2015: een uitstekend visserij jaar voor Franse vissers!

De Franse vissers kijken terug op een uitstekend visserij resultaat over 2015. De aanvoer hoeveelheden waren redelijk constant of namen licht toe, maar de prijsvorming was positief. Kortom, een uitstekende valorisatie van de aangevoerde vis. In combinatie met lage brandstofprijzen leidde dit tot uitstekende bedrijfsresultaten en neemt de investeringsbereidheid weer toe.

De aanvoer nam licht toe, van 230 000 ton in 2014 naar 240 000 ton in 2015, een toename van 4%. De omzetwaarde nam flink toe, van 659 miljoen EUR in 2014 naar 745 miljoen EUR in 2015, een toename van 13%.

Boulogne sur Mer blijft in aanvoer de belangrijkste haven, maar is nummer twee gerekend naar omzetwaarde (Lorient in Bretagne heeft de hoogste omzetwaarde).

De sentimenten in Boulogne sur Mer zijn positief, niet in de laatste plaats doordat soorten, die langere tijd schaars waren, nu weer aanwezig blijken zoals : rode mullet, inktvis, pijlinktvis.

Uiteraard is er zorg over twee, voor de Kanaalzone belangrijke soorten, namelijk zeebaars en tong.

Men is optimistisch gestemd voor 2016 en dat leidt tot hoognodige investeringen. Deze goede vooruitzichten zullen ongetwijfeld positief bijdragen tot ontspannen verhoudingen tussen vissers onderling, met name tussen de Nederlandse en Franse vissers die in de Kanaal zone actief zijn.

Informatieve websites:

.  Haven van Boulogne: http://www.portboulogne.com/

. Haven van Lorient: http://www.keroman.fr/

. CNPMEM (koepelorganisatie van de Franse visserijorganisaties): http://www.comite-peches.fr/

. ITECHMER (vakbeurs): http://www.itechmer.com/

Interesse voor de Franse markt (afnemers van vis en visproducten)? :

U kunt bij het Landbouwbureau Parijs het volgende adresmateriaal opvragen (gegevens 2016) :

  • Inkoopcentrales van de commerciële horeca, ingedeeld naar regio
  • Inkoopcentrales van cateringbedrijven, ingedeeld naar regio
  • Inkoopcentrales van supermarktorganisaties, ingedeeld naar regio
  • Grossiers (‘grossistes’)
  • Verwerkende bedrijven en handelshuizen
  • Groothandelsbedrijven in vis en visproducten (categorie ‘mareyage’ – bedrijven die een lichte vorm van verwerking doen )

 Stuur een mail aan: PAR-LNV@minbuza.nl en geef aan naar welk onderdeel/onderdelen uw interesse uitgaat.

 

 

%d bloggers liken dit: