Category MARKTINFO: VISSERIJ

Informatie over agrofood Frankrijk van weblog naar Agroberichten Buitenland

Attentie voor de lezers van dit weblog: Vanaf 1 januari 2017 zal alle informatie over agrofood Frankrijk (marktinformatie, vakbeurzen, artikelen enz.) op de Frankrijk-pagina van de website van het Landbouw Attaché Netwerk (LAN) worden geplaatst. Link: http://frankrijk.agroberichtenbuitenland.nl Het twitter-account van het Landbouwteam Parijs is: @AgriParijs (= LAN Frankrijk).

SIMA 2017: Paris International Agribusiness Show (26 februari -2 maart 2017)

Sima, de 2-jaarlijkse internationale vakbeurs voor precisielandbouw en equipment, vindt weer volgend jaar, onder het logo “all technologies and solutions for high-performance and sustainable agriculture”, weer plaats in de beurshallen van Paris-Nord Villepinte (tussen vliegveld Roissy-Charles de Gaullen en stad Parijs) en wel van 26 februari t/m 2 maart 201. Enkele facts & figures over […]

Franse micro-algen sector timmert stevig aan de weg

Met het thema ‘Micro-algen, een nieuwe bedrijfstak’ trok een seminar in Saint-Nazaire recent een groot vak publiek. Kleine en grote bedrijven, start-ups, investeringsfondsen, banken etc.  kwamen in zulke grote getale dat niet elke inschrijving gehonoreerd kon worden. Momenteel worden in Frankrijk vooral spirulina en chlorella geëxploiteerd, maar het benutten van micro-algen staat nog volstrekt aan […]

Franse vissers in de Kanaalzone investeren (weer)

In het verleden deden zich regelmatig spanningen voor tussen de Franse (ambachtelijke) vissers, verenigd in CME (Coopérative Maritime Etaploise) en de moderne Nederlandse vissers (flyshooters). Beide groepen maken gebruik van dezelfde haven Boulogne-sur-Mer (belangrijkste vissershaven van Frankrijk) maar door betere efficiëntie en kwaliteit behaalden de Nederlandse vissers betere bedrijfsresultaten. CME is recentelijk een samenwerkingsverband aangegaan […]

Op zoek naar afnemers van vis en visproducten (update 2016)?

U bent exporteur van vis en visproducten en heeft interesse voor de Franse markt (een groeimartkt v.w.b. vis en visproducten). Op zoek naar potentiële afnemers op deze markt? U kunt bij het Landbouwbureau Parijs terecht voor de volgende informatie 2016 (update) m.b.t: Inkoopcentrales van de commerciële horeca Inkoopcentrales van cateringbedrijven Inkoopcentrales van supermarktorganisaties Grossiers/distributeurs Verwerkende […]

2015: een uitstekend visserij jaar voor Franse vissers!

De Franse vissers kijken terug op een uitstekend visserij resultaat over 2015. De aanvoer hoeveelheden waren redelijk constant of namen licht toe, maar de prijsvorming was positief. Kortom, een uitstekende valorisatie van de aangevoerde vis. In combinatie met lage brandstofprijzen leidde dit tot uitstekende bedrijfsresultaten en neemt de investeringsbereidheid weer toe. De aanvoer nam licht […]

Verkenning Frankrijk als partner voor algen/zeewieren

Op initiatief van het Landbouwbureau Parijs heeft een delegatie van Nederlandse onderzoekers van Wageningen UR/IMARES en TNO een bezoek gebracht aan Frankrijk om kennis te nemen van onderzoek aan en ontwikkeling van zeewier/algen in dit land. In juli werd de pôle de compétitivité Mer Bretagne-Atlantique bezocht en in oktober de pôle Mer Méditerranée in Zuid-Frankrijk. […]