Category VESTIGING ALS AGRARISCH ONDERNEMER

Informatie over agrofood Frankrijk van weblog naar Agroberichten Buitenland

Attentie voor de lezers van dit weblog: Vanaf 1 januari 2017 zal alle informatie over agrofood Frankrijk (marktinformatie, vakbeurzen, artikelen enz.) op de Frankrijk-pagina van de website van het Landbouw Attaché Netwerk (LAN) worden geplaatst. Link: http://frankrijk.agroberichtenbuitenland.nl Het twitter-account van het Landbouwteam Parijs is: @AgriParijs (= LAN Frankrijk).

Meer weten over agrarische vestiging of nevenvestiging in Frankrijk (update)

U overweegt zich als agrarisch ondernemer in Frankrijk te vestigen of hier een agrarische nevenvestiging op te richten. Het is goed om van een aantal zaken vooraf kennis te hebben. Er lijkt een stijgende tendens te zijn in de belangstelling voor nevenvestiging in Frankrijk. Grondprijzen behoren nog steeds tot de laagste in Europa. Echter, een nevenvestiging […]

AGRIBUSINESS NETWERKBIJEENKOMST voor MKB op 22 mei (Nieuwegein) > definitief programma

GOUDEN KANSEN VERZILVEREN in België, Frankrijk, Duitsland en Verenigd Koningrijk voor het Nederlandse MKB Agribusiness netwerkbijeenkomst Woensdag, 22 mei 2013 Gouden Kansen… Op woensdag 22 mei 2013 organiseert het ministerie van Economische Zaken in samenwerking met de vier Nederlandse Landbouwraden –in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en België- een agribusiness netwerkbijeenkomst onder de titel “Gouden […]

Legalisatie landbouwdiploma’s

Diploma-erkenningen/verklaringen van onderwijsinstellingen – algemeen en beroepsonderwijs – , inclusief landbouwonderwijs, worden afgegeven, afhankelijk van het onderwijsniveau, door de volgende instanties: NUFFIC, COLO of de INFORMATIE BEHEER GROEP. Onderwijsinstellingen en diploma’s moeten wel erkend zijn door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het ministerie van EL&I. De officiële verklaringen worden alleen opgesteld in […]

Infosheet vestiging agrarische ondernemers in Frankrijk (update maart 2014)

Informatie over de procedures, handige websites en overige informatie over vestiging als agrarisch ondernemer, maar ook als particulier (die eigenaar is/wordt van een stuk landbouwgrond in Frankrijk) vindt u in onderstaande infosheet (update maart 2014): klik hier voor infosheet over vestiging als agrarisch ondernemer in FRA