Category MARKTINFO:SUPERMARKTORGANISATIES / TUINCENTRA

Informatie over agrofood Frankrijk van weblog naar Agroberichten Buitenland

Attentie voor de lezers van dit weblog: Vanaf 1 januari 2017 zal alle informatie over agrofood Frankrijk (marktinformatie, vakbeurzen, artikelen enz.) op de Frankrijk-pagina van de website van het Landbouw Attaché Netwerk (LAN) worden geplaatst. Link: http://frankrijk.agroberichtenbuitenland.nl Het twitter-account van het Landbouwteam Parijs is: @AgriParijs (= LAN Frankrijk).

Met private label producten de Franse markt op?: denk aan WABEL SUMMITS (Grocery Summit in november a.s.) en M.A.D.E.

De WABEL Summits (grocery, frozen, chilled & dairy) en vakbeurs M.A.D.E. (ex-MDD Expo private label) kunnen u verder helpen. Wat is WABEL: WABEL is 5 jaar geleden opgericht en heeft de vorm van een (commercieel) ‘platform’ dat ten doelheeft om leveranciers en inkopers van Franse (maar ook Europese) supermarktorganisaties met elkaar in contact te brengen. […]

Franse vissers in de Kanaalzone investeren (weer)

In het verleden deden zich regelmatig spanningen voor tussen de Franse (ambachtelijke) vissers, verenigd in CME (Coopérative Maritime Etaploise) en de moderne Nederlandse vissers (flyshooters). Beide groepen maken gebruik van dezelfde haven Boulogne-sur-Mer (belangrijkste vissershaven van Frankrijk) maar door betere efficiëntie en kwaliteit behaalden de Nederlandse vissers betere bedrijfsresultaten. CME is recentelijk een samenwerkingsverband aangegaan […]

Terugblik op Salon du Végétal, Angers- samenwerkingsovereenkomst VAL’HOR en MPS

Van 16 t/m 18 februari vond in Angers de 31ste editie van ‘Salon du Végétal’ plaats, dé Franse vakbeurs voor sierteeltproducten voor binnen en buiten. Dit jaar stond centraal het thema ‘le jardin en ville/urban greening’. Salon du Végétal, een jaarlijks gehouden vakbeurs, telde dit jaar 483 exposanten, iets minder dan in 2015 (522 exposanten), […]

NEC: matchmakingreis food&agro (en non-food) Frankrijk – november 2015

De NEC organiseert i.s.m. Transfer in november a.s. een matchmakingreis naar één van de meest kansrijke markten in de EU: Frankrijk! Deze reis wordt opgezet voor bedrijven uit diverse subsectoren, waaronder: food + Bio food + dieet producten, Agro + zuivel, Non-food retail, DHZ retail, Consumer ICT producten, Fashion retail, Design producten, Home interior producten. […]

Tips voor leveranciers private labelproducten met interesse voor Franse markt

U bent fabrikant van voedselproducten en heeft belangstelling voor het leveren onder private label (‘Marque de distributeur’ ofwel MDD in het Frans) aan Franse afnemers. Hieronder enkele tips hoe u hierin verder kunt komen. *rechtstreekse benadering van supermarktorganisaties en andere afzetcircuits: Bij het Landbouwbureau Parijs zijn een adressenlijst van inkoopcentrales van de Franse supermarktorganisaties en […]

Interesse voor een statistisch overzicht 2015 van de Franse retail?

Dit overzicht geeft inzicht in de klassering van de Franse supermarktorganisaties zowel nationaal als de mate van internationalisering per supermarktorganisatie. Verder vindt u hierin veel gedetailleerde, cijfermatige informatie (ontwikkelingen in 2014 t.o.v. 2013) over. Dit kan u helpen keuzes te maken als u supermarktorganisaties als afnemer (al) hebt of nog zoekt. Het overzicht bevat onder […]

Zakendoen in Frankrijk: enkele do’s & dont’s – kansen

De Nederlandse ondernemer ervaart zaken doen in Frankrijk heel anders dan in Duitsland en Engeland. De zakencultuur is echt anders. Het is heel belangrijk om een relatie op te bouwen en vertrouwen te winnen. Voordat je tot zaken komt, moet je veel tijd investeren in potentiële Franse afnemers. In de zakencultuur gedraagt de Fransman zich […]

Kom in contact met de Landbouwraden op 9 februari in Rotterdam. Aanmelden vóór 1 februari!

Graag nodigt het ministerie van EZ/RVO u uit deel te nemen aan de “Agribusiness seminar en netwerkbijeenkomst EZ-Landbouwraden 2015”. Deze bijeenkomst vindt plaats op maandag 9 februari 2015 van 13:00 tot 20:30 uur: klik hier voor Hotel NHow Rotterdam De doelgroep van deze dag is het agro-gerelateerde (MKB) Nederlandse bedrijfsleven dat internationaal actief is of […]

Inkoopcentrales van supermartktorganisaties en tuincentra (update)

Een integraal overzicht – editie 2014 – van inkoopcentrales van Franse supermark0rganisaties  en tuincentra is op aanvraag beschikbaar. De overzichten bevatten  contactadressen evenals namen van hoofdinkopers per productgroep en per inkoopcentrale. Deze overzichten kunnen worden opgevraagd bij: PAR-LNV@minbuza.nl Hieronder volgen enkele ontwikkelingen m.b.t 2013: Supermarktorganisaties en jaaromzet (2013): De retail telt 14 supermarktorganisaties, waarvan 6 met een jaaromzet groter dan 20 miljard euro. Deze zijn, in […]