Category MARKTINFO: VISSERIJ

Informatie over agrofood Frankrijk van weblog naar Agroberichten Buitenland

Attentie voor de lezers van dit weblog: Vanaf 1 januari 2017 zal alle informatie over agrofood Frankrijk (marktinformatie, vakbeurzen, artikelen enz.) op de Frankrijk-pagina van de website van het Landbouw Attaché Netwerk (LAN) worden geplaatst. Link: http://frankrijk.agroberichtenbuitenland.nl Het twitter-account van het Landbouwteam Parijs is: @AgriParijs (= LAN Frankrijk).

SIMA 2017: Paris International Agribusiness Show (26 februari -2 maart 2017)

Sima, de 2-jaarlijkse internationale vakbeurs voor precisielandbouw en equipment, vindt weer volgend jaar, onder het logo “all technologies and solutions for high-performance and sustainable agriculture”, weer plaats in de beurshallen van Paris-Nord Villepinte (tussen vliegveld Roissy-Charles de Gaullen en stad Parijs) en wel van 26 februari t/m 2 maart 201. Enkele facts & figures over […]

Franse micro-algen sector timmert stevig aan de weg

Met het thema ‘Micro-algen, een nieuwe bedrijfstak’ trok een seminar in Saint-Nazaire recent een groot vak publiek. Kleine en grote bedrijven, start-ups, investeringsfondsen, banken etc.  kwamen in zulke grote getale dat niet elke inschrijving gehonoreerd kon worden. Momenteel worden in Frankrijk vooral spirulina en chlorella geëxploiteerd, maar het benutten van micro-algen staat nog volstrekt aan […]

Franse vissers in de Kanaalzone investeren (weer)

In het verleden deden zich regelmatig spanningen voor tussen de Franse (ambachtelijke) vissers, verenigd in CME (Coopérative Maritime Etaploise) en de moderne Nederlandse vissers (flyshooters). Beide groepen maken gebruik van dezelfde haven Boulogne-sur-Mer (belangrijkste vissershaven van Frankrijk) maar door betere efficiëntie en kwaliteit behaalden de Nederlandse vissers betere bedrijfsresultaten. CME is recentelijk een samenwerkingsverband aangegaan […]

Op zoek naar afnemers van vis en visproducten (update 2016)?

U bent exporteur van vis en visproducten en heeft interesse voor de Franse markt (een groeimartkt v.w.b. vis en visproducten). Op zoek naar potentiële afnemers op deze markt? U kunt bij het Landbouwbureau Parijs terecht voor de volgende informatie 2016 (update) m.b.t: Inkoopcentrales van de commerciële horeca Inkoopcentrales van cateringbedrijven Inkoopcentrales van supermarktorganisaties Grossiers/distributeurs Verwerkende […]

2015: een uitstekend visserij jaar voor Franse vissers!

De Franse vissers kijken terug op een uitstekend visserij resultaat over 2015. De aanvoer hoeveelheden waren redelijk constant of namen licht toe, maar de prijsvorming was positief. Kortom, een uitstekende valorisatie van de aangevoerde vis. In combinatie met lage brandstofprijzen leidde dit tot uitstekende bedrijfsresultaten en neemt de investeringsbereidheid weer toe. De aanvoer nam licht […]

Verkenning Frankrijk als partner voor algen/zeewieren

Op initiatief van het Landbouwbureau Parijs heeft een delegatie van Nederlandse onderzoekers van Wageningen UR/IMARES en TNO een bezoek gebracht aan Frankrijk om kennis te nemen van onderzoek aan en ontwikkeling van zeewier/algen in dit land. In juli werd de pôle de compétitivité Mer Bretagne-Atlantique bezocht en in oktober de pôle Mer Méditerranée in Zuid-Frankrijk. […]

Franse visserij: concurrent en partner

De Franse visserij vloot is op Spanje na, de belangrijkste vloot van de EU en wist in 2013 voor een waarde van 1,1 miljard EUR aan te landen. Daarmee slagen Franse vissers erin om 16% van de EU visopbrengst binnen te halen. Het is dan ook niet verbazend dat Nederlandse vissers hun Franse collega’s regelmatig […]

Algen: kansrijk thema om met Frankrijk op te trekken

Op initiatief van het Bureau Landbouwraad in Parijs werd een missie naar Frankrijk georganiseerd ter oriëntatie op innovatieve ontwikkelingen op het vlak van algen toepassingen. Bezoek vond op 15 – 16 juli plaats in Bretagne, in nauwe samenwerking met de “Pôle Mer Bretagne Atlantique” (Brest-Quimper), een innovatiecluster voor mariene resources. Bezoek werd gebracht aan het […]

Kom in contact met de Landbouwraden op 9 februari in Rotterdam. Aanmelden vóór 1 februari!

Graag nodigt het ministerie van EZ/RVO u uit deel te nemen aan de “Agribusiness seminar en netwerkbijeenkomst EZ-Landbouwraden 2015”. Deze bijeenkomst vindt plaats op maandag 9 februari 2015 van 13:00 tot 20:30 uur: klik hier voor Hotel NHow Rotterdam De doelgroep van deze dag is het agro-gerelateerde (MKB) Nederlandse bedrijfsleven dat internationaal actief is of […]