Pilotplant FUTUROL-Procethol 2G : 2e generatie bio-ethanol klaar voor de praktijk!

Komende week zal de pilotplant FUTUROL – PROCETHOL 2G gevestigd te Pomacle-Bazancourt in regio Champagne-Ardennne, reeds welbekend om zijn pôle de compétitivité IAR (Industries Agro-Ressources) voor non-food toepassingen van biomassa, de opschaling naar industrieel proces aankondigen van zijn technologie voor de productie van 2e generatie bio-ethanol uit lignocellulose.

FUTUROL-Procethol 2G is zowel de naam van de pilot plant als van het Franse onderzoeksprogramma 2008-2016 2e generatie biobrandstoffen uit lignocellulose.

Het betreft hier de ontwikkeling van nieuwe technologische processen voor de productie van bio-ethanol uit plantaardig, cellulose houdend restafval (na-oogst restafval; boomtoppen afkomstig uit de houtindustrie), energiegewassen (miscanthus, switchgrass) en houtige korte rotatiegewassen (populieren, wilgen) met behulp van enzymen, gist en schimmels (Trichoderma reesei).

De industriële partner hierin is TEREOS, koploper van de Franse suikerbietencoöperaties – een jaaromzet van bijna 5 mld. euro en hiermee nr. 5 op de wereldranglijst van bietencoöperaties. TEREOS is één van de financiers van het programma FUTUROL en tevens één van de aandeelhouders in de gelijknamige pilotplant. De opschaling naar industrieel proces zal via TEREOS als eerste in de praktijk worden gebracht.

Meer informatie dus – ook voor geïnteresseerde licentienemers! – vanaf volgende week op de website van TEREOS!

De verkoop van licenties zal het bedrijf Axens op zich nemen. Axens is een commerciële spin-off van Institut Français Energies Nouvelles (IFpen).

FUTUROL deelde dit nieuws met een groep Landbouwvertegenwoordigers van diverse buitenlandse ambassades uit Parijs tijdens hun bezoek aan de pilotplant. Dit bezoek was voor hen georganiseerd door het Franse ministerie van Landbouw.

FUTUROL heeft zijn doelstellingen nog vóór 2016 – sluitingsjaar van het onderzoeksprogramma – weten te bereiken: 2e generatie bioethanol met een kostprijs die benzine evenaart en bovendien goed voor het milieu: 2e generatie biobrandstoffen reduceren met 60 à 80% de CO2-uitstoot in vergelijking met de benzine. Ook is de winst v.w.b. CO2-uitstoot interessant in vergelijking tot de 1ste generatie brandstoffen (reductie: circa -40%). Een belangrijk argument dat in kader van de COP21 (mondiale milieutop, december, Parijs) hoog op de agenda staat.

Het project – budget 76 miljoen euro – was destijds goedgekeurd door OSEO (nu BPI, Banque Publique d’ Investissements, de FRA investeringsbank voor innovatie) en had het goedkeuringslabel van de pôle de compétitivité IAR. ‘Labellisering’ door een pôle de compétitivité is verplicht, wil een project in aanmerking kunnen komen voor subsidies. Voor de commerciële structuur was Procethol 2G opgericht, waarin de 11 aandeelhouders van het project samenwerken.

Een mooie prestatie van samenwerkende partijen uit de landbouw, de suiker- en graanverwerkende industrie, industrie en onderzoek.

De deelnemers aan het Futurol-programma zijn:

. R&D: ARD (tevens aandeelhouder in de pôle IAR), Institut Français du Pétrole (IFP Energies Nouvelles), INRA (Landbouwkundig onderzoek) en Lesaffre (gistconcern)

. industrie: Vivescia (coöperatief akkerbouwconcern), Tereos (suikerbietencoöperatie), Office National des Forêts, Total

. financiers: Unigrains (investeringsfonds in eigendom van de graansector), CGB (federatie van suikerbietentelers) en Crédit Agricole Est.

Het programma kreeg hiermee tot zijn beschikking een totaal van 105 onderzoekers en 17 instituten R&D verspreid over Frankrijk.

2e generatie biobrandstoffen zijn niet concurrerend met voedselproductie en wordt door de Europese Commissie gesteund in zijn ontwikkeling, gezien ook de recente uitspraak en adviezen van het EP over de bijmengingspercentages van bio-ethanol en plantaardige esters in transportbrandstoffen.

Zoals bekend, was Frankrijk en dan vooral de Noord-Franse akkerbouwsector (coöperaties, maar ook enkele particuliere bedrijven als Soufflet) al in de jaren ’80 gestart met de productie van 1ste generatie biobrandstoffen. Dit had destijds te maken met de wens van de akkerbouwsector om braakliggende gronden (set aside) te valoriseren d.m.v. de teelt van non-food gewassen voor energiedoeleinden en opgenomen in de destijds vigerende Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Als gevolg van het negatieve imago dat ontstaan was rond de teelt van voedselgewassen voor energie en a.g.v. de veranderingen in het Brusselse beleid t.a.v. biobrandstoffen, nam het onderzoek, gedreven door de akkerbouwsector in samenwerking met andere partijen zoals Institut Français du Pétrole, naar de productie 2e generatie biobrandstoffen in Frankrijk toe. Het aandeel van biotransportbrandstoffen in het Europese verbruik blijft nu nog beperkt: 4,7% , maar afgezet tegen 2000 (0,2%) neemt deze toe. Biomassa is een interessante grondstof voor bioethanol: met één ton droge biomassa kan circa 200 à 250 kg bio-ethanol worden geproduceerd.

Innovatieve technische ontwikkelingen vanuit bedrijfsleven hebben bijgedragen tot de technologie die door Futurol ontwikkeld is. In 2008 kwam de Franse start-up Global Bioénergies met biobased isobuteen, afkomstig uit glucose uit tarwezetmeel en bestemd voor het concern ARKEMA. IFP Energies Nouvelles, aandeelhouder in Futurol project, experimenteerde met de schimmel Trichoderma reesei, perfect hulpmiddel om de moeilijk afbreekbare lignocellulose af te breken en om te zetten in glucose, de basis voor bio-ethanol.

Maar Frankrijk kijkt ook al weer verder en is bezig met de 3e generatie biobrandstoffen, de zgn. “algocarburants”, bioethanol uit microalgen. Grote onderzoeksprogramma’s i.s.m. de industrie met forse budgetten, sommige in samenwerking met de pôles de compétivité Mer-Bretagne et Mer-Médterranée, zijn hiervoor al op de rails.

* Enkele foto’s van de site van FUTUROL-Procethol 2G :

foto FUTUROL 1

foto FUTUROL 2foto 3 Futurol (logo)

 

 

 

 

 

*Interesse voor ontwikkelingen in de biobased economy in Frankrijk?

  • Lees dan de update van het overzicht “Frankrijk en de biobased economy” (editie mei 2015)

Dit overzicht biedt u een schat aan informatie over de Franse ontwikkelingen op vlak van beleid en financieringsinstrumenten, innovatieclusters en hun onderzoeksprogramma’s, interessante ppp’s, de grote spelers in agro en chemie en een overzicht (niet uitputtend….) van mogelijke kansen/kans sectoren voor het NL MKB en kennisinstellingen.

Klik hier voor update overzicht BBE in FRA

  •  Lees het artikel “la nouvelle jeunesse des biocarburants” over 2e generatiebiobrandstoffen in Frankrijk, verschenen in het economisch dagblad Les Echos van 12 mei:

klik hier voor artikel ‘La nouvelle jeunesse des biocarburants’

*Interessante websites:

. www.projetfuturol.com/ . Lees ook, vanaf volgende week, over de industriële opschaling naar industrieel proces op website van TEREOS: http://www.tereos.com/en-gb/home.html

. www.iar-pole.com (pôle IAR; innovatiecluster Industries Agro-Ressources voor BBE)

. www.institut-européen-de-la-bioraffinerie.eu (= Biodemo)

. www.sinal-exhibition.eu (MKB beurs- en B2B evenement voor biobased producten/technologieën)

. http://www.agrobiobase.com/?lang=fr: database voor biobased producten. Voor het bijeenbrengen van vraag en aanbod op Europees niveau – initiatief van de pôle IAR – indeling naar markets&sectors, met 20 deelsectoren waaronder: agriculture, forestry, viticulture, plastics&composites, chemistry, coatings, packaging:

showcase of bioproducts (van de pôle IAR), dedicated to bio-based products, Agrobiobase guides you through hundreds of products, by facilitating your sourcing and informing you with key datas (bio-based content, environmental impact, technical information sheets, etc.).

. www.3bcar.fr/en : 3BCAR is een kennisinstituut voor de ‘3B’ = bioenergy, biomolecules, biomaterials from renewable carbon. 3BCAR telt 3 ‘pôles’ die zich alle met BBE bezig houden:

pôle de Versailles: groene biotech

pôle de Toulouse: witte biotech

pôle de Montpellier : bioenergie en bioraffinage

%d bloggers liken dit: