Interesse voor Franse landbouw-, tuinbouw- en coöperatieve voedselbedrijven?

U bent exporteur en zoekt informatie over de Franse land- en tuinbouwcoöperaties, de coöperatieve voedselbedrijven en ‘wie doet wat’ in welke productiesectoren? Dan kunt u deze informatie opvragen bij het Landbouwbureau Parijs (PAR-LNV@minbuza.nl).  Als u interesse heeft voor alleen één sector, geef dit dan aan.

 De informatie bestaat uit:

. de grote spelers per productiesector

. de coöperatieve merknamen in de productiesector

. enkele facts & figures

. contactgegevens van de brancheorganisatie per coöperatieve productiesector.

De productiesectoren, waarin het Franse coöperatiewezen actief is, zijn:

pluimvee/pluimvlees – vee/vlees – diervoeding – luzerne – granen – alcohol/distillerijen – suikerbieten/bietsuiker – bosbouw/hout – groenten en fruit – K.I. – melk/zuivel – vlas – honing – aromatische en medicinale kruiden – tabak – landbouwmachines/materieel (coöp. loondrijven) – wijnbouw.

 Meer over de Franse landbouwcoöperaties

 De landbouwcoöperaties, sterk regionaal verankerd en op nationaal niveau georganiseerd in de koepelorganisatie COOP de France, realiseerden in 2014 een totaalomzet van 85 miljard euro en zijn hiermee een belangrijke speler in de Franse agrarische en food sector. Deze omzet is het hoogst in de gehele EU. Duitsland volgt met een coöperatieve totaalomzet van 67 miljard euro. Nederland heeft een totaalomzet van 32 miljard euro (bron : COPA-COGECA : development of agricultural cooperatives in the EU 2014).

De coöperatieve sector telt in totaal 2.750 bedrijven, unies van coop’s of SICA’ s (een kleine coöperatieve structuur met een aparte juridische status) en 11.545 CUMA’s (coöperatieve loonwerkbedrijven). De landbouwcoöperaties hebben een aandeel van 40% in de Franse landbouw en voedselproductie. Deze sector biedt werk aan 160.000 werknemers. Twee derde van de Franse boeren zijn aangesloten bij minstens één coöperatie.

 *Een ‘Coop de France Agroalimentaire’

Koepelorganisatie COOP de France heeft heel recent een ‘Coop de France Agroalimentaire’ opgericht. Doel van dit ‘platform’, bestemd voor de coöperatieve voedselbedrijven aangesloten bij Coop de France, is een trefplaats voor dialoog over positiebepaling. Als voorbeeld wordt de herkomstaanduiding – momenteel op de Europese agenda- genoemd. Standpunten kunnen bij de Coop de France anders zijn dan bij de ANIA, koepel van de particuliere voedselbedrijven (vgl. FNLI). Het platform moet ook dienen voor dialoog met de supermarktorganisaties – hun brancheorganisatie FCD of met de individuele retailer. Met Carrefour was reeds een eerste positieve uitwisseling. De spanningen tussen de primaire, verwerkende sector en de retail zijn immers een vaste constante in Frankrijk.

 *Herstructurering, internationalisering en gebruikname van Big Data

De Franse landbouwcoöperaties zijn sinds de laatste jaren versneld bezig met een forse herstructurering – met als gevolg een groot aantal fusies – de grote concerns zijn sterk gefocust op internationalisering. Dit wordt door de sector noodzakelijk geacht, willen de grote Franse, coöperatieve spelers kunnen/blijven meespelen op de mondiale markt. De sector heeft grote ambities. Diverse coöperaties profileren zich de laatste jaren als succesvolle ondernemers, bijvoorbeeld: Tereos en Cristal Union (bietsuiker), Feuillatte (champagne), Vivescia (mout), Nutrixo en Délifrance (tarwebloem, banketbakkerij), Laïta, Sodiaal, Agrial (zuivel).

Enkele voorbeelden (2014):

. VILMORIN, dochteronderneming van Limagrain en in de mondiale top-5 van zaadveredelingsbedrijven, nam het Thaise bedrijf Seed Asia over en is bezig met de overname van het Vietnamese bedrijf Tropdicorp :

. TEREOS nam in China een 2e zetmeelproductiebedrijf over i.s.m. het Singapourese bedrijf Wilmar ;

. InVivo NSA, nr. 8 in de Europese top-20 en nr. 15 in de mondiale top-20 van coöperaties, nam het Zwitserse bedrijf Pancosma over – Pancosma is marktleider in ingrediënten en additieven, evenals het Braziliaanse petfood bedrijf Total Alimentos.

 Gebruikname van Big Data: Coop de France beschouwt deze omslag als essentieel voor economisch succes van de coöperatieve sector et steunt de ontwikkeling hiervan. InVivo bv. heeft recent hierin geïnvesteerd.

Wie zijn de grote spelers?

In de top-20 bevinden zich 10 coöperatieve bedrijven met een jaaromzet van 6 miljard tot 2 miljard euro. Deze zijn, in afnemende orde:

InVivo (6 miljard euro), TEREOS (4,7 mld.), TERRENA (4,6 mld.), SODIAAL (4,6 mld.), VIVESCIA (4,2 mld.), AGRIAL (3,9 mld.), AXEREAL (3,7 mld.), TRISKALIA (2,2 mld.), COOPERL (2 mld. ), Groupe EVEN (2 mld.). De overige 10 spelers zijn : Christal Union, Limagrain, Cecab, Euralis, Maïsadour, Maîtres Laitiers du Contentin, Advitam, Luc Berri, Eurial en Cap Seine.

 De Europese top-20 telt 7 Franse coöperatieve bedrijven, te weten InVivo (8ste), TEREOS (12e), TERRENA (13, SODIAAL (14e), VIVESCIA (16e), AGRIAL (17e) en AXEREAL (19e) . De top-3 zijn Bay WA (DUI), FrieslandCampina (NL) en Arla Foods (DK). Duitsland telt 4 en Denemarken/Zweden 5 coöperaties in de top-20.

In de mondiale top-20 zijn alleen InVivo (15e) en TEREOS (20e) aanwezig. FrieslandCampina is hier nr. 5. Duitsland telt 4 bedrijven. Het zij opgemerkt dat ook de grote Franse coöperatieve concerns juridische structuren zoals holdings hebben opgericht. Hiermee profileert bv. Limagrain zich – niet aanwezig in de Europese top-20, maar wel in de mondiale top-5 van veredelingsbedrijven dankzij zijn (beursgenoteerde) dochteronderneming Vilmorin.

Tendens naar overname particuliere bedrijven door coöperatieve ondernemingen

Opvallend is de tendens van overnames van particuliere (familie-)bedrijven of merken door grote coöperatieve concerns. Een voorbeeld hiervan is de overname van Delbard en Jardineries du Terroir door Gamm Vert, dochter van InVivo en de overname van het failliet verklaarde particuliere pluimveevlees concern DOUX door TERRENA met financiële steun van SOFIPROTEOL, het financieringsfonds in eigendom van de oliezadensector.

 *Nieuwe trend : coöperatieve winkels

Landbouwcoöperaties proberen zelf verkooppunten op te zetten, waar de consument (lokale) producten wordt aangeboden. InVivo was de eerste met dit concept. Hoewel het hier om enkele initiatieven gaat, is de distributierol van coöperaties een nieuwe trend en past dit uiteraard in de concept van de ‘circuit court’ (korte aankoopcircuits), gesteund door de overheid.

*Slachtsector: sector met financiële problemen

Niet alle coöperatieve productiesectoren zijn financieel goed gezond. In tegenstelling tot bovengenoemde concerns, verkeert vooraleen deel van de slachtsector (roodvlees, in mindere mate pluimveevlees) in grote financiële problemen als gevolg van de aanhoudende crisissituaties in de varkens-, pluimvee- en en rundveehouderij sector, nog weer versterkt door industriële problemen: overcapaciteit, achterblijvende investeringen in bedrijfsmodernisering, teruglopende roodvlees consumptie, harde sociale concurrentie (DUI), enz. Dit is dan ook een aandachtspunt voor de Franse ministerie van Landbouw die door de sector (veehouders enerzijds, slachterijen anderzijds) nauw hierbij betrokken wordt.

*Circulaire economie ( recycling en duurzame productie) staat centraal

De grote leden van COOP de France zijn zeer actief op het vlak van duurzame productie, hetzij via biogas productie, het valoriseren van bijproducten in dier- en humane voeding of meststoffen, recycling van afvalstoffen, optimalisatie van de productie. Een goed voorbeeld is de samenwerking van Cristal Union en Vivescia voor het valoriseren van bijproducten in kader van het Institut Européen de la Bioraffinerie Pomacle-Bazancourt in regio Champagne-Ardenne, waarbij ook het innovatiecluster de pôle IAR (Industries Agro-Ressources) betrokken is en COOPERL die meststoffen en petfood produceert uit bijproducten van zijn leden, de varkenshouderij (mest) en of van zijn slachterij (petfood).

Informatieve websites :

. www.coopdefrance.coop

. www.cuma.fr (coöperatieve agrarische loonbedrijven)

 . http://www.wageningenur.nl/nl/show/Support-for-Farmers-Cooperatives.htm (dit is een analyse van landbouwcoöperaties in de EU, 2012, in opdracht van DG-AGRI van de EC uitbesteed aan LEI-WUR, projectleider en een Europees consortium. Landenrapporten, w.o. interessant rapport over Frankrijk).

 

%d bloggers liken dit: