Meer weten over agrarische vestiging of nevenvestiging in Frankrijk (update)

U overweegt zich als agrarisch ondernemer in Frankrijk te vestigen of hier een agrarische nevenvestiging op te richten. Het is goed om van een aantal zaken vooraf kennis te hebben. Er lijkt een stijgende tendens te zijn in de belangstelling voor nevenvestiging in Frankrijk. Grondprijzen behoren nog steeds tot de laagste in Europa. Echter, een nevenvestiging oprichten is niet zo eenvoudig. Het controlecircuit (de SAFER’ s ofwel Grondbanken die over een voorkeursrecht bij aankoop beschikken; of controle op het niveau van bedrijfsregistratie) moedigt nevenvestigingen niet aan. Verder heeft het Franse ministerie van Landbouw een steunbeleid voor de vestiging van jonge boeren. Grond vinden voor een nevenvestiging is min of meer gemakkelijk, afhankelijk van de productietak.

MSA-plichtig:

Als u in Frankrijk landbouwgrond gaat exploiteren, of u nu in Frankrijk of in Nederland woonachtig bent (bv. u blijft in NL wonen en wenst uw bedrijf vanuit NL te leiden – met of zonder een bedrijfsleider op het bedrijf in Frankrijk) wordt u voor de Franse fiscus belastingplichtig (ook in kader van het bilaterale NL-FRA belastingakkoord) en MSA-plichtig (MSA = Mutualité Sociale Agricole). Als u zich niet aanmeldt, kan dit tot problemen leiden.

De MSA-afdracht is opgebouwd uit verschillende onderdelen. Als men in NL blijft wonen, zult u niet voor alle sociale verzekeringen worden aangeslagen, maar wel voor bepaalde andere onderdelen. Waarschijnlijk wordt u dan voor een soort minimum aangeslagen.

Niet alleen voor de MSA, maar ook voor de Franse fiscus zult u voor een bepaalde rechtsvorm moeten kiezen, bijvoorbeeld een SCA, ‘société civile agricole’, een gangbare rechtsvorm in de landbouw. In het fiscale vakjargon wordt dit genoemd ‘établir un établissement fixe.

Voor het oprichten van een passende juridische rechtsvorm en aanmelding (op juiste wijze) bij MSA, is het raadzaam om – gezien de complexiteit van deze zaken voor een buitenlander – een beroep te doen op een erkend boekhoudbureau, gespecialiseerd in de landbouw.

Lees meer in de infosheet over vestiging als agrarisch ondernemer/oprichten van een nevenbedrijf  in Frankrijk:

klik hier voor update mei 2016

 

%d bloggers liken dit: