du Paysage’ voor de beste groenprojecten van steden, gesteund door onder meer het ministerie van Ecologie, is een toenemend succes.

*Plante & Cité

Plante & Cité (Center for landscape and urban horticulture) is de wetenschappelijke spil van de Franse Green City filosofie. Deze organisatie zet zich in voor vergroening van het stedelijk gebied door interessante onderzoeken te publiceren en hiermee de belangstelling te stimuleren bij overheden, organisaties en bedrijven die professioneel bezig zijn met de planning en ontwikkeling van het stedelijke gebied, zodat groen op de juiste wijze kan worden ingezet. Eén van de studies is “The benefits of urban vegetation” van februari 2014. Deze is te bekijken op de website van Plante & Cité.

Relevante websites:

http://www.iverde.org/

http://degroenestad.nl/

Franse websites:

. http://www.valhor.fr/promotion-evenements/cite-verte/le-cercle-cite-verte/

. http://www.faitesrespirerlaville.com/accueil.html

. Het ‘Manifeste Cité Verte’ met 70 aanbevelingen (Engelstalige versie):

http://www.faitesrespirerlaville.com/pdf/120217-Manifesto-EN-GB.pdf

. Newsletter “Cité Verte” (indien interesse voor een abonnement!): http://www.faitesrespirerlaville.com/pdf/Newsletter_CiteVerte_N4.pdf

. Plante & Cité : www.plante-et-cite.fr

%d bloggers liken dit: