Digestaat niet toegestaan in Franse landbouw!

Het gebruik van en handel in digestaat in de landbouw heeft grote belangstelling, ook in Frankrijk. Echter, er is nog steeds geen Europese harmonisatie voor deze (organische) meststof. Elk land stelt dus zijn eigen normen, zo ook Frankrijk.

Wil men in Frankrijk digestaat van zijn eigen bedrijf afvoeren en verhandelen, dan moet het bedrijf een officiële vergunning (een zgn. homologation) aanvragen bij ANSES, de Franse Autoriteit voor voedsel- en milieuveiligheid. Zo’n vergunning is dus bedrijfs- en productgebonden. Het verkrijgen van deze vergunning vergt wetenschappelijke onderbouwing, de nodige tijd en investering a.g.v. het vrij complexe protocol.

De Franse overheid – d.w.z. de ministeries van Landbouw en de DGCCRF (“Keuringsdienst van Waren”)/ministerie van Economie- is bezig een nationale norm te ontwikkelen voor digestaat. Een dergelijke norm zal dan de verplichte ‘homologation’ gaan vervangen, hetgeen handel in digestaat mogelijk maakt en vereenvoudigt.

In principe zal deze norm voor digestaat worden opgenomen in een nog aan te passen editie van een bestaande AFNOR-Norm, de NF U 44-095, die betrekking heeft op (organische) meststoffen, afkomstig uit onder meer zuiveringsslib enz. De nieuwe versie van genoemde Norm zal op zijn vroegst eind 2015 gereed zijn. AFNOR is het Franse Instituut voor Normalisatie.

Dit betekent dat tot dat moment de handel in en import van digestaat in de landbouw niet zijn toegestaan.

Er is echter één uitzondering:

‘import’ van digestaat is alleen mogelijk, als het hier gaat om grondstof, bestemd voor verdere compostering, in conformiteit met de Norm NF U 44-051 – type 5’.  NB: type 5 is bepaald soort compost.

Genoemde AFNOR-Normen zijn online te consulteren (u kunt ze niet downloaden – de Normen zijn namelijk online te koop via de website van AFNOR) op:  www.afnor.org

Vervolgens tikt u de code nummer van de gewenste Norm (NF U 44-051 of NF U 44-095) in de zoekfunctie.

U ziet vervolgens onder de Norm de volgende formulering staan: “norme d’application obligatoire – à consulter” (in het rood). Via “ à consulter” kunt u de norm openklikken en lezen.

%d bloggers liken dit: