Category MARKTINFO: INTENSIEVE VEEHOUDERIJ

Informatie over agrofood Frankrijk van weblog naar Agroberichten Buitenland

Attentie voor de lezers van dit weblog: Vanaf 1 januari 2017 zal alle informatie over agrofood Frankrijk (marktinformatie, vakbeurzen, artikelen enz.) op de Frankrijk-pagina van de website van het Landbouw Attaché Netwerk (LAN) worden geplaatst. Link: http://frankrijk.agroberichtenbuitenland.nl Het twitter-account van het Landbouwteam Parijs is: @AgriParijs (= LAN Frankrijk).

SIMA 2017: Paris International Agribusiness Show (26 februari -2 maart 2017)

Sima, de 2-jaarlijkse internationale vakbeurs voor precisielandbouw en equipment, vindt weer volgend jaar, onder het logo “all technologies and solutions for high-performance and sustainable agriculture”, weer plaats in de beurshallen van Paris-Nord Villepinte (tussen vliegveld Roissy-Charles de Gaullen en stad Parijs) en wel van 26 februari t/m 2 maart 201. Enkele facts & figures over […]

SPACE 2016: Ambassadeur Kronenburg bezoekt internationale veehouderijbeurs in Rennes

Ambassadeur Kronenburg bracht gisteren een bezoek aan de 30ste editie van SPACE, internationale vakbeurs voor dierlijke producties die jaarlijks plaats vindt in Rennes. Rennes is gelegen in het grootste veehouderijgebied van Frankrijk, te weten de “Grand Ouest” (Bretagne, Normandië en Pays de la Loire). Samen met VIV Europe in Utrecht en Eurotier in Hannover behoort […]

Herinnering: partners vinden in dierlijke productie- en biogas sector?: inschrijven B2B matchmaking SPACE: 1 september laatste dag!ot 2 september!

SPACE 2016, 30ste editie van de internationale veehouderijbeurs die jaarlijks in Rennes wordt gehouden, vindt dit jaar plaats van 13 t/m 16 september a.s. in de beurshallen van Rennes. Evenals in 2015 organiseert de Bretonse afdeling van EEN France (Enterprise Europe Network) een B2B matchmaking voor buitenlandse bezoekers aan SPACE; maar ook exposanten kunnen hiervan […]

Interesse voor SPACE 2016?: neem deel aan B2B matchmaking!

SPACE 2016, 30ste editie van de internationale veehouderijbeurs die jaarlijks in Rennes plaats vindt, wordt dit jaar gehouden van 13 t/m 16 september a.s. in de beurshallen van Rennes. Evenals in 2015 ( 1ste maal), organiseert de Bretonse afdeling van het EEN netwerk een B2B matchmaking voor buitenlandse bezoekers. V.w.b. Nederlandse deelnemers aan de B2B […]

Denkt u nog aan Sommet de l’Elevage 5-7 oktober, Clermont-Ferrand?

Jaarlijks wordt in de nabijheid van Clermont-Ferrand de grootste Franse veehouderijbeurs voor de extensieve veehouderij gehouden: ‘Sommet de l’Elevage’. Dit jaar vindt de 25ste editie van deze beurs plaats, Data: 5 t/m 7 oktober. Sommet de l’Elevage is de tegenhanger van SPACE (13-16 september, Rennes), gericht op de intensieve veehouderij. Sommet de l’Elevage is interessant […]

Franse micro-algen sector timmert stevig aan de weg

Met het thema ‘Micro-algen, een nieuwe bedrijfstak’ trok een seminar in Saint-Nazaire recent een groot vak publiek. Kleine en grote bedrijven, start-ups, investeringsfondsen, banken etc.  kwamen in zulke grote getale dat niet elke inschrijving gehonoreerd kon worden. Momenteel worden in Frankrijk vooral spirulina en chlorella geëxploiteerd, maar het benutten van micro-algen staat nog volstrekt aan […]

Interesse voor afnemers in de varkens- en pluimveesector (update 2016)?

U bent exporteur van materieel/equipment, diervoeders of ingrediënten/additieven voor diervoeders en health producten. U zoekt hiervoor potentiële afnemers in Frankrijk. Of misschien bent u op zoek naar: .Franse fabrikanten van diervoeders voor genoemde sectoren . naar pluimvee- en varkensslachterijen/uitsnijderijen, producentenorganisaties . eierpakstations Deze informatie (2016) kunt opvragen bij het Landbouwbureau Parijs (PAR-LNV@minbuza.nl ). Geef hierbij […]

Ontbijtbijeenkomst over antibioticaresistentie voor EU-(kandidaat)Lidstaten in kader van NL voorzitterschap

De afgelopen week kopte de Franse toonaangevende krant Le Monde dat in Frankrijk jaarlijks 158.000 patiënten een infectie oplopen waar een resistente bacterie in het spel is en daaraan 12.500 patiënten overlijden. Dat zet goed op de kaart hoezeer AMR in Frankrijk als probleem wordt beleefd. Dat verklaart dat Frankrijk deel uitmaakt van de Europese […]

Digestaat niet toegestaan in Franse landbouw!

Het gebruik van en handel in digestaat in de landbouw heeft grote belangstelling, ook in Frankrijk. Echter, er is nog steeds geen Europese harmonisatie voor deze (organische) meststof. Elk land stelt dus zijn eigen normen, zo ook Frankrijk. Wil men in Frankrijk digestaat van zijn eigen bedrijf afvoeren en verhandelen, dan moet het bedrijf een […]