Category JURIDISCHE INFORMATIE

Informatie over agrofood Frankrijk van weblog naar Agroberichten Buitenland

Attentie voor de lezers van dit weblog: Vanaf 1 januari 2017 zal alle informatie over agrofood Frankrijk (marktinformatie, vakbeurzen, artikelen enz.) op de Frankrijk-pagina van de website van het Landbouw Attaché Netwerk (LAN) worden geplaatst. Link: http://frankrijk.agroberichtenbuitenland.nl Het twitter-account van het Landbouwteam Parijs is: @AgriParijs (= LAN Frankrijk).

Meer weten over agrarische vestiging of nevenvestiging in Frankrijk (update)

U overweegt zich als agrarisch ondernemer in Frankrijk te vestigen of hier een agrarische nevenvestiging op te richten. Het is goed om van een aantal zaken vooraf kennis te hebben. Er lijkt een stijgende tendens te zijn in de belangstelling voor nevenvestiging in Frankrijk. Grondprijzen behoren nog steeds tot de laagste in Europa. Echter, een nevenvestiging […]

Nieuw: Wegwijzer internationaal zakendoen voor ondernemers

Ziet u kansen op buitenlandse markten? De Nederlandse overheid helpt u graag uw ambities waar te maken. Voor uw succes, én voor het succes van Nederland. Of u nu een startende of ervaren ondernemer bent op de internationale markt. En of het nu gaat om handel, investeren of innovatie. Een internationaal netwerk staat voor u […]

Digestaat niet toegestaan in Franse landbouw!

Het gebruik van en handel in digestaat in de landbouw heeft grote belangstelling, ook in Frankrijk. Echter, er is nog steeds geen Europese harmonisatie voor deze (organische) meststof. Elk land stelt dus zijn eigen normen, zo ook Frankrijk. Wil men in Frankrijk digestaat van zijn eigen bedrijf afvoeren en verhandelen, dan moet het bedrijf een […]

Moderniseringsprogramma voor de kassenbouw

U bent constructeur van kassen of equipment van kassen en heeft al potentiële klanten in Frankrijk. Dan is het goed om te weten dat het Franse ministerie van Landbouw via zijn uitvoeringsinstantie, FranceAgriMer, opnieuw een subsidieprogramma heeft gestart voor de modernisering van kassen. Als uw product(en) passen in het subsidiabele investeringspakket, kan deze regeling u […]

Moderniseringsprogramma voor slachterijen

U bent constructeur van equipment voor de foodindustrie en met name slachterijen en heeft al potentiële klanten in Frankrijk. Dan is het goed om te weten dat het Franse ministerie van Landbouw via zijn uitvoeringsinstantie, FranceAgriMer, een nieuw subsidieprogramma heeft gestart voor de modernisering van slachterijen. Als uw product(en) passen in het subsidiabele investeringspakket, kan […]

Blik op wetten en regels (w.o. etikettering, betalingstermijnen, normen, PCP-point…)

Frankrijk is een EU-lidstaat. Hier is dus de EU wet- en regelgeving van toepassing. Toch zijn er terreinen waar nog niet alles geharmoniseerd is. Hiervoor mag een lidstaat nationale voorschriften opstellen en hanteren. Deze kunnen de vorm aannemen van bijvoorbeeld een nationale norm of speciale toelatingsprocedures. In Frankrijk zijn de nationale normen AFNOR-goedgekeurd en worden door de AFNOR gepubliceerd. AFNOR is het […]