Ontbijtbijeenkomst over antibioticaresistentie voor EU-(kandidaat)Lidstaten in kader van NL voorzitterschap

De afgelopen week kopte de Franse toonaangevende krant Le Monde dat in Frankrijk jaarlijks 158.000 patiënten een infectie oplopen waar een resistente bacterie in het spel is en daaraan 12.500 patiënten overlijden. Dat zet goed op de kaart hoezeer AMR in Frankrijk als probleem wordt beleefd. Dat verklaart dat Frankrijk deel uitmaakt van de Europese kopgroep met een voortvarende integrale aanpak van AMR. Frankrijk steunt dan ook van harte dat NL tijdens het voorzitterschap hier grote prioriteit aangeeft en ziet graag dat alle EU Lidstaten met concrete uitvoeringsplannen het AMR probleem aanpakken.

Met het oog daarop organiseerde het Landbouwbureau Parijs een ontbijtbijeenkomst voor Ambassadeurs, vergezeld door Technische Attachés van de EU-(kandidaat)lidstaten, Zwitserland en Noorwegen. Aangezien Landbouwminister Stéphane Le Foll, als gevolg van de spanningen in de veehouderijsector het op het laatste moment moest laten afweten, werd de Franse visie op antibioticaresistentie (AMR) gepresenteerd door de Directeuren-Generaal van Landbouw (Patrick Dehaumont) en Volksgezondheid (Anne-Claire Amprou, die Benoit Vallet verving). Vanuit de ministeries van VWS en EZ waren de 2 verantwoordelijke Raden (Marianne Vaes, Raad Volksgezondheid en Jouke Knol, Veterinaire Raad) van de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging PV-EU aanwezig.

De DG’s onderstreepten dat er in Frankrijk zijn flinke stappen gezet naar vermindering van antibiotica gebruik, vooral in de veehouderijsector, dankzij het nationale Actieplan ‘ EcoAntibio’ (2012-2017). Ook voor volksgezondheid werkt men d.m.v. een nationaal Actieplan aan vermindering van (onnodig en duurzaam) gebruik van antibiotica. Verder zet Frankrijk ook in op 2 andere belangrijke doelstellingen: blijvende beschikbaarheid van voldoende middelen en het stimuleren van R & D van nieuwe antibiotica.

Frankrijk heeft sinds najaar 2015 een interministeriële werkgroep AMR ingesteld – initiatief van Landbouw en Volksgezondheid – , waarin de diverse ministeries (doelstelling: alle ministeries) vertegenwoordigd zullen zijn. Dit betekent dus ook het ministerie van Ecologie.

Meer weten over de Franse actieplannen?

. Ministerie van Landbouw ((Plan Ecoantibio 2012-2017): klik hier

. Ministerie van Volksgezondheid: klik hier

. Nationaal jaarlijks colloquium Landbouw-Volksgezondheid over AMR ( november 2015): klik hier

Enkele foto’s:

foto 1 themaontbijt AMR 28 januari 2016Van links naar rechts: DG Dehaumont (Landbouw), Plv. DG Amprou (Volksgezondheid), Ambassadeur Ed Kronenburg, Marianne Vaes (VWS Raad – PV-EU Brussel).

 

 

 

 

 

foto 3 themaontbijt AMR 28 januari 2016Van links naar rechts: DG Dehaumont (Landbouw), Ambassadeur Ed Kronenburg, Plv. DG Amprou (Volksgezondheid).

 

 

 

 

foto 4 themaontbijt AMR 28 januariVan links naar rechts: DG Dehaumont (Landbouw), Ambassadeur Ed Kronenburg, Plv. DG Amprou (Volksgezondheid) en Marianne Vaes, VWS Raad bij PV-EU/Brussel.

%d bloggers liken dit: