Terugblik op EXPO-BIOGAZ: NL bedrijf genomineerd voor innovatieprijs – Franse landbouwsector gelooft in biogas

Op 16-18 juni vond in Parijs de vakbeurs EXPO-BIOGAZ plaats. Dit was de 4e editie van deze beurs. EXPO-BIOGAZ is, samen met BIOGAZ Europe (jaarlijks in maart – wisselend in Nantes en St. Brieuc), één van 2 nationale vakbeurzen voor biogas (equipment technologieën) in Frankrijk. V.w.b. biogas in de veehouderijsector kan in dit kader ook nog SPACE worden genoemd (jaarlijks in september – Rennes). Hoewel EXPO-BIOGAZ niet specifiek een beurs is, gericht op de landbouwsector, was het duidelijk dat de FRA landbouwsector hier nadrukkelijk en zichtbaar aanwezig wilde zijn.

Holland-eiland: bezoek van officials – nominatie Nederlands bedrijf voor innovatieprijs!:

Nederland nam voor het eerst deel met een ‘Holland-eiland’ in het kader van de PIB recycling en biogas, waarin ook enkele NL biogasbedrijven partner zijn. PIB staat voor “Partners for International Business’ (zie website van RVO, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Host bio-energy installations, Membrane Systems Europe en DMT Environmental Technology namen deel aan het Holland-eiland. Dit laatste bedrijf werd met zijn ‘Bio-LNG’ (technologie voor het vloeibaar maken van biomethaan) genomineerd voor de Expo-Biogaz innovatieprijzen. Een mooie prestatie! Het bedrijf zit nog niet lang op de Franse markt.

Het Holland-eiland kreeg de nodige aandacht van het officiële openingscomité, bestaande uit toonaangevende personen van het Franse Parlement, de biogas- en de landbouw- sector, waaronder onder meer voorzitter Jacob van de sectororganisatie voor biogas ATEE, parlementariër Grellier en voorzitter van de biogas commissie in de Assemblée Nationale, voorzitter Geoffroy van de federatie van ‘eco-burgemeesters’ (eco staat voor ‘ecologisch’) en een vertegenwoordiger van FNSEA, grootste boerenbond.

Duidelijke aanwezigheid van landbouwsector:

De landbouwsector aanwezig op de beurs gaf aan dat hun doel was om minister Le Foll (Landbouw), maar vooral minister Royal (Ecologie) het signaal te geven dat de landbouwsector al lang in de startblokken staat en toekomst ziet in biogas, maar dat men nog méér van de overheid verwacht (en dan vooral van Ecologie) en dat het jaar 2015 door de sector als ‘year of decision’ wordt beschouwd voor de toekomst van biogas in de landbouw.

Er werd opgemerkt dat, ondanks de steunprogramma’s van beide ministeries (EMAA 2013 van Landbouw en de ’12 steunmaatregelen voor biogas 2014’ van Ecologie) voor de bouw van biogasinstallaties en de overheidsambities – voor Landbouw: 1000 installaties in 2020, voor Ecologie: 4000 installaties in 2020 – er nog steeds grote struikelblokken zijn, waar het taak is van de overheid om deze aan te pakken:

complexe regelgeving, de trage administratieve procedures voor het verkrijgen van een bouwvergunning (gemiddelde duur voor afronding van een installatie: 2, 5 tot 4 jaar – dit is te lang voor de gemiddelde agrarische ondernemer), trage voortgang procedures injecteren van biogas in aardgas netwerk, tariefbepaling biogas – nodig voor het rentabiliseren van de investering door de boer (voor elektriciteit of injecteren in het gasnet), bijna systematisch verzet van (vaak kleine) milieuorganisaties tegen ‘innovatie’ door agrarische ondernemers.

Minister Royal heeft in maart jl. een nationaal ‘Comité National Biogaz’ ingesteld voor een dialoog met de diverse betrokken sectoren en organisaties en het stimuleren van de ontwikkeling van biogas en voor een dialoog met de diverse betrokken sectoren en organisaties.

Enkele cijfers:

. De biogassector is goed voor een totale jaaromzet van 290 mln. euro (2013), verschaft werk aan 1.700 werknemers en telt in 2014 een totaal van 623 biogasinstallaties tegen 389 in 2013. Doel 2020: 1000 biogasinstallaties (landbouw).

. Het aandeel van de landbouwsector hierin is 200 biogasinstallaties, waarvan het merendeel (2/3) op individueel bedrijfsniveau (vaak een veehouder) – restant : collectieve installaties.

. In 2013 werd 1,4 mln. ton bijproducten en mest vergist tot biogas tegen 300.000 ton in 2009. Dus een sterke ontwikkeling! De biomethaan productie in de landbouw bedraagt momenteel circa 350 GWh (elektriciteit) en 500 GWh (verwarming).

. Overheid verwacht dat tussen nu en 2030 12 en 30 TWh biomethaan in het net kan worden geïnjecteerd.

U bent exporteur van biogas/vergistingsinstallaties of -equipment met speciale interesse voor de landbouw/veehouderij en voedselindustrie (bijproducten) en op zoek naar meer informatie?

Neem dan contact op met Landbouwbureau Parijs (PAR-LNV@minbuza.nl )

Informatieve websites:

*over Partners for International Business (RVO):

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/partners-international-business-pib

* Biogaz-EXPO : www.expo-biogaz.com

* infosites landbouwsector over biogas :

www.methaniseursdefrance.com ; www.composteursdefrance.com ; www.trame.org

* ATEE: www.atee.fr/biogaz met:

a) interessant jaarverslag 2013 van ATEE over biogas  – veel informatie over ontwikkelingen:

http://atee.fr/sites/default/files/2013_clubbiogaz_rapportannuel_public.pdf

b) Juridische informatie : http://www.atee.fr/biogaz/rubriques/veille-et-fiches-juridiques

 *Le Baromètre 2014 des énergies renouvelables électriques en France:

http://energies-renouvelables.org/observ-er/html/energie_renouvelable_france/BaroElec2014_Biogaz.pdf

*Ministerie van Landbouw: steunplan EMAA (plan énergie Méthanisation Autonomie Azote) – maart 2013: http://agriculture.gouv.fr/plan-energie-methanisation-autonomie-azote

*Ministerie van Ecologie: 12 steunmaatregelen voor ontwikkeling biogas uit biomassa -juli 2014: http://www.developpement-durable.gouv.fr/Nouveau-modele-energetique,40020.html

Vakbladen:

*Energie Plus (van ATEE): www.energie-plus.com

*BioEnergie International: www.bioenergie-promotion.fr

*Travaux & Innovations: la revue des agents du développement durable agricole et rural: www.trame.org

%d bloggers liken dit: