Interesse voor geregistreerde vruchtboomkwekers 2016? – subsidieregeling renovatie vruchtboomareaal 2017-2018

Frankrijk blijft, vanuit de Nederlandse afzet van vruchtteeltmateriaal bezien, een interessante markt. Gezien de meest recente ontwikkelingen in vooral de fruitteeltsector – en hierin is Frankrijk een grotere strategische speler op de wereldmarkt dan in de sierteeltsector. Frankrijk wil zijn positie van fruitexporteur – vooral appels – in het hoogwaardige, fytosanitair veeleisende export kwaliteit segment, versterken. Frankrijk ondervindt immers in dit segment toenemende concurrentie van enkele andere landen zoals Italië, de V.S. en Nieuw-Zeeland.

U bent teler en/of exporteur van onderstammen voor vruchtbomen. Frankrijk is, zoals eerder bericht via dit weblog, hard bezig om zijn vruchtboom areaal te renoveren. Dit areaal bedroeg in 2014 zo’n 177.000 ha tegen 186.000 ha in 2010. Dit is  een aandeel van 18% van het totaal areaal landbouwcultuurgrond in Frankrijk.

Subsidieregeling 2017-2018: ook interessant voor de NL leverancier van onderstammen

Voor verbetering van het Franse vruchtboomareaal hanteert het ministerie van Landbouw via zijn uitvoeringsinstantie FranceAgriMer een subsidieregeling. Een vervolg subsidieregeling is deze maand geopend voor Franse telers. Als regionale overheid (Conseil Régional) in zijn ontwikkelingsprogramma ‘plattelandsontwikkeling’ (regionale POP) ook renovatie van vruchtboomareaal heeft opgenomen, dan is ook aanvullende subsidie (bovenop het subsidiebedrag van FranceAgriMer) vanuit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) mogelijk. Ook NAKTuinbouw gecertificeerd fruitteeltmateriaal is erkend (sinds 2011) als subsidiabel materiaal. De nieuwe regeling is van kracht voor de periode 2016-2017  en 2017-2018.

Aanvragen door Franse kwekers (kunnen) worden gehonoreerd tot:

. 31 juli 2016 voor alle vruchtboomsoorten m.u.v. steenvruchtbomen;

. 15 september 2016 voor alle steenvruchtbomen (abrikoos, kers, perzik en pruim).

Voor leveranciers van onderstammen van appel- en perenbomen is de datum van 31 juli a.s. dus relevant.

U heeft al partners in Frankrijk? Bespreek met uw Franse partners of er /wat de mogelijkheden zijn voor samenwerking.

Nog geen afnemers?

Vraag dan naar het overzicht van registreerde vruchtboomkwekers 2015-2016.

Overzicht van registreerde vruchtboomkwekers en lijst van cultivars 2015-2016

Geregistreerde vruchtboomkwekers zijn aangesloten bij CEP (Centre Expérimental des Pépiniéristes), gebaseerd te Lyon. Het filiaal CEP-Innovation richt zich zich op rassenverbetering, maar verkoopt ook, onder licentie, de door INRA ontwikkelde fruitrassen. INRA is het national instituut voor landbouwkundig onderzoek en heeft een eigen proefstation te Angers voor de ontwikkeling van nieuwe fruitrassen.

De jaarlijkse lijst van geregistreerde vruchtboomkwekers, per regio en per soort teeltmateriaal – wordt door CTIFL (Instituut voor praktijkonderzoek groenten en fruit, tevens certificeringsinstelling) beheerd. Het overzicht biedt een gedetailleerd overzicht van de 59 kwekers die Frankrijk telt – voorzien van een uitsplitsing naar soort teeltmateriaal per kweker (onderstammen verkregen via zaailingen, stekken, afleggers, enten enz.)

Interesse voor dit overzicht? Vraag dit op bij het Landbouwbureau Parijs (PAR-LNV@minbuza.nl)

Meer informatie:

*subsidieregeling renovatie vruchtboomareaal 2017-2018:

http://www.franceagrimer.fr/index.php/filiere-fruit-et-legumes/Aides/Aides-a-la-renovation-des-vergers-arboricoles/Campagnes-2016-2017-et-2017-2018

* bestaande database  van CTIFL m.b.t nieuwe rassen van onder meer vruchtbomen?

Zie : http://www.ctifl.fr/Pages/EspacePro/Production.aspx?mode=vegetal

* activiteiten programma CTIFL 2016 voor de fruitteelt. Dit geeft inzicht in de focus van het Franse praktijkonderzoek in de fruitsector: http://www.ctifl.fr/DocPdf/activites/ProgrammationCtiflFruits2016.pdf

en:  http://www.ctifl.fr/Pages/Activites/ListeProgrammeTheme.aspx?id=281

*Association Nationale pommes – poires: http://www.pommespoires.fr/

*interesse voor tuincentra– overzicht 2016?

Dit circuit, gericht op de consumentenmarkt, kan eveneens interessant zijn voor de afzet van onderstammen. Ook dit overzicht kunt u opvragen bij het Landbouwbureau Parijs.

* rapporten over de fruitsector: http://www.franceagrimer.fr/index.php/filiere-fruit-et-legumes/Informations-economiques/Etudes-et-syntheses

*interesse voor tuincentra – overzicht 2016?

Ook dit circuit kan interessant zijn voor de afzet van onderstamme, gericht op de consumentenmarkt. U kunt dit overzicht opvragen bij het Landbouwbureau Parijs.

 

*Vakbladen:

. L’Arboriculture: http://www.arboriculture-fruitiere.com/.

. FLD Magazine : http://www.fldhebdo.fr/

. Réussir Fruits & Légumes : http://fruits-legumes.reussir.fr/public/index.php

%d bloggers liken dit: