Ontwikkelingen in de Franse voedingsmiddelenindustrie: Kansen voor topkwaliteit voedselproducten

Alvorens in te gaan op een aantal ontwikkelingen en tendensen in de Franse voedselindustrie en – consumptie, wil het Landbouwbureau Parijs de exporteurs van kwaliteitsvoedselproducten eerst attent maken op een aantal komende evenementen, waarin de Nederlandse exporteur met interesse voor de Franse markt zich in de naaste toekomst goed kan profileren:

*Holland Culinary House op SIRHA-Lyon

Nederland presenteerde zich eind januari jl. opvallend op de internationale vooraanstaande horeca- catering vakbeurs SIRHA in het Franse Lyon. I.s.m. met het ministerie van Economische Zaken/RVO organiseerde het Landbouwbureau Parijs met Bocuse d’Or Nederland een Nederlandse inzending op de SIRHA: het ‘Holland Culinary House’. Het Holland Culinary House was een dynamische culinaire ontmoetingsplaats waar demo’s, proefsessies en VIP-lunches werden georganiseerd. Een nieuw concept dat bij bedrijven heel goed blijkt aan te slaan.

De presentatie van het Holland Culinary House richtte zich op de hoge kwaliteit en het innovatieve, duurzame karakter van de Nederlandse voedselproducten en bedrijven. Bocuse d’Or Nederland verzorgde 3 dagen lang een speciale relatie-/netwerk lunch met als motto: Dutch traditions-Dutch dishes-Dutch Foodproducts. De lunches werden bereid door de SVH Meesterkoks Edwin Vinke en Marco Poldervaart en door twee zeer talentvolle leerlingen van de Sterklas, de hoogste culinaire koksopleiding van het Gilde van Nederlandse Meesterkoks.

Met de aanwezigheid van het ‘Holland Culinary House’ op de SIRHA richtten de samenwerkende partijen de schijnwerper op het Nederlandse aanbod en synergie van hoogwaardige, duurzaam geproduceerde agro-food producten en een gastronomie op hoog niveau. De SIRHA valt samen met de prestigieuze wereldkampioenschappen koken voor top chef, nl. Bocuse d’Or.

De 2-jaarlijks te Lyon gehouden SIRHA – oneven jaren; in 2017 van 21 t/m 25 januari – is een van de meest vooraanstaande Europese horeca- catering vakbeurzen en de grootste in Frankrijk. SIRHA telt een toenemend aantal internationale exposanten (w.o. een kleine 30 NL bedrijven) en landenpaviljoens. De Franse foodservice markt –thans ruim 60 miljard euro- biedt een interessant groeipotentieel; dit geldt ook voor de nabijgelegen Noord-Italiaanse, Zwitserse en Z-Duitse markt.

Over de Bocuse d’Or – finales

De wereldfinale om de Bocuse d’Or in Lyon vindt altijd plaats tijdens de SIRHA. Nederland is sinds de laatste 5 jaar één van de finalisten bij deze prestigieuze wedstrijd waar 24 teams uit landen van over de hele wereld strijden om de fel begeerde trofee. Bocuse d’Or NL eindigde dit jaar in de top-10, wederom een mooie prestatie van onze ‘Grands Chefs’!

De Bocuse d’Or finales zijn de meest prestigieuze culinaire wedstrijden ter wereld. In een cyclus van 2 jaar organiseren 60 landen een nationale competitie waarvan de winnaar aan de wedstrijd op het betreffende continent deelneemt. Voorbeelden van deze wedstrijd zijn de Bocuse d’Or Europe, America, Asia, Australia en Africa. De landen kwalificeren zich in deze continentale wedstrijden voor de wereldfinale die elke twee jaar in januari in het Franse Lyon plaatsvindt.

Europese finale Bocuse d’Or 2018 mogelijk naar Nederland

De culinaire wedstrijd Bocuse d’Or Europe komt mogelijk in 2018 naar Nederland. Een aantal Nederlandse partijen in de horeca, de agro-food industrie, het toerisme, de overheid, Gemeente Rotterdam en Bocuse d’Or Nederland werkt hard om Nederland als beste kandidaat neer te zetten. De Franse Bocuse organisatie besluit in het voorjaar van 2016 welk land de Europese finale mag organiseren. De Europese finale om de Bocuse d’Or Europe vindt elke twee jaar plaats in een ander Europees land. De wedstrijd is in Europa de kwalificatiewedstrijd voor de wereldfinale die in het jaar daarop in Lyon plaats vindt.

De ervaring van Europese voorgangers die de Europese finale organiseerden, is zeer positief (bv. Stockholm-2014). Het zet culinair Nederland en onze horeca op de kaart en betekent ook een stimulans voor het (culinaire) toerisme.

De eerst volgende SIRHA vindt plaats in Lyon van 21-25 januari 2017. Die datum ligt nog ver weg, maar de voorbereidingen beginnen reeds begin 2016.

U exporteert kwaliteitsproducten en heeft interesse in de Franse food markt? Dan is SIRHA dé beurs voor u.

Vraag bij het Landbouwbureau Parijs informatie op over het Holland Culinary House. En lees meer over SIRHA 2015 op het weblog van het Landbouwbureau Parijs en op de website van Bocuse d’Or Nederland.

*Holland Food Valley House of Tastings @Fi Europe 1-3 dec. 2015

Het betreft hier een project van Food Valley i.s.m. Landbouwbureau Parijs ter gelegenheid van de internationale Food Ingredients beurs die op 1-3 december plaats vindt in Parijs. Er komt een programma, bestaande uit tastings op basis van innovatieve producten en ingrediënten van kennisinstellingen en ondernemers. Deze zullen interactief zijn, tussen kok, stand bemanning en beursbezoekers. In kader van het House of Tastings zullen diverse andere activiteiten worden ontplooid. Nederlandse innovatieve voedselbedrijven zullen nauw hierbij worden betrokken. Begin september verschijnt hierover een vooraankondiging van Food Valley. Deze zult u ook op het weblog kunnen vinden.

*SIAL – 16-20 oktober 2016

SIAL, de 2-jaarlijkse mondiale foodbeurs in Parijs, staat voor Food Netwerken wereldwijd! Maar ook kennis nemen van nieuwe food trends wereldwijd. Lees meer over SIAL (2014), de ‘Holland-eilanden’ en Holland Branding actie op ons weblog (rubrieken ‘Activiteiten Landbouwbureau’ en ‘voedingsmiddelen industrie’).

Uiteraard is voor Nederlandse exporteurs de ontwikkeling in de voedselsector van het gastland van eminent belang. Hierna volgt een overzicht van een aantal ontwikkelingen:

 De Franse voedingsmiddelenindustrie

Frankrijk is een land, waar landbouw en voedselverwerking, maar ook de gastronomie hoog in het vaandel staan. Frankrijk is, met een aandeel van 19% in de Europese landbouwproductie, het grootste landbouwland in de EU. Het land heeft, op basis van een veelzijdige primaire sector, door de jaren heen een belangrijke verwerkende industrie opgebouwd. De voedingsmiddelenindustrie is, dankzij een jaaromzet van 161 miljard euro (2013) en als zeer grote werkgever, de 2e belangrijkste economische sector in Frankrijk, ná de vliegtuigbouwindustrie en nog vóór de metaal-/automobielindustrie, de chemische en farmaceutische industrie. Hiermee is de sector één van de belangrijkste pijlers van de Franse economie.

De Franse levensmiddelenindustrie, georganiseerd in de belangenorganisatie ANIA (Association Nationale des Industries Alimentaires), telt 11.800 ondernemingen, biedt werk aan 493.000 werknemers en is -want geografisch sterk verspreid – aanwezig over het gehele land. Wel zijn er voor bepaalde sectoren regionale ‘specialisaties’: bv. de zuivel- en vleesindustrie in West-Frankrijk, de conservenindustrie in Noord-Frankrijk; voedingsmiddelen algemeen in de Elzas en regio Rhône-Alpes.Twee sectoren zijn qua aantallen bedrijven, werkgelegenheid en aandeel in de totale toegevoegde waarde, absolute ‘zwaargewichten’: de vlees- en zuivelindustrie. Daarna volgen de drankenindustrie en “verder-verwerkende” industrie (industriële (banket)bakkerij, zoetwaren…). Sectoren als de visverwerking, G&F verwerking, oliën en vetten, graanverwerking, zetmeelindustrie en diervoeders zijn de kleinere sectoren.

. Strategische positie voedingsmiddelen industrie

 Slechts 523 van de 11.800 bedrijven tellen meer dan 500 werknemers. Van deze 523 bedrijven zijn 94 bedrijven met uitsluitend Frans kapitaal. De rest zijn bedrijven met Frans én buitenlands kapitaal. De 523 bedrijven zijn goed voor 75% van de totale, nationale toegevoegde waarde en 74% van de totale investeringen van de voedingsmiddelen industrie. Frankrijk kent een aantal grote voedselconcerns, hetzij privé, hetzij coöperatief.

Deze top-15 zijn, in afnemende orde: Danone, Lactalis, Pernod-Ricard, Groupe Avril (Sofiproteol), Soufflet, Terreos, Terrena, Sodiaal, Nestlé en France, Bongrain, Bigard, Vivescia, Moët-Hennessy, Mondelez International en Agrial.

Buitenlandse bedrijven zijn vooral actief in de G&F verwerking en de visverwerking.

De Franse voedingsmiddelenindustrie neemt met bijna 15% (= 32 miljard euro) van de totale toegevoegde waarde van de Franse industrie voor zijn rekening en is met een exportwaarde van 44 miljard euro (2013) – en met inbegrip van landbouwproducten 60 miljard euro- goed voor 74% van de totale export van de Franse industrie. De export is echter geconcentreerd bij slechts een derde van de Franse bedrijven; tweederde (vooral MKB) exporteert nauwelijks tot niet. Deze tendens lijkt nog niet echt te keren, ondanks de overheidsinspanningen. Met een positieve bijdrage van 11 miljard euro (2013) aan de handelsbalans wordt de sector van strategische waarde beschouwd voor de FRA economie.

17% van de Franse voedselindustrie zijn coöperatieve ondernemingen, maar 40% van het in Frankrijk geproduceerde voedsel wordt door de coöperatieve sector geproduceerd. Deze zijn vooral in bepaalde sectoren – en óók in bepaalde regio’s – dominant, zoals in de wijnbouw, diervoeders, zuivel en mindere mate in granen, zaaizaden en de groothandel. Het coöperatiewezen is georganiseerd in de belangenorganisatie COOP de France. Alleen InVivo behoort tot het ‘Europese topteam’ van coöperaties (maar neemt op deze ranglijst de 6e plaats in); echter, in de Europese top-20 bevinden zich wel 8 Franse coöperatieve ondernemingen.

De nationale markt is voor de sector een belangrijke afzetmarkt. 70% van de FRA voedselconsumptie is « made in France ». Er blijft dus met ‘30%’ ruimte genoeg over voor import. De sector profileert zich ook, gesteund door de brancheorganisaties, retail en indirect door de overheid, met logo’s als ‘produit en France’ (Volailles de France, Fleurs de France, Lait de France, Boeuf de France…). Internationaal tracht de industrie zich met topkwaliteit en sterke merknamen te profileren. Vb: Danone, Yoplait, Pernod Ricard, Blue Whale, Bel ….

Jaarlijks vindt een nationaal concours voor innovatieve producten plaats, ECOTROPHELIA i.s.m. onder meer het ministerie van Landbouw, banken, supermarktorganisaties, brancheorganisaties en de ANIA, koepelorganisatie van de diverse brancheorganisaties van voedselindustrieën. ANIA is de Franse vertegenwoordiger in het Europese ‘Food for Life’ programma.

Ook steden proberen zich met hun lokale gastronomie (en industrie) als economisch en toeristisch trekpleister te profileren met hun actie ‘Les Cités de la Gastronomie’ (Dijon, Tours, Lyon en Rungis (de grootste Groothandelsmarkt van Frankrijk is daar gevestigd; dit moet een Europese ‘food-hub’ met hotels enz. worden – nog in projectfase).

. Overheidsbeleid gefocust op innovatie

 Nourrir le monde, gastronomie, made in France, excellence, savoir-faire: deze logo’s staan bovenaan in de boodschap die het Franse paviljoen op de wereldexpo in Milaan uitstraalt. De activiteiten die Frankrijk organiseert, vinden plaats i.s.m. een aantal geselecteerde grote food concerns maar ook het MKB.

Binnenslands is Frankrijk bezig zijn voedselindustrie strategisch te versterken:

In 2014 kondigde President Hollande, in kader van het programma ‘Investissements d’Avenir’, een nationaal strategisch actieplan aan met een budget van 730 miljoen euro voor de ‘herindustrialisering’ op van de Franse economie. Onderdeel hiervan was het programma ‘Plan Industriel Agro-Alimentaire. Innovatie staat centraal voor de beschikbare investeringssteun en heeft als prioriteiten: 1) gezondheid en welzijn (functional food) 2) voedselveiligheid en traceerbaarheid 3) productiviteit en efficiency 4) duurzame ontwikkeling en groene energie (bv. recycling van afvalstoffen van de voedselindustrie).

Andere meerjaren overheidsprogramma’s altijd i.s.m. de industrie onderstrepen de richtlijnen van de Franse overheid en industrie:

PNA (Programme National pour l’Alimentation; 2011); PNNS 2011-2015 (voeding-gezondheid) met o.m. convenanten met de industrie t.b.v. productontwikkeling met ‘minder zout, zoet, vet’; het nationale ‘Pact tegen voedselverspilling’ (met pakket maatregelen voor stakeholders; 2013), het recente investeringssteunprogramma ‘groene investeringen door de voedselindustrie’ (2014) en het programma ‘exportondersteuning voor 250 meest belovende voedselbedrijven’ met focus op bepaalde mondiale regio’s (2014). Zie voor deze programma’s de links onderaan.

Dit zijn signalen, waarop ook de Nederlandse exporteur kan inspelen.

. Enkele sterke en zwakke punten van de voedingsmiddelen industrie

Voor productontwikkeling /-innovatie bestaat een goed gefinancierd onderzoekcircuit namelijk:

– ACTIA: netwerk van instituten voor toegepast onderzoek in de foodsector

– UMT (Unités Mixtes Technologiques); partnerships tussen onderzoek en (ook food-)bedrijven

– INRA; fundamenteel landbouwonderzoek

– ANR (Agence Nationale de la Recherche); financier van innovatieve bedrijfsonderzoeksprojecten. Ondernemingen, onderwijs-en onderzoeksinstellingen en regionale overheden werken verder nauw samen in de zgn. ‘Pôles de compétitivité’, innovatieclusters – waarvan sommige ook internationaal actief zijn en waarin buitenlandse bedrijven (op voorwaarden) als partner welkom zijn. Deze clusters worden door de overheid als instrument gesteund voor versterking van de (markt)positie van de participerende bedrijven. Een aantal van de ‘Pôles de compétitivité’ zijn gericht op de foodsector in het bijzonder. Uit een evaluatie van het meerjarig cluster-beleid (2008-2012) blijkt dat deze aanpak inderdaad de gewenste spin-off heeft. Effectief werkende Pôles in de voedingsmiddelen industrie of hiermee gerelateerd zijn: Agrimip (voedselketens), Aquimer (visserij, aquacultuur), Céréales Vallée (graan), Industries et Agro-Ressources (groene chemie), PEIFL (groenten en fruit, wijn), Valorial (zuivel, vlees, eieren, novelty foods), Végépolys (tuinbouw, veredeling), Vitagora (gezondheid-voedsel) en NHL (nutrition, health, longevity).

Behalve het onderzoekcircuit, kunnen andere sterke punten genoemd worden: een brede divers georiënteerde landbouwsector als toeleverancier van grondstoffen en een rijke, veelzijdige know-how, een grote verscheidenheid in voedselaanbod, sterk imago, grote consumptiemarkt. Een zorgpunt voor de primaire, maar ook voor verwerkende sector, is en blijft de concurrentiekracht t.o.v. andere EU Lidstaten

Zwakke punten blijven echter onder meer het zeer grote aantal kleinbedrijven met een laag investeringsniveau en niet gericht op export, de oppermachtige retailbedrijven (6) met gefuseerde inkoopcentrales, de industrie is weinig aantrekkelijk voor investeerders maar ook op de arbeidsmarkt.

Trends in consumentengedrag

 De Franse consument wordt steeds kritischer op de wijze waarop voedingsmiddelen worden geproduceerd en kijkcijfers voor TV-programma’s over voeding scoren hoog, vooral als deze ‘negatief’ berichten. Dit illustreert dat het thema gezondheid-milieu, mede door de mediaberichtgeving, ook hier een steeds grotere belangstelling geniet. Met de nodige gevolgen voor de industrie, hun toeleveranciers en hun afnemers. A.g.v. de tendens van het ‘korte inkoopcircuit’ en ‘buy local’, speelt ook de retail hierop in met soms lastige eisen – dit raakt vooral de private label producten en hun (buitenlandse) leveranciers.

Marktanalisten geven echter aan dat de nieuwe consumptie ‘life styles’ (snacking, fastfood (thema gericht), biologisch, halal, ‘natuur’, exotisch, seniorenvoedsel, food for kids concept en de tendens van ‘-vrij’ (suikervrij, vetvrij, palmolievrij, glutenvrij) ware kansen betekent voor de voedselindustrie. Voor de glutenvrij producten wordt de Franse markt in 2019 zelfs op 131 miljoen euro geraamd, tegen 58 miljoen euro in 2014! Ook de retail ontwikkelt in dit segment zijn marktaandeel dankzij private label. Ook de markt voor biologische producten laat een goede groei zien van 9 à 10% op jaarbasis in de retail.

Ook dit zijn interessante signalen voor de Nederlandse exporteur.

 Een ander interessante gegeven komt uit een onderzoek (2015) van het INSEE (vgl. CBS). Hoewel ook in Frankrijk het aandeel van de besteding aan voeding in het gemiddelde huishoudbudget in de laatste 15 jaar is teruggelopen (maar nog steeds ruim 15%) in het gemiddelde huishoudbudget en de economische crisis voortduurt, met als gevolg een verscherpte concurrentie waar de retailer zijn leverancier ‘graag’ bij betrekt, heeft de Franse consument het aandeel van zijn voedselaankopen in 2008-2014 niet veranderd, noch verminderd. De klap trof de non-food consumptie. De retail speelt hierop in. Zijn aanbod bestaat nu gemiddeld voor 66% uit food en voor 24% uit non-food consumentenproducten tegen resp. 60%-20% in 2008. Overigens vindt 72% van de voedselaankopen door de Franse consument plaats in supermarkten.

Daarbij blijven smaak en kwaliteit voor de Franse consument leidende factoren.

De aandacht van de Franse consument voor gastronomie, kwaliteit en « l’art de la table » blijft een vaste constante en men is trots op de Unesco-kwalificatie ‘immaterieel cultureel erfgoed’ voor de Franse gastronomie.

Dit biedt kansen voor de Nederlandse exporteur van kwaliteitsproducten.

De handelspositie

De voedingsmiddelenindustrie draagt, evenals de Franse vliegtuigbouw, de defensie- en luxe artikelen industrie, steeds positief bij aan een – voor de Franse economie van essentieel belang – aan de handelsbalans. In 2013 was dit een positief saldo van 11 miljard euro. Dit saldo is vooral te danken aan (slechts) 2 sterke sectoren: wijnen/gedistilleerd en zuivelproducten. De andere sectoren zijn minder ‘solide’. Een aantal sectoren resulteert zelfs (structureel) in een negatief handelssaldo zoals de sectoren vlees, vis en visproducten, pluimveevlees (40% is import!), oliën en vetten en verwerkte G&F. Ook zijn de relatief hoge loonkosten, stijgende en volatiele grondstofprijzen, gebrek aan goed opgeleid personeel, de onzekere conjunctuur en het probleem van overcapaciteit (in bepaalde sectoren) en de zeer sterke afhankelijkheid van/ spanningen met de (sterk geconcentreerde) retail evenals de collectieve horeca, factoren die de concurrentiepositie van de voedingsmiddelenindustrie bedreigen. De voedingsmiddelensectoren met de hoogste winstmarges zijn de oliën- en vettenindustrie, dranken- en graanverwerking/zetmeelindustrie.

De concurrentie is groot. Het zijn vooral de kleinere ondernemingen met een gemiddelde omzet van 1 à 2 miljoen euro die als gevolg van fusies of overnames verdwijnen.

 . Zorg over exportpositie

Een zorgpunt, door zowel sector als overheid gedeeld, is de Franse concurrentiepositie in een context van toenemende mondialisering. De export- en importwaarden van landbouwproducten en verwerkte producten waren in 2013 resp. ruim 59 en 48 miljard euro. Van de Franse export gaat 72% naar EU Lidstaten, maat staat onder druk. De voornaamste afnemers van Franse voedingsmiddelen zijn Duitsland (7 miljard euro), België en het VK die samen goed zijn voor 40% van de Franse export van verwerkte producten, gevolgd door het Italië, Spanje en Nederland (6e plaats met bijna 4 miljard euro). Buiten de EU zijn Noord-Afrika/Midden-Oosten, de V.S. en Sub-Sahara de grootste afnemers. 76% van de Franse import komt uit de EU. Spanje (met ruim 6 miljard euro) is de voornaamste leverancier, gevolgd door Nederland ((5,7 miljard euro), België, Duitsland en Italië en het V.K. Buiten de EU zijn Zwitserland en Brazilië de grootste leveranciers.

Een doorn in het oog van sector en overheid is dat Frankrijk sinds 2010 zijn traditionele 3e plaats, ná de V.S. en Nederland, als wereldexporteur van agrarische en verwerkte producten, aan Duitsland is kwijtgeraakt. De ambitie is nu dan ook snelle herovering van de verloren exportpositie d.m.v. eerder genoemde steunprogramma’s voor innovatie in de industrie en exportondersteuning.

 Ook is de overheid een partnerschap aangegaan met SOPEXA, een private (vroeger overheid), door de landbouw- en verwerkende sector gefinancierde, exportpromotie-organisatie. Dit bestaat uit een meerjarig exportcampagne-programma, ingesteld met diverse steuninstrumenten t.b.v. het exporterend MKB..

Meer over de foodservice sector

De sterkste groei, zowel in omzet als aantal outlets, wordt verwacht in de horecaketens. Het aantal outlets zou in de periode 2010-2015 nog verder met 26% toenemen tegen een afname met 3% in de traditionele horeca. Dit gaat samen met een aanhoudende fusiegolf in de horecaketens.

Een nieuwe consumptietendens die de horeca kenmerkt, is het fenomeen ‘snacking’ versus de traditionele maaltijd: 40% van de omzet van de horecabranche wordt in dit segment behaald.

Top-10 zijn hier McDonald’s, Agapes Restauration (dochtermaatschappij van Groupe Auchan; tevens eigenaar van Flunch, Bistrot du Boucher, Pizza Pai, Les Trois Brasseurs Amarine, O’Sushi, il Ristorante, Sogood, Salad&Co), Quick (joint venture met Agapes Restauration), Elior (o.m. Phileas, Arche, Roc France, franchise), Buffalo Grill, Servair, Groupe Le Duff (Brioche Dorée, Fournil de Pierre, Pizza del’Arte), Groupe Flo (o.m. Hippotamus, Bistro Romain, Tablapizza, Taverne de Maître Kanter, diverse brasseries), Paul en Casino Restauration (Cœur de Blé, Néofood Café, Villa Plancha).

Opvallend is hier de snelle opkomst – en succes! – van kleinere, vaak thema/etnisch gerichte horecaketens, zoals La Pataterie, Planet Sushi, Garden Ice, Pizza Sprint, Flam SA en zgn. ‘Coffee Shops’ (Starbucks, McCafé).

Ook nieuw is de tendens van ‘militante restaurateurs’ (French Touch) die zich met nieuwe maaltijdconcepten vestigen in stadswijken met nog weinig toonmakende restaurants. Deze wereldwijde beweging (Le Fooding), destijds door een Fransman opgericht, vierde begin juni zijn 15-jarig bestaan in Parijs.

De biologische markt

Deze markt met een jaaromzet van 5 miljard euro blijkt weinig te lijden van de economische crisis en groeit nog steeds. Lees een recente update over deze marktontwikkelingen op ons weblog – rubriek biologische landbouw/voedsel. Op 18-20 oktober a.s. wordt in Parijs NAT-EXPO, vakbeurs voor biologische en fair trade producten, een goede gelegenheid voor marktverkenning (of deelname als exposant).

Enkele kenmerken:

Institutionele catering (vooral onderwijsinstellingen): groter aanbod van maaltijden; aandacht voor nutritionele aspecten en kwaliteit; verandering in inkoopbeleid: meer aandacht voor ‘lokaal’ en biologisch geproduceerde producten. Dit laatste wordt gestimuleerd door de overheid (“20% bio in schoolkantines in de 2020”)en gesteund door de lokale overheden. Meer aandacht voor duurzaam inkoopbeleid.

Sociale catering (vooral ziekenhuizen):potentieel neemt toe a.g.v veroudering van de bevolking; streven naar beperkt aantal (groeps)leveranciers; meer vraag naar klinisch aangepaste voedingsmiddelen.

Top-5 zijn hier Groupe Sodexho France, Elior (incl. Ansamble), Compass Group France, Api Restauration en Dupont Restauration.

Conclusies

U heeft kunnen lezen dat de Franse consument liever bespaart op non-food dan op foodbestedingen, dat gastronomie en kwaliteitsproducten hoog in het vaandel staan, maar ook biologische en nieuwe trendy producten. Maar smaak en kwaliteit blijven een vaste constante. De Franse markt blijft ruimte bieden voor hoogwaardige kwaliteitsproducten en de consument betaalt daar graag voor, crisis of geen crisis. De Nederlandse exporteur kan hierop inspelen. U zoekt meer informatie over hoe u hier uw afzet kunt starten of vergroten en via welke circuits (groothandel, distributeurs, inkoopcentrales, foodservice bederijven…). Het Landbouwbureau Parijs kan u aan marktinformatie helpen en biedt een faciliterende rol bij het zoeken naar potentiële afnemers. Maakt u daar gebruik van!

INFORMATIEVE WEBSITES:

*Over SIRHA :

. www.sirha.com

. www.bocusedornederland.nl

. htpps://agrofoodhandelsinformatiefrankrijk.wordpress.com (Artikel over SIRHA op weblog Landbouwbureau Parijs)

 *Over de FRA voedselindustrie en -tendensen:

 overheidsbeleid:

. http://www.mangerbouger.fr/pnns/pnns-2011-2015.html (Programme National Nutrition Santé 2011-2015)

. http://alimentation.gouv.fr/IMG/pdf/PNA-09022011.pdf (Plan National pour l’Alimentation – 2011)

. http://alimentation.gouv.fr/pacte-national-lutte-antigaspillage (programma tegen voedselverspilling-Pacte National met de industrie – 2013)

. http://agriculture.gouv.fr/Faire-gagner-nos-entreprises-a-l (export steunprogramma voor een selectie van 250 voedselbedrijven – 2014)

. http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport-Gaspillage-alimentaire_cle0ea927.pdf (rapport Garot : evaluatie beleid voedselverspillng en verbeterpunten – 2015)

. http://agriculture.gouv.fr/agroalimentaire-investissements-verts (investeringssteunbeleid voor groene investeringen door voedselindustrie – 2015)

. http://france-milan-2015.fr/fr (FRA deelname aan Wereldexpo Milaan)

Brancheorganisaties:

www.ania.net (koepelorganisatie van de federaties van de voedselindustrie)

http://www.ecotrophelia.fr (innovatieprijzen voor voedsel)

 *Innovatieclusters (pôles de compétivité) met focus op voedsel en voeding:

www.competitivite.gouv.fr  (algemeen)

http://www.pole-valorial.fr/  (VALORIAL: Food for the Future – Rennes)

http://www.vitagora.com/en (VITAGORA: taste, nutrition, health – Dijon)

http://www.nhl-cluster.com/ (NHL Cluster (Nutrition, Health, Longevity) – Lille)

 *Onderzoek:

www.actia-asso.eu (instituten voor toegepast onderzoek tbv voedselindustrie)

www.ifn-asso.fr (Institut Français pour la Nutrition); 

www.inra.fr (fundamenteel landbouwkundig onderzoek);

 *ANSES, Franse Voedsel-en Waren Autoriteit (Frence Agency for Food, Environmental and Occupational Health & Safety):

ANSES doet aanbevelingen inzake voedselveiligheid: https://www.anses.fr/en (Engelstalige website)

*DGCCRF (‘Keuringsdienst van Waren’, met taken die op onderdelen vergelijkbaar zijn met NVWA, AID en ministerie van VWS):

overheidsinstantie die wet- en regelgeving voor kwaliteit en etikettering voor food (ern non-food) opstelt, maar die ook controleert op naleving van de regelgeving in de schappen: http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/consommation

 *Vakbeurzen voor voedsel:

www.sialparis.fr ; www.sirha.com; www.natexpo.com ; www.equiphotel.com

Zie voor compleet overzicht food beurzen, ons weblog – rubriek “FRA vakbeurzen”:

https://agrofoodhandelsinformatiefrankrijk.wordpress.com

 * Statistieken + algemene info over voedsel  (industrie, cijfers):

http://agriculture.gouv.fr/industries_agroalimentaires

http://agriculture.gouv.fr/alimentation-IAA

http://www.alimentation.gouv.fr/

http://agriculture.gouv.fr/Le-panorama-des-IAA

www.agreste.agriculture.gouv.fr

www.lefooding.com

 * Statistieken en presentatie van de voedselindustrie in de regio’s:

27 handige infosheets om een beeld te krijgen van een bepaalde regio: http://agriculture.gouv.fr/Toutes-les-regions

 

 

 

 

 

 

%d bloggers liken dit: