SPACE 2015: Ambassadeur bezoekt beurs – FR-NL persconferentie ‘samenwerken voor betere uitvoerbaarheid milieueisen in veehouderij’ – innovatieprijs voor NL bedrijf

Van 15 t/m 18 september a.s. vindt in Rennes de 29ste editie van SPACE plaats, de jaarlijks gehouden internationale vakbeurs voor dierlijke productie – technologie en equipment voor de intensieve veehouderij. Samen met VIV Europe in Utrecht en Eurotier in Hannover behoort SPACE tot de Europese top-3 van internationale veehouderijbeurzen in Europa. Rennes is gelegen in het grootste veehouderijgebied van Frankrijk, te weten de “Grand Ouest” (Bretagne, Normandië en Pays de la Loire).

Nederland met 67 exposanten koploper op beurs

Ook SPACE 2015, evenals SPACE 2014, lijkt weer te koersen naar een record. Het aantal bezoekers is op dit moment nog niet bekend (in 2014 114.00, waarvan 12.000 internationale bezoekers). Het aantal exposanten bedraagt dit jaar 1422 (+36 t.o.v. 2014), waarvan 337 buitenlandse bedrijven als exposant en 74 buitenlandse bedrijven aanwezig via hun Franse vertegenwoordiger. Nederland is met 67 exposanten (tegen bijna 60 in 2014) het land met het grootste aantal exposanten en wordt gevolgd door Duitsland. De buitenlandse exposanten zijn afkomstig uit een kleine 120 landen.

Ambassadeur bezoekt SPACE

Ambassadeur Ed Kronenburg bracht, evenals in 2014, weer een bezoek aan SPACE. Hij werd daarbij begeleid door Nico van Opstal, Landbouwraad op de ambassade Parijs en rondgeleid door Voorzitter Marcel Denieul van SPACE, tevens Voorzitter van de Departementale ‘Chambre de l’Agriculture’ (en tevens melkveehouder). Vervolgens sprak de Ambassadeur met een aantal Franse en Nederlandse bedrijven, zoals Denkavit, Moba, Hendrix Genetics, Topigs, ID AGRO, Fancom, Cow House, Lely…(zie fotoalbum onderaan). Ook ontmoette Ed Kronenburg Xavier Beulin, Voorzitter van de FNSEA, de grootste Franse boerenbond. Zijn bezoek aan SPACE werd afgesloten met een netwerkreceptie ter ere van de Nederlandse exposanten op SPACE, aangeboden door het Landbouwbureau van de Nederlandse Ambassade Parijs. Wederom herinnerde de Ambassadeur het Nederlandse bedrijfsleven eraan dat de ambassade klaar staat om het bedrijfsleven daar waar mogelijk te ondersteunen in hun marktontwikkeling. Hij onderstreepte dat op elke Nederlandse ambassade deskundigen werkzaam zijn die met hun specifieke expertise Nederlandse bedrijven kunnen adviseren/bijstaan op buitenlandse markten.

Frans-Nederlandse persconferentie ‘samenwerken voor betere uitvoerbaarheid van milieueisen in de melkveehouderij’- 3 Nederlandse sprekers (WUR, LTO en een pilotboer)

Het Bureau van de Landbouwraad Parijs organiseerde op SPACE, op 17 september, in samenwerking met de Franse melkveehouderij-/zuivelorganisatie (FNPL/FNSEA en CNIEL), de APCA (koepelorganisatie van ‘Chambres d’Agriculture’) en LTO Nederland een gezamenlijke persconferentie. Thema: hoe kunnen Nederland en Frankrijk samenwerken voor een betere uitvoerbaarheid van milieueisen (Europese Nitraatrichtlijn en Kaderrichtlijn water) in de melkveehouderij.

De persconferentie met als titel “Regards croisés France-Pays-Bas: durabilité de l’élevage laitier (passer des normes à l’agronomie) », was bestemd voor landbouwjournalisten en werd geopend door Marcel Denieul, voorzitter van SPACE en Nico van Opstal, Landbouwraad. Ambassadeur Ed Kronenburg verwelkomde hierbij de toehoorders. Er was een goede opkomst en levendige interesse van Franse landbouwjournalisten in de uitleg van Nederlandse aanpak inzake de implementatie van de Europese Nitraatrichtlijn.

Hiertoe was al in april jl. een Franse delegatie naar Nederland overgekomen voor een ‘veldbezoek’, een bezoek georganiseerd door het Landbouwbureau i.s.m. WUR en LTO. In Nederland en ook in Frankrijk zijn specifieke expertises ontwikkeld die met elkaar gedeeld kunnen worden en die de melkveehouders in beide landen kunnen verder helpen.

Er was FR-NL consensus over de gedachte dat de Nitraatrichtlijn effectiever zal zijn, als men bij de uitvoering hiervan overgaat van generieke gebruiksnormen voor meststoffen naar gedifferentieerde gebruiksnormen gebaseerd op de efficiëntie van het individuele bedrijf. Kortom, meer flexibiliteit in de uitvoering van de Nitraatrichtijn, in nauwe samenwerking met praktijkonderzoek.

De werking van het rekenmodel ANCA (kringloopwijzer) werd uitgelegd door Frans Aarts (WUR). ANCA is ontwikkeld door WUR in samenspel met de sector t.b.v. de melkveesector. Hiervoor is grote interesse in Frankrijk. Het gebruik van het instrument ANCA in de praktijk werd toegelicht door Frank Post, pilot boer. Post onderstreepte dat kennis en innovatie hier een must zijn om als melkveehouder ‘altijd een slag vóór te zijn’. Peter Brouwers (verbonden aan LTO) sprak over het Nederlandse mestbeleid.

De Franse tegenhangers lichtten de Franse benadering toe: André Le Gall (Institut de l’Elevage); Thierry Coué (vertegenwoordiger van FNSEA- regio Bretagne) en Marie-Thérèse Bonneau (melkveehoudster; vice-voorzitter van de federatie van melkveehouders, FNPL).

Genoemde Nederlandse en Franse partijen streven naar voortzetting van de samenwerking.

Zie voor het gezamenlijke perscommuniqué en fotoalbum onderaan.

Innovatieprijs voor LELY

Lely behoort tot de groep bedrijven die in hun categorie een innovatieprijs, de “Innov’SPACE” ontving. Deze innovatieprijs werd Lely uitgereikt voor zijn innovatieve ‘baler’/Lely Welger CB Concept (“the first continuous baling system”): www.lely.com

Meer informatie over SPACE?: neem contact op met Landbouwbureau Parijs: PAR-LNV@minbuza.nl

Interesse in andere Franse vakbeurzen met focus veehouderij – en… biogas? (bv. Sommet de l’Elevage, SIMA…): zie overzicht FRA vakbeurzen op weblog – rubriek ‘Franse vakbeurzen’.

Perscommuniqué van SPACE over Frans-Nederlandse persconferentie: klik hier

Interessante websites:

.SPACE : www.space.fr (inclusief de exposantenlijst)

.APCA (koepelorganisatie van Chambres d’Agriculture): www.apca.chambagri.fr

.FNSEA (grootste boerenbond): www.fnsea.fr – NB: FNPL is een gespecialiseerde onder-organisatie (melkveehouderij) van de FNSEA.

. Institut Technique de l’Elevage (IDELE): www.idele.fr – NB: IDELE, instituut voor praktijkonderzoek in de veehouderij, publiceert sinds kort een Engelstalige Newsletter – zei website.

Enkele foto’s bezoek Ambassadeur aan SPACE:

 

Bezoek aan Lely (vlnr: Dhr. Duval, Dhr. Kronenburg (CdP)

Bezoek aan Lely (vlnr: Dhr. Duval, Dhr. Kronenburg (CdP)

 

bezoek aan Denkavit

bezoek aan Denkavit

 

bezoek aan ID AGRO

bezoek aan ID AGRO

 

bezoek aan Topigs

bezoek aan Topigs

 

bezoek aan FNSEA. In gesprek met Thierry Coué en Christiane Lambert.

bezoek aan FNSEA. In gesprek met Thierry Coué en Christiane Lambert.

 

Enkele foto’s van Frans-Nederlandse persconferentie:

Ambassadeur spreekt welkomstwoord – Introductie persconferentie door Nico van Opstal, Landbouwraad:

foto SPACE - Ambassadeur opent FR-NL persconferentie milieueisen en melkveehouderij 16 september 2015

SPACE 2015 foto CdP - persconferentie 2SPACE 2015 foto Nico van Opstal - persconferentie 2

%d bloggers liken dit: