Op zoek naar afnemers van vis en visproducten (update 2016)?

U bent exporteur van vis en visproducten en heeft interesse voor de Franse markt (een groeimartkt v.w.b. vis en visproducten). Op zoek naar potentiële afnemers op deze markt? U kunt bij het Landbouwbureau Parijs terecht voor de volgende informatie 2016 (update) m.b.t:

  • Inkoopcentrales van de commerciële horeca
  • Inkoopcentrales van cateringbedrijven
  • Inkoopcentrales van supermarktorganisaties
  • Grossiers/distributeurs
  • Verwerkende bedrijven en handelshuizen
  • Groothandelsbedrijven in vis en visproducten (‘mareyage’; deze categorie doet in lichte vorm van verwerking, zoals fileren)

Heeft u uitsluitend interesse voor Franse importeurs van diepgevroren of diepvries vis? Een digitale adressenlijst kunt u vinden op de website van de brancheorganisatie CNSE (Syndicat National du Commerce Extérieur des produits congelés et surgelés): http://www.snce.org (ga vervolgens naar ‘les adhérents’).

Sinds 2014 stagneert echter wel de verkoop van deze productcategorie  in het supermarkt circuit. In dit circuit heeft private label voor de productcategorie vis, visproducten en verfijnde ‘traiteur’ producten uit zee (bv. algenproducten, salades marines enz.) een aandeel van maar liefst 33%.

Stuur een mailverzoek aan het Landbouwbureau Parijs (PAR-LNV@minbuza.nl) .  Geef hierbij aan welke onderdelen uw interesse hebben.

*Denk ook aan Franse vakbeurzen  zoals:

. SIAL (Parijs, 16-20 oktober 2016)

. SIRHA (Lyon, 21-25 januari 2017 – Holland Culinary House)?

Zie hiervoor het beurzenoverzicht in rubriek ‘FRA vakbeurzen’ (update januari 2016).

Meer informatie bij het Landbouwbureau Parijs.

*Voor statistieken en studies over de markt vis en visproducten :

Zie website van FranceAgriMer (uitvoeringsinstantie van ministerie van Landbouw):

http://www.franceagrimer.fr/filiere-peche-et-aquaculture/Informations-economiques/Etudes-et-syntheses

 


 

%d bloggers liken dit: