Category MARKTINFO: MELKVEEHOUDERIJ

Informatie over agrofood Frankrijk van weblog naar Agroberichten Buitenland

Attentie voor de lezers van dit weblog: Vanaf 1 januari 2017 zal alle informatie over agrofood Frankrijk (marktinformatie, vakbeurzen, artikelen enz.) op de Frankrijk-pagina van de website van het Landbouw Attaché Netwerk (LAN) worden geplaatst. Link: http://frankrijk.agroberichtenbuitenland.nl Het twitter-account van het Landbouwteam Parijs is: @AgriParijs (= LAN Frankrijk).

SPACE 2016: Ambassadeur Kronenburg bezoekt internationale veehouderijbeurs in Rennes

Ambassadeur Kronenburg bracht gisteren een bezoek aan de 30ste editie van SPACE, internationale vakbeurs voor dierlijke producties die jaarlijks plaats vindt in Rennes. Rennes is gelegen in het grootste veehouderijgebied van Frankrijk, te weten de “Grand Ouest” (Bretagne, Normandië en Pays de la Loire). Samen met VIV Europe in Utrecht en Eurotier in Hannover behoort […]

Herinnering: partners vinden in dierlijke productie- en biogas sector?: inschrijven B2B matchmaking SPACE: 1 september laatste dag!ot 2 september!

SPACE 2016, 30ste editie van de internationale veehouderijbeurs die jaarlijks in Rennes wordt gehouden, vindt dit jaar plaats van 13 t/m 16 september a.s. in de beurshallen van Rennes. Evenals in 2015 organiseert de Bretonse afdeling van EEN France (Enterprise Europe Network) een B2B matchmaking voor buitenlandse bezoekers aan SPACE; maar ook exposanten kunnen hiervan […]

Interesse voor SPACE 2016?: neem deel aan B2B matchmaking!

SPACE 2016, 30ste editie van de internationale veehouderijbeurs die jaarlijks in Rennes plaats vindt, wordt dit jaar gehouden van 13 t/m 16 september a.s. in de beurshallen van Rennes. Evenals in 2015 ( 1ste maal), organiseert de Bretonse afdeling van het EEN netwerk een B2B matchmaking voor buitenlandse bezoekers. V.w.b. Nederlandse deelnemers aan de B2B […]

Denkt u nog aan Sommet de l’Elevage 5-7 oktober, Clermont-Ferrand?

Jaarlijks wordt in de nabijheid van Clermont-Ferrand de grootste Franse veehouderijbeurs voor de extensieve veehouderij gehouden: ‘Sommet de l’Elevage’. Dit jaar vindt de 25ste editie van deze beurs plaats, Data: 5 t/m 7 oktober. Sommet de l’Elevage is de tegenhanger van SPACE (13-16 september, Rennes), gericht op de intensieve veehouderij. Sommet de l’Elevage is interessant […]

Digestaat niet toegestaan in Franse landbouw!

Het gebruik van en handel in digestaat in de landbouw heeft grote belangstelling, ook in Frankrijk. Echter, er is nog steeds geen Europese harmonisatie voor deze (organische) meststof. Elk land stelt dus zijn eigen normen, zo ook Frankrijk. Wil men in Frankrijk digestaat van zijn eigen bedrijf afvoeren en verhandelen, dan moet het bedrijf een […]

SPACE 2015: Ambassadeur bezoekt beurs – FR-NL persconferentie ‘samenwerken voor betere uitvoerbaarheid milieueisen in veehouderij’ – innovatieprijs voor NL bedrijf

Van 15 t/m 18 september a.s. vindt in Rennes de 29ste editie van SPACE plaats, de jaarlijks gehouden internationale vakbeurs voor dierlijke productie – technologie en equipment voor de intensieve veehouderij. Samen met VIV Europe in Utrecht en Eurotier in Hannover behoort SPACE tot de Europese top-3 van internationale veehouderijbeurzen in Europa. Rennes is gelegen […]

Franse zuivelsector zoekt uitweg

Europa wordt geconfronteerd met onvrede onder Franse veehouders, inclusief de melkveehouders. Niet in de laatste plaats ondervond de Nederlandse handel in zuivel- en de transportsector daar forse hinder van. En niet te vergeten talloze Nederlandse toeristen. Het roept de vraag op of Franse melkveehouders het zoveel slechter hebben dan Nederlandse melkveehouders? De Franse zuivelsector is […]

Interesse voor Franse landbouw-, tuinbouw- en coöperatieve voedselbedrijven?

U bent exporteur en zoekt informatie over de Franse land- en tuinbouwcoöperaties, de coöperatieve voedselbedrijven en ‘wie doet wat’ in welke productiesectoren? Dan kunt u deze informatie opvragen bij het Landbouwbureau Parijs (PAR-LNV@minbuza.nl).  Als u interesse heeft voor alleen één sector, geef dit dan aan.  De informatie bestaat uit: . de grote spelers per productiesector […]

Denkt u nog aan SPACE, internationale veehouderijbeurs (september) en innovatieprijzen?

Over 3 maanden – 15-18 september a.s. – vindt de 29ste editie van SPACE plaats, de jaarlijks te Rennes gehouden internationale vakbeurs voor dierlijke producties/- technologie en equipment voor de intensieve veehouderij. Samen met VIV Europe in Utrecht en Eurotier in Hannover behoort SPACE tot de Europese top-3 van internationale veehouderijbeurzen in Europa. SPACE 2014 behaalde een record […]