Interesse voor de Franse markt? Neem dan deel aan de Economische Missie naar Frankrijk met Minister Ploumen voor Buitenlandse Handel!

Wilt u zakendoen in Frankrijk of bestaande zaken uitbreiden en bent u actief op het vlak vanbiobased economy of plantveredeling of food innovations? Ga dan op 10-11 maart a.s. mee met de economische missie naar Frankrijk onder leiding van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Lilianne Ploumen en in aanwezigheid van SG Camps van het ministerie van EZ. Deze missie vindt plaats in kader van het Staatsbezoek van het Koningspaar aan Parijs. Hans de Boer, voorzitter VNO-NCW zal als zakelijkdelegatieleider van de missie optreden.

Inschrijven kan nog tot 25 januari via de link naar RVO-website (zie onderaan).

Nederland en Frankrijk zijn strategische handels-, investerings- en innovatiepartners. Beide landen vormen een economisch koppel, steevast in elkaars top 5. Economisch zijn we complementair en hebben we elkaar veel te bieden: van samenwerking in kennis- en waarde ketens in landbouw tot vliegtuigbouw en van chemie tot creatieve industrie.

Frankrijk is een land dat vele voordelen biedt als exportbestemming. Het is goed te bereiken, heeft een hoog ontwikkelde markt (ruim 60 miljoen inwoners) en er zijn goede samenwerkingskansen op het gebied van handel, investeringen, innovatie en onderzoek. Verder heeft de Nederlandse expertise op genoemde terreinen in Frankrijk een goede reputatie en hebben de genoemde thema’s ook bij de Franse overheid sterk de aandacht wegens markt gerelateerde problemen.

Doelstellingen

Deze economische missie biedt een mooie gelegenheid aan bedrijven en kennisinstellingen om een goed beeld te krijgen van de mogelijkheden die deze sectoren bieden en contacten te leggen met Franse zakenpartners. Tevens kan het bezoek worden benut om bijvoorbeeld contracten of MoU’s te ondertekenen in het bijzijn van hoogwaardigheidsbekleders. Het doel van deze missie is onder meer de bevordering van de handel, wederzijdse investeringen en technologische samenwerking.

Een unieke kans dus om uw bedrijf in de schijnwerpers te zetten! Ook richting uw Franse partners, als u dit wenst. U mag namelijk uw Franse relaties opgeven zodat ook zij een uitnodiging (via de ambassade) voor het evenement op 11 maart zullen ontvangen.

De RVO heeft al breed gecommuniceerd over de economische missie. Zie anders de link van RVO– onderaan – voor meer informatie over de diverse programmaonderdelen.

8 thema’s en setting:

Om een focus aan te brengen in de missie is gekozen voor een 8-tal thema’s waarbinnen al een intensieve samenwerking bestaat en/of waarbinnen goede kansen bestaan voor intensivering. Het betreft de volgende thema’s: 1. smart cities, 2. biobased economy, 3. food innovations, 4. wind-op-zee, 5. circulaire economie, 6. plantveredeling, 7. aerospace, 8. serious gaming .

Het Landbouwbureau organiseert 3 thema gerichte ronde tafel discussies: BBE, food innovations en plantveredeling.

E.e.a. zal aan bod komen in de volgende setting:

. Ontbijt voor de NL bedrijvendelegatie;

. Innovatieparade: hier kunnen bedrijven hun innovatieve producten of expertise laten zien. De Innovatieparade is een groot en doorlopend evenement waar creativiteit en innovatievermogen van Nederland in al zijn diversiteit te zien zal zijn.

Uw product zal een dag te zien zijn in het Cité de la Mode et du Design en daarna bestaat de mogelijkheid tot verlenging op de Nederlandse residentie in Parijs in het kader van het Europees voorzitterschap.

. Nederlands-Franse themagerichte Ronde Tafel discussies (voertaal Engels) voor het MKB o.l.v. een Nederlandse en een Franse moderator. Doelstelling is om tot een aantal conclusies/aanbevelingen te komen die vervolgens kunnen worden overhandigd aan de aanwezige NL en FRA bewindslieden.

. seminar over de interne markt (waar de conclusies ook ter sprake kunnen worden gebracht).

We hebben voor alle 8 thematische groepen ‘leiders’ om te helpen met de organisatie van de verschillende thema groepen, verdere relevante bedrijven te selecteren en uit te nodigen, en op te treden als moderator bij de thematische discussies.

Moderatoren biobased economy, plantveredeling en food innovations

. Voor biobased economy zullen dhr. Willem Sederel, Directeur Biobased Delta, en van Franse zijde dhr. Christophe Luguel, Hoofd Internationale Zaken van de Pôle de compétitivité IAR (Industries Agro-Ressources) – innovatiecluster voor BBE- , als moderator optreden.

. Voor ‘food innovations’ zullen dit zijn resp. Kees de Gooijer/TKI Agri&Food en Etienne Vervaecke/Directeur van de Pôle Nutrition-Santé-Longévité (NSL) – innovatiecluster voor food innovation.

. Voor ‘plantveredeling’ : Niels Louwaars, Secretaris van Plantum en zijn Franse counterpart Eric Devron, Directeur van Union Française des Semenciers (UFS).

U wenst meer informatie over deze unieke kans ?

Bekijk eerst de link naar RVO-website: klik hier

Neem contact op met het Landbouwbureau Parijs als u interesse heeft voor de 3 genoemde thema’s: PAR-LNV@minbuza.nl

 

 

 

 

%d bloggers liken dit: