Franse micro-algen sector timmert stevig aan de weg

Met het thema ‘Micro-algen, een nieuwe bedrijfstak’ trok een seminar in Saint-Nazaire recent een groot vak publiek. Kleine en grote bedrijven, start-ups, investeringsfondsen, banken etc.  kwamen in zulke grote getale dat niet elke inschrijving gehonoreerd kon worden. Momenteel worden in Frankrijk vooral spirulina en chlorella geëxploiteerd, maar het benutten van micro-algen staat nog volstrekt aan het begin van enorme mogelijkheden.

De Franse bedrijfstak bedient nu al: humane en dierlijke voedingssector, cosmetica, farmacie en medische sector. Door de snelle ontwikkeling van de bioraffinage slaagt men erin een groot aantal waardevolle ingrediënten uit algen te halen zoals pigmenten, anti-oxydanten, exo-polysacchariden, proteïnen, oliën.  In de zoektocht naar alternatieve eiwitten is er grote aandacht voor de mogelijkheden van spirulina.

Er wordt volop ervaring opgedaan met het gebruik maken van restwarmte en CO2 uitstoot van de industrie t.b.v. de micro-algen productie. Eén van de belangrijke projecten op dat vlak is Vasco 2, met de haven van Marseille als trekker, gesteund door het innovatiecluster, Pôle Mer Méditeranee.

France Microalgues

Om te werken aan de belangen van deze nieuwe bedrijfstak en van onderlinge synergie te profiteren is een associatie opgericht: ‘France Microalgues’. Deze associatie verenigt de bedrijven die micro-algen produceren, verwerken en afzetten voor voeding, gezondheid en cosmetica. Acht grote bedrijven zijn de oprichters: Algama, Alganelle, Algosource, Greensea, Microphyt, Roquette, Fermentalg en Metabolium. Vier Pôles de Compétitivité (innovatieclusters)  zijn met de associatie verbonden: Trimatec, IAR (Industries et Agro-Ressources), Pôle Mer Bretagne Atlantique en Pôle Mer Méditerrannée.

Tegenbezoek FRA aan NL

Voor Nederland zeer relevant, niet alleen om de ontwikkelingen in de micro-algen sector te volgen, maar daar waar mogelijk verbindingen te leggen en partnerschappen aan te gaan. Na 2 bezoeken (2015) van een Nederlandse delegatie aan de Pôle Mer Bretagne Atlantique en de Pôle Mer Méditerrannée, wordt begin volgend jaar een Frans tegenbezoek aan Nederland beoogd.

Relevante websites:

http://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/

http://www.polemermediterranee.com/

http://www.pole-trimatec.fr/

http://www.iar-pole.com/

 

%d bloggers liken dit: