Algen: kansrijk thema om met Frankrijk op te trekken

Op initiatief van het Bureau Landbouwraad in Parijs werd een missie naar Frankrijk georganiseerd ter oriëntatie op innovatieve ontwikkelingen op het vlak van algen toepassingen. Bezoek vond op 15 – 16 juli plaats in Bretagne, in nauwe samenwerking met de “Pôle Mer Bretagne Atlantique” (Brest-Quimper), een innovatiecluster voor mariene resources. Bezoek werd gebracht aan het Station de Biologie Marine in Roscoff. Ontmoetingen vonden plaats met enkele belangrijke spelers op het vlak van algen, en lid van de Pôle: AQUA-B, Agrocampus-Ouest/Begmeil en OLMIX.

Om het beeld van hetgeen in Frankrijk op algengebied gebeurt te complementeren,wordt door het Bureau Landbouwraad op 27-29 oktober een vervolgmissie georganiseerd naar de Côte d’Azur, in samenwerking met de andere ‘pôle’ die Frankrijk kent, “Pôle Mer Méditerranée”.

Van Nederlandse kant namen WUR, IMARES, TNO en Ministerie van EZ aan de missie deel.

Onder de paraplu van de ‘Pôle Mer Bretagne Atlantique’ vinden een groot aantal innovatief gerichte samenwerkingsprojecten plaats. Vergelijkbaar met de ‘gouden driehoek’ aanpak in Nederland werken ook in de ‘pôle’ bedrijven, onderzoeksinstituten en overheid (financieel, faciliterend) samen aan het ontwikkelen en introduceren van innovaties. De Pôle werkt ook internationaal samen met partners in o.a.  Engeland, Noorwegen, Duitsland, Canada en Brazilië.

Het onderzoeksstation in Roscoff is een essentiële pijler voor dit innovatie platform. Er vindt een indrukwekkend programma fundamenteel gericht onderzoek plaats. Het algenonderzoek in Nederland, dat meer praktisch gericht is en op de productie van algen, zou zeker van samenwerking met Roscoff kunnen profiteren en overigens tot wederzijds voordeel. Dit wordt op korte termijn onderzocht met mogelijke gebruikmaking van Interreg en/of FP-7 programma’s van de EU.

Opvallend is de indrukwekkend grote marine cultuur collectie met meer dan 3500 soorten, waaronder ook een grote micro algen collectie.

Roscoff maakt actief deel uit van het Europese Research netwerk EMBRC (kantoor in Parijs). Actieve deelname aan dit netwerk biedt inzicht in actuele onderzoek ontwikkelingen.  Behalve Roscoff maken ook de onderzoeksstations in Villefrance sur Mer en Banyuls sur Mer deel uit van dit netwerk.

Eén van de interessante programma’s waar Roscoff aan werkt is IDEALG. Dit onderzoek is gericht op macroalgen en exploreert de mogelijkheden die algen bieden voor toepassingen in tal van producten o.a. in cosmetica (belangrijkste toepassingsgebied dat beoordeeld wordt). Er is actieve en financiële participatie van bedrijfsleven. Dit project is de motor voor ontwikkeling industrie op basis van macroalgen.

Olmix is een zeer succesvol bedrijf op vlak van benutting groene-, rode- en bruine algen o.a. voor veevoeding, fytosanitaire middelen en gezondheidsproducten. Belangrijke Research & Development afdeling en o.a. 14 innovaties middels patenten beschermd.

Aqua-B is een bedrijf van bescheiden omvang dat zich toelegt op benutting algen voor humane voeding. Het is een ambachtelijk bedrijf en gericht op de organische/biologische markt. Doet ook zaken met een Nederlandse afnemer.

Agrocampus-Ouest/Begmeil biedt beroepsopleidingen op maritiem terrein waaronder algen. Zijn geïnteresseerd in uitwisseling studenten.

Ulvans project is gericht op ontwikkelen van waardeketen voor zee-sla. De oogst van zee-sla is een uitdaging waarvoor men in het kader van dit programma een oogstmachine heeft ontwikkeld.

Tijdens dit korte bezoek kon slechts een fractie van hetgeen gaande is op het vlak van algen onderzoek en ontwikkeling in West-Bretagne besproken en bezocht worden.

De conclusie van de Nederlandse missieleden is dat het voor Nederlandse onderzoeksinstituten en bedrijfsleven zeer de moeite waard is om samenwerkingsmogelijkheden met leden van de Pôle Mer Bretagne Atlantique te onderzoeken.

Bijlage: groepsfoto van de Nederlandse delegatie (WUR, TNO, EZ, Landbouwraad Nico van Opstal) en Rachel Sellin-Portal, Hoofd algenonderzoek.

groepsfoto algenreis

 

 

 

 

 

Interessante websites:

*Agrocampus Ouest – Halieutique (Landbouwuniversiteit Rennes – aparte website voor zeeonderzoek):

http://halieutique.agrocampus-ouest.fr/

*IDEALG: nationaal onderzoeksprogramma valorisatie van zeewier/algen 2011-2020. Samenwerking van Universiteit van Bretagne, Station de Biologie Marine – Roscoff en 12 onderzoeksinstituten. Financieel gesteund door ANR (Agence Nationale de la Recherche): http://www.idealg.ueb.eu/versionAnglaise/

*Pôle Mer Bretagne Atlantique (innovatiecluster voor maritieme resources in Bretagne – focus Atlantische Oceaan) :

www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/en/marine-biological-resources

*Pôle Mer Méditerranée (idem dito aan de Côte d’Azur – focus op de Middellandse Zee) : www.polemermediterranee.com/

*Le Marin (infosite met Newsletter ; vakblad) : www.lemarin.fr

*PdM (infosite en vakblad): www.pdm-seafoodmag.com

Rapporten en statistieken over visserij en aquacultuur:

Deze zijn te vinden op de website van FranceAgriMer (uitvoeringsinstantie van het ministerie van Landbouw): www.franceagrimer.fr/filiere-peche-et-aquaculture

Lees ook artikel :

“Les vertus des algues exploitées et déjà utilisées sur le terrain” , ontleend aan vakblad Filières Avicoles, november 2014: klik hier 

 

%d bloggers liken dit: