Informatie over agrofood Frankrijk van weblog naar Agroberichten Buitenland

Attentie voor de lezers van dit weblog:

Vanaf 1 januari 2017 zal alle informatie over agrofood Frankrijk (marktinformatie, vakbeurzen, artikelen enz.) op de Frankrijk-pagina van de website van het Landbouw Attaché Netwerk (LAN) worden geplaatst.

Link: http://frankrijk.agroberichtenbuitenland.nl

Het twitter-account van het Landbouwteam Parijs is: @AgriParijs (= LAN Frankrijk).

%d bloggers liken dit: